AVGIFTS-SIV: Finansminister Siv Jensen, her på sitt kontor i Finansdepartementet. Foto:Terje Bringedal,VG

Siv gir avgiftssjokk til folk flest i budsjettforliket

Du må betale avgift på hver eneste handlepose ** Dyrere flyreiser ** Dyrere strøm ** Snorre Valen: – I'm deeply avgifts-shocked! ** Frps forhandlingsleder: - Jeg er lei meg

Frp-leder Siv Jensen har gått med på å innføre og øke en rekke avgifter som du må betale neste år i budsjettavtalen med KrF og Venstre.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Skatte- og avgiftslettelsene i 2015 er nå redusert fra regjeringens forslag på 6,8 milliarder, til 4,1 milliarder kroner.

Samtidig sørger regjeringen for at det fortsatt er dealler rikeste i landet som får mest i skattekutt.

Formuesskatten senkes: Se hvor mye her!

Frp-toppen: - Jeg er lei meg

For Fremskrittspartiet har én sak vært viktigere enn noen annen i forhandlingene om statsbudsjettet for neste år: Bilavgiftene.

Og Frp-lederens kamp for å få senket bilavgiftene har til syvende og sist stått om hvorvidt bensin- og dieselavgiften ikke skulle heves.

– Jeg er svært glad for at regjeringens forslag til kutt i bilavgiftene er beholdt, sier Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik.

Sjokkmåling for Frp: Dårligste tall på 14 år

I budsjettavtalen som regjeringspartiene Høyre og Frp har inngått med samarbeidspartiene Venstre og KrF har Siv Jensen valgt å si ja til å øke det samlede skatte- og avgiftsnivået sammenlignet med sitt eget budsjettforslag.

Nesvik peker allerede nå ut hvem han mener har skylden for dette:

– Jeg er tilsvarende lei meg for at KrF og Venstre presset igjennom ett øre høyere elavgift og en avgift på plast- og papirposer, uttaler Nesvik til Frps hjemmeside fredag formiddag.

Deeply avgifts-shocked

SVs Snorre Valen reagerer kraftig på regjeringspartienes avtale.

– For å si det som Siv Jensen: I'm deeply avgifts-chocked! Å innføre en plastposeavgift på 1 milliard kroner er bare tull. Den har ingen miljøeffekt, er en ren avgift som Siv Jensen innfører for å beholde kuttet i formuesskatten til de aller rikeste i landet.

Men Valen skryter også av at han selv foreslår en rekke avgiftsøkninger.

– Men for det første innfører vi avgifter som virker, og for det andre gjennomfører vi et ekte skatte- og avgiftsskifte som er enda grønnere og hvor folk flest kommer bedre ut uten å tape penger på det, sier Valen.

Avgiftsøkninger

Totalt er skatte- og avgiftsøkningene på cirka 2,8 milliarder kroner, sammenlignet med Høyre/Frp-regjeringens forslag.

Her er avgiftene som Siv Jensen innfører eller øker:

Det innføres en plast- og papirposeavgift på 1,50 kroner per plastpose. Det innbringer én milliard kroner til statskassen.

Elavgiften øker med 1 øre per kilowattime, og dermed blir strømmen dyrere. Totalt skaffer det 480 millioner til statskassen.

Samtidig er de fire partiene enige om å øke bunnfradraget til 89 150 kroner – noe som betyr en lettelse på 1200 kroner for alle som betaler skatt. De øker også innslagspunktet for toppskatt noe mer enn regjeringen opprinnelig foreslo.

Regjeringen stryker lettelsene i trygdeavgiften med totalt 1,17 milliarder kroner.

Veibruksavgiften utvides til også å gjelde naturgass og LPG (som er gassdrivstoff). Det bringer inn 38 millioner kroner.

Det blir dyrere å fly når Co2-avgiften økes med 0,48 kroner per liter for innenriks kvotepliktig luftfart og 0,19 kroner for annen innenriks luftfart. Totalt innbringer dette 155 millioner.

Avgiften på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), som er klimagasser fra blant annet kjøleanlegg. Dette bringer inn 18 millioner.

NOx-avgiften økes med 1,50 kroner per kilo utslipp. Dette bringer inn to millioner kroner..

For pendlere blir det litt dyrere når bunnfradraget øker fra 15.000 til 16.000 kroner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder