FORTVILET: Glenn og Ayan Saida Taranger forsøker å få med seg adoptivsønnen Ismail (8 mnd.) fra Somalia til Norge, men han blir nektet oppholdstillatelse av både UDI og UNE. Nå må de feire julen i Kenya.

FORTVILET: Glenn og Ayan Saida Taranger forsøker å få med seg adoptivsønnen Ismail (8 mnd.) fra Somalia til Norge, men han blir nektet oppholdstillatelse av både UDI og UNE. Nå må de feire julen i Kenya. Foto: PRIVAT ,

KrF-bønn til regjeringen: Se på  Ismails (8 mnd.) sak på nytt

Lille Ismail Tarangers sak er så spesiell at regjeringen bør vurdere  oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, mener KrF.

Marthe Berg
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

VG har tidligere skrevet om lille Ismail (8 mnd) fra Somalia som ikke får innvilget oppholdstillatelse i Norge, selv om Glenn Taranger fra Kongsvinger og hans kone Ayan Saida har fått foreldreretten for ham i en somalisk domsstol.

Etter avslag fra både Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) var familien rådløse og valgte å gå ut offentlig med saken sin, i håp om en løsning. Samtidig kontaktet de Statsministerens kontor, Barneombudet og Knut Arild Hareide i KrF.

Først etter at saken hadde stått på trykk i VG fikk de svar på sine henvendelser. Blant dem som har engasjert seg er stortingsrepresentant Geir Sigbjørn Toskedal, KrFs talsperson for innvandringspolitikk.

Bakgrunn: Derfor sier UDI nei til Ismail

Gjør et enestående unntak

LIVSTRUENDE SYK: Ismail Taranger ble født med vannhode og har tross sin unge alder allerede gjennomgått to store operasjoner. Legene mener han er avhengig av livslang oppfølging. Foto: Privat ,

«Vi har mottatt deres særs vanskelige sak og forstår fortvilelsen».

Slik åpner stortingsrepresentantens brev til Glenn og Ayan Taranger. Han har lest saken om Ismail som ikke får komme til Norge på grunn av innvandringsregulerende hensyn, og fordi myndighetene ikke godkjenner dokumenter fra Somalia, og har latt seg engasjere.

– Jeg tar aldri kontakt i slike saker, men jeg synes denne saken er så spesiell at jeg har sendt en forespørsel til Justis- og beredskapsdepartementet der jeg anmoder at de ser på saken på nytt, og eventuelt foretar en omgjøring av vedtaket. Jeg har respekt for deres avgjørelse, men ber dem se på saken fra en humanitær synsvinkel, hvis de har mulighet til det, sier han til VG.

Toskedal forteller at han i utgangspunktet ikke har kompetanse eller mulighet til å gå inn i enkeltsaker, men at han velger å gjøre et enkeltstående unntak i denne saken.

– Dette er en familie som har ofret mye og satt mye på spill. Jeg vet det finnens en mulighet for dispensasjon på humanitært grunnlag, og dette er et forsøk på å imøtekomme familiens fortvilelse og om mulig bistå dem i en vanskelig situasjon, sier han.

Les også: UDI: Over 1500 asylsøkere «forsvunnet» fra mottakene

Ingen garanti for gjenopptagelse

Politikeren presiserer at det ikke er noen garanti for at Justis- og beredskapsdepartementet vil gjenoppta saken, men sier dette er hans sterkeste virkemiddel. Toskedal har sendt brevet direkte til statssekretæren til justisminister Anders Anundsen, Jøran Kallmyr, og håper det vil føre frem.

– I KrF er vi forpliktet til å ha i fokus på de svakeste, og slik jeg ser det har denne familien ingen andre muligheter til bedring i den situasjonen de er i.

Han understreker imidlertid at UDI og UNE sitter på opplysninger i saken som han ikke har tilgang på eller kompetanse til å vurdere, og at han derfor stoler fullt og helt på myndighetenes endelige avgjørelse - uavhengig av utfallet.

Les også: Kreftsyke Alkeo (8) kastes ut av Norge

Lover å svare

FRUSTRERT: Glenn Taranger forstår ikke utlendingsmyndighetens vurdering av Ismails sak, og mener hensynet til helsetilstanden hans og hans generelle forutsetninger for å klare seg burde veie tyngre. Foto: Terje Bringedal , VG

Statssekretær Jøran Kallmyr bekrefter at han har mottatt anmodningen fra Toskedal, men vil ikke si om justisdepartementet kommer til å se på Ismails sak på nytt.

– Stortingsrepresentant Geir Toskedal skal selvfølgelig få svar på brevet sitt. Det er utlendingsmyndighetene som fatter vedtak i de enkelte sakene. Og UDI redegjorde for bakgrunnen for sitt vedtak i VG 24. november, sier han, og fortsetter:

– Vi kommenterer normalt ikke enkeltsaker. Men generelt kan jeg si at vi alltid følger med på om det kan være enkeltsaker som kan gi grunnlag for regelendringer.

I midten av neste uke reiser Glenn Taranger til Kenya for å være sammen med familien i julen. Håpet var at Ayan og Ismail skulle få komme til Kongsvinger før den tid, men Ismail får fremdeles ikke slippe inn i Norge.

Så du denne? Gravid jente (14) søkte asyl sammen med mannen

Fått mange tilbakemeldinger

Glenn Taranger forteller at familien setter stor pris på at folk viser engansjement for saken.

– Vi er naturligvis svært glad for støtten vi har fått fra Toskedal. Det er godt å vite at enkelte av landets lovgivere også ser urimeligheten i vedtakene gjort av UDI og UNE. Det gir oss et håp om at også andre ser det samme, og at det gir en endring i saken, sier han til VG.

Taranger forteller at familien har blitt kontaktet av både kjente og ukjente etter at de gikk ut med saken, og at de har fått mange gode ord og støtteerklæringer.

– Det kommer jevnlig tilbakemeldinger om at vi må kjempe og ikke gi opp håpet. Vi setter svært stor pris på all denne støtten vi har fått, den gir oss styrke i en tøff hverdag, sier han.

Se klippet: Ahmad (2) er for syk for å få oppholdstillatelse i Norge

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder