BEDRE KONTROLL: VG har avslørt at kontrollordningene som skal sikre rettssikkerheten til pasienter som blir bundet fast i belteseng, i fjor lot være å gripe inn mot flere hundre tilfeller av ulovlig tvangsbruk. Foto: Erlend Daae VG

Slik skal de rydde opp i tvangskontrollen

Østenstad-utvalget har fått i oppdrag å styrke rettssikkerheten til psykiatriske pasienter. Nå skal de vurdere lovendringer og nye kontrollordninger for psykiatrien.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

VG har denne høsten avslørt omfattende ulovlig tvangsbruk ved psykiatriske sykehus etter å ha gransket sykehusenes tvangslogger. Dokumentene viste også at kontrollkommisjonene som skal sikre pasientenes rettssikkerhet, ikke grep inn mot ulovlig bruk av belter og reimseng i flere hundre saker.

Avsløringene har ført til en storstilt opprydding i Helse-Norge, og en rekke oppvaskmøter i sykehus og departement.

Etter VGs avsløringer mente helseministeren at det var behov for en full gjennomgang av kontrollordningen – og for å endre måten de jobber på. I forrige uke lanserte han flere strakstiltak.

Les mer om hvordan Høie vil rydde opp i tvangskontrollen på kort sikt.

– Aldri vært tvil

Høie er tydelig på at det – i tillegg til strakstiltak – er nødvendig å vurdere om kontrollkommisjonene og dagens ordning skal bestå. Han åpner samtidig for å tilføre mer ressurser til utvalget for å gjøre denne jobben.

LEDER: Professor Bjørn Henning Østenstad er professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen og leder regjeringens tvangsutvalg. Foto: UiB

For å forsikre seg om de er på samme linje, innkalte han jusprofessor Bjørn Henning Østenstad til et møte torsdag. Østenstad leder det regjeringsoppnevnte utvalget som skal vurdere all lovgivning rundt tvangsbruk i Norge. De har fått frist til å levere sitt arbeid høsten 2018.

Etter møtet sa Høie til VG at han var fornøyd med svarene han fikk på hvordan utvalget vil undersøke og foreslå endringer for dagens kontrollordninger.

– En gjennomgang av kontrollkommisjonene ligger på vårt bord. Det har vi aldri vært i tvil om, sier Bjørn Henning Østenstad til VG.

Svarte Stortinget: Den mest alvorlige helsesaken i denne stortingsperioden

Skal begrense tvangsbruken

Østenstad sier at VGs saker om tvangsmiddelbruk og kontrollordninger har gitt nyttig bakgrunnsinformasjon til utvalgets videre arbeid.

– Artikkelserien har gjort inntrykk på utvalget og frembrakt viktig kunnskap, sier han.

Utvalgslederen understreker at de skal se på helheten ved bruk av tvang etter flere lovverk, men at kontrollkommisjonene har en sentral rolle i dette arbeidet. Tilsyns- og kontrollordningene vil være tema over sommeren 2017.

– Da vil vi både skaffe kunnskap om dagens ordninger, vurdere disse og se på alternative ordninger. Det vil vi blant annet gjøre ved å hente inspirasjon fra andre land, sier Østenstad.

Les også: De frontet psykiatri-sakene: «Håper jeg får en unnskyldning»

Jusprofessoren har selv erfaring fra kontrollkommisjoner, og publiserte nylig en artikkel om temaet i jus-nestor Aslak Syses festskrift.

– Her konkluderer jeg tydelig med at kontrollkommisjonenes oppgave også er å aktivt bidra til å begrense bruken av tvang, og ikke bare sørge for å treffe de nødvendige vedtak.

Møre og Romsdal: Hasteinnsetter nye psykiatrisjefer

Ekstra ressurser

Både sivilombudsmannen og helseministeren har gitt uttrykk for en alvorlig bekymring for rettssikkerheten til det de omtaler som en av landets svakeste pasientgrupper.

Høie sier han har tro på at lovutvalget vil gjennomføre den evalueringen han ønsker av kontrollkommisjonene – og finne nye løsninger.

– Østenstad mener det kommer klart frem i mandatet og ga uttrykk for dette i første arbeidsmøte. Dermed ser hverken han eller jeg behov for å endre mandatet, sier Høie.

Se Høie svare Stortinget om VGs psykiatri-avsløringer:

Les også: Fem millioner til tvangskontroll etter VG-avsløring

– Du har tidligere tatt til orde for en utredning av kontrollkommisjonene for å gi utvalget bedre mulighet til å ta sine avgjørelser.

– Ja, jeg spurte om det var behov for mer kunnskap og en evaluering, og vi ble enige om at hvis de har behov for et utredningsarbeid så stiller vi ressurser til disposisjon, sier helseministeren.

– Vi mener det er riktig at det er utvalget som bestiller det, og kan vurdere om det er konkrete kunnskapshull de har behov for å tette.

Østenstad sier han er glad for signalene, og at de fortløpende vil vurdere om de har behov for et utfyllende faktagrunnlag over nyttår.

Vil ikke dele opp jobben

Da helseministeren måtte redegjøre for Stortinget om beltebruk i norsk psykiatri, tok Senterpartiet og SV til orde for en gransking. Arbeiderpartiet mente det ikkevar behov for en full gransking, men ønsket at arbeidet med kontrollordningene burde prioriteres og at Stortinget ville få en delrapport de kan ta stilling til underveis.

– Østenstad mente det er en styrke i å se ting i sammenheng. Det ville bli feil om de skulle konkludere på kontroll- og sikkerhetsområdet før de har kommet med sine anbefalinger om lovgrunnlaget. Han advarte mot det, og det er et råd jeg vil følge, sier Bent Høie.

– Heller ikke for å kunne oppdatere Stortinget underveis?

– Nei, anbefalingen var at en delrapport ville svekke deres arbeid, og at det er lurt ikke å konkludere før hele lovgrunnlaget var på plass, sier Høie.

KRITISK: Torgeir Micaelsen (Ap) Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen (Ap) sier Høie og utvalgslederen har gode innvendinger, men at det likevel ikke holder.

– Når alle er enige om det faktum at vi har en kontroll og tilsynsordning som ikke er i nærheten av å holde den kvaliteten og rettssikkerhet vi må forvente, da må man stramme inn tidsaspektet. I en ideell verden skulle de selvsagt se alt i helhet og brukt god tid, men av respekt for det mange har opplevd og det Høie selv sier, så er det for lenge å vente i tre-fire år før noe endres.

– Vil du gjøre noe for å overtale Høie til å vurdere saken på nytt?

– Jeg ber både Høie og utvalgsleder tenke seg om på nytt. Men dersom departementet vil vente så lenge med å endre et system de selv sier ikke fungerer, så vil vi vurdere hvordan det kan følges opp i Stortinget, sier Micaelsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder