MED SELVSYN: Justisminister Anders Anundsen besøkte Storskog grensestasjon i Finnmark 20.oktober i fjor. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

UDI: Skrev Storskog-vedtak for hånd

Justisministeren forsvarer detaljstyringen av flyktningstrømmen

UDIs saksbehandlere på Storskog var så presset på tid at noen vedtak som åpnet for direkte utvisning til Russland, ble skrevet for hånd i november-kulda på grensestasjonen i fjor høst.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Tirsdag skrev VG hvordan politiet reagerte kritisk på flere avgjørelser fra justisminister Anders Anundsen (Frp), som i detalj bestemte hvordan asylsøkerne på Storskog både skulle tas imot og returneres:

** Alle avviste personer med opphold i Russland, også de med engangsvisum, skulle sendes tilbake. Og om det ikke lyktes første gang, så skulle man prøve igjen.

** All saksbehandling skulle skje på den lille grensestasjonen på Storskog, og ikke på det nye ankomstsenteret inne i Kirkenes.

Les også: Anundsen må svare Stortinget

To dager etter at VG stilte de første spørsmålene til Justisdepartementet, svarer nå Anders Anundsen på kritikken fra politiet, og hvorfor han ikke ville følge politiets anbefalinger på stedet

Anundsen ønsket ikke å stille til intervju med VG, men har svart skriftlig:

Hadde brede diskusjoner

«Det er litt villedende å bare vise til politifaglige råd på stedet. Slike råd gis i linje og det politifaglige rådet samstemmer naturligvis ikke alltid med det lokale tjenestemenn måtte mene er politifaglig best», skriver juustisministeren.

«Vi hadde brede diskusjoner om hvordan dette skulle håndteres hvor både Øst-Finnmark politidistrikt, Politiets Utlendingsenhet, Politidirektoratet, UDI og flere avdelinger i departementet var involvert før beslutninger på dette området ble tatt. Det var også nær dialog med UD underveis i prosessen. Det er således feil å hevde at vi overkjørte de politifaglige rådene», skriver Anundsen videre.

«Jeg er imidlertid fornøyd med at etatene evaluerer håndteringen. Det vil gi nyttige innspill vi tar med oss fremover», legger han til.

UDI: Ikke forberedt

Nå viser det seg at også Utlendingsdirektoratet, UDI, reagerte på overstyringen. Flere steder i den interne rapporten står det at saksbehandlerne ikke var komfortable med den harde styringen ovenfra.

Fagsjef i UDI, Dag Bærvahr bekrefter at heller ikke UDI var forberedt på at all behandling av asylsøkerne som kom fra Russland, skulle skje på den lille grensestasjonen:

«Opprinnelig hadde politiet og UDI forberedt saksbehandling i Ankomstsenter Finnmark, men det ble raskt gjort justeringer rundt dette når instruksen bestemte at søknadene fortrinnsvis skulle avgjøres mens søkerne befant seg på Storskog», skriver Bærvahr i en epost til VG.

UDI måtte dermed behandle saker i høyt tempo. Instruksen påla dem å avvise asylsøknadene på stedet, til de som hadde opphold i Russland og som ikke risikerte forfølgelse der.

Skrev for hånd

Bærvahr skriver at noen vedtak ble til og med skrevet for hånd:

«Primært behandlet vi søknadene elektronisk i Oslo etter saksforberedelse fra politiet på Storskog eller Ankomstsenter Finnmark. Vi hadde saksbehandlere på plass i Finnmark både for saksbehandling og for å veilede politiet. I perioden 27. til 29. november var vi tilstede på grensen og fattet vedtak der, noen vedtak ble også skrevet for hånd. Alle vedtakene ble registrert i det elektroniske saksbehandlingssystemet.»

På denne måten fikk alle som søkte asyl, et skriftlig vedtak. Det gjaldt også de som ble nektet realitetsbehandling av sin asylsøknad, ifølge fagsjefen.

Spørmålet er imidlertid om det gikk for raskt i svingene.

UDI overprøvd 30 ganger

Utlendingsnemda, UNE, har hittil har behandlet 280 klager fra personer som UDI mente ikke skulle få søknadene realitetsbehandlet, fordi de hadde trygt opphold i Russland.

– Av disse er UDIs vedtak omgjort i 30 saker, opplyser prosjektleder Kjersti Trøseid i UNE til VG.

De 30 personene får nå sine asylsøknader likevel behandlet i Norge.

Les også: Derfor ble det kaos på Storskog

Instruksen var innenfor

VG har også spurt justisminister Anders Anundsen om han er sikker på at Norge behandlet flyktningene på Storskog i henhold til den internasjonale flyktningkonvensjonen, som blant annet innrømmer alle asylsøkere en individuell behandling:

«Både lovendringene og instruksen er vurdert å være innenfor våre folkerettslige forpliktelser. Det er samtidig verdt å minne om at instruksen slår fast at Russland for de fleste tredjelandsborgere er et trygt land. UDI og UNE må imidlertid vurdere om det er konkrete holdepunkter for at den enkelte søker likevel risikerer behandling i strid med EMK artikkel 3 ved retur til Russland. Disse vurderingene gjøres av utlendingsmyndighetene», svarer justisministeren.

Forstår bekymringen

På et punkt tar imidlertid justisministeren selvkritikk:

I Politidirektoratets foreløpige rapport kommer det kritikk mot at det gikk for lang tid fra Øst-Finnmark politidistrikt varslet om at tilstrømningen over Storskog økte, og til forsterkninger var på plass.

Anundsen skriver, i sitt svar til VG, at han forstår at polititjenestemennene opplevde situasjonen som krevende:

«I etterpåklokskapens sterke lys kan en nok se at forsterkning av Øst-Finnmark kunne kommet raskere på plass, men det ville jo ikke redusert tilstrømningen, som vi fikk stanset i samarbeid med Russland fra 30. november. Instruksene og lovendringene var sentrale tiltak som bidro til resultatet.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder