GRØNNE PENGER: Statoilsjef Eldar Sætre sier Statoil går sammen med ni andre oljeselskaper for å kutte CO2-utslippene. Foto: Frode Hansen VG

Statoil skal bruke 800 millioner for å bli grønn

Statoil går sammen med ni andre av verdens største oljeselskaper og investerer 820 millioner kroner hver for å kutte CO2-utslipp.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Verdens ti største oljeselskaper har gått sammen i The Oil and Gas Climate Initiative (OGCI). De er samlet i London fredag og offentliggjør i formiddag at det vil investere en milliard dollar (8,2 milliarder kroner) over en tiårsperiode «for å fremskynde utvikling og anvendelse av innovative lavutslippsteknologier».

Satser på to områder

Statoil er ett av de ti selskapene.

– Hvert selskap skal bidrar med en tiendedel slik at vår andel blir vel 800 millioner kroner, sier Statoil-sjef Eldar Sætre til VG.

Les: Vil lagre EUs CO₂ i Nordsjøen

Han sier de i hovedsak skal bruke milliardene innenfor to felter, hvor oljeselskapene har fortrinn:

– Fanging og lagring av CO₂ og å redusere metanutslippene fra produksjonen for å maksimere klimafordelene av naturgass.

Når det gjelder fanging og lagring av CO₂ har Statoil fortrinn fordi de allerede lagrer på Sleipnerfeltet:

– EU ønsker å lagre sin CO₂ der: Er det ett av områdene hvor dere håper å få til strukturer/ledninger som gjør det mulig?

– Ja, fangst og lagring av CO₂ er et område vi kommer til å satse mye på og vi er veldig fornøyd med at gruppen har det som ett av to hovedområder. Statoil er i posisjon til å ta en lederrolle i det arbeidet.

– Grønt skifte i oljeindustrien må til

Les: Porsche-forliket dreper elbilen

– Oljeselskapene anses av kritikere for å være døende dinosaurer som forsvinner med oljen?: Skal dette motbevise det og vise at dere kan lede an også i grønne markeder?

– Vi ønsker å være offensive i den omstillingen som vil skje de neste tiårene. Fornybar energi vil vokse betydelig de neste tiårene, men olje og gass vil fortsatt være viktig i mange år fremover. Det er ikke mulig å nå Paris-avtalens mål, uten et grønt skifte i oljeindustrien. Vi vil bidra med tiltak og prosjekter som kraftig vil redusere utslippet av CO₂ og metan i vår produksjon.

Les: Banner for olje

Mangedobling av utslippskutt

I en fellesuttalelse heter det at de vil bidra til å «fremskynde den kommersielle anvendelsen av innovative lavutslippsteknologier».

GRØNN SIGNERING: Statoil-sjef Eldar Sætre signerte avtalen i London i formiddag, sammen med konsernsjefene for verdens ti største oljeselskaper. Foto: Ole Jørgen Bratland.

Sætre sier til VG at prosjektet organiseres via et investeringsselskap som også gründere og andre eksterne kan søke om å få midler fra.

– Norske gründere som har prosjekter som kan få ned CO₂-utslipp, er hjertelig velkommen til å søke, sier han.

The Oil and Gas Climate Initiative skal også identifisere metoder for å redusere energiforbruket til transport og industri.

De mener samarbeid på tvers av interessentgrupper og sektorer kan mangedoble utslippsreduksjonene.

– Etableringen av OGCI Climate Investments viser vår felles satsing på å levere omfattende teknologi som vil gi et løft i arbeidet for å løse klimautfordringen. Vi har alle personlig forpliktet oss til å sikre at våre selskaper, ved å samarbeide med andre, spiller en viktig rolle for å redusere klimagassutslippene, samtidig som vi skal levere energien som verden trenger, fremholder konsernsjefene for de 10 olje- og gasselskapene i en felles uttalelse.

Les: CO₂-fangst i Norge

Her er selskapene

De ti selskapene er BP, CNPC, Eni, Pemex, Reliance Industries, Repsol, Royal Dutch Shell, Saudi Aramco, Statoil og Total.

Sammen står de ti selskapene for en femtedel av verdens olje- og gassproduksjon.

The Oil and Gas Climate Initiativeble etablert etter samtaler under Verdens økonomiske forums årlige møte i 2014, og ble offisielt lansert på FNs klimatoppmøte i New York i september 2014.

– Da er det ikke uten grunn at dere offentliggjør dette samme dag som Parisavtalen trer i kraft?

– Det er god symbolikk i det. Vi går i dag fra ord til handling. De ti oljeselskapene ønsker å bidra til at Paris-avtalens klimamål nås og Statoil skal gjøre sitt for å redusere CO₂-utslippene, sier Statoil-sjefen.

– Helt nødvendig

I LO er man fornøyd.

– En slik satsing er helt nødvendig for å få ned utslippene der det er mulig. Det internasjonale energibyrået viser i lavutslippsscenariet sitt at olje og gass har, og fortsatt vil ha, en betydelig rolle i energiforbruket, og da må det utvikles teknologi for utslippsreduksjoner. Dette er et positivt og meget viktig initiativ, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

– Dette er søtt, men 80 millioner i året er bare småpenger hvis Statoil skal bli et bredere energiselskap, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder