DRØMMEVINTER: Slik er drømmevinteren i Norge. Om få tiår kan den være en raritet. Her vinterferiestemning på Kvitfjell i 2014.

DRØMMEVINTER: Slik er drømmevinteren i Norge. Om få tiår kan den være en raritet. Her vinterferiestemning på Kvitfjell i 2014. Foto: Tore Kristiansen , VG

Se hvor det blir julesnø i fremtiden

Klima-avtalen kan redde norsk hvit jul

Lykkes verden med å begrense den globale oppvarmingen, kan
det redde julesnøen for store deler av landet. Lykkes vi ikke, er julesnøen nærmest borte mot slutten av dette århundret.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I dag kom snøen for alvor til store deler av landet, men med retningen den globale oppvarmingen tar kan det bli langt mellom hver gang vi får en hvit jul. Sjekk disse kartene - det blå betyr julesnø:

SLIK HAR DET VÆRT OG SLIK KAN DET BLI: Det første viser Norge slik det har vært frem til 2000. De to neste viser hvordan det kan bli med begrenset oppvarming og med stor oppvarming. I sistnevnte scenario vil snø bare forekomme på fjellet. Foto: , NVE

På det blåeste kartet er situasjonen her i landet i årene fra 1971 til 2000. Vi ser at mesteparten av landet har minst 80 prosent sannsynlighet for julesnø slik det er nå.

Bare en nokså smal kyststripe rundt Sør-Norge har høyest sannsynlighet for barmark.

Les også: Her forsvinner den norske vinteren

Snøen til fjells

Hydrolog Hege Isdal ved NVE forklarer hvordan forholdene kan endre seg:

– Vi har laget to kart for situasjonen for julesnø i årene fra 2071 til 2100. Det ene kartet viser hvordan sannsynligheten vil være om utslippene fortsetter å øke slik de har gjort til nå (kartet lengst til høyre). Vi ser da at snøområdene krymper til langt opp i fjellene og inn i landet.

Les også: Men hva med rulleski?

Dersom verden klarer å redusere klimagassutslippene kraftig, vil vi kunne sitte igjen med betydelig mer julesnø – som vist i det midterste kartet.

Kraftig reduksjon

– Dette er en situasjon som nesten tilsvarer de forpliktelsene som lå til grunn forut for klimaforhandlingene i Paris. Det innebærer kraftig reduksjon i utslipp, særlig etter 2050. Dette scenarioet er beregnet å gi en global oppvarming på noe over to grader – rundt 2,5 celcius. Vi sammenligner da med perioden 1850-1900, sier Hisdal.

Les også: Spår ny, mild norsk vinter

– Men i Paris ble jo landene enige om 1,5 grader?

En halv grad til

– Ja, og skulle vi nå dette målet, vil det redde julesnøen for større områder i Norge – situasjonen vil bli gunstigere for julesnø enn i vårt snilleste alternativ. Men husk at vi allerede er en hel grad på vei – og i så fall har vi bare en halv grad å gå på. Dette vil kreve svært omfattende omstillinger svært raskt i alle land, sier Hisdal.

Kartene er laget av Norges Vassdrags- og energidirektorat, og bygger på den nyeste klimarapporten fra FNs klimapanel.

Grunnlaget for det hele er en rapport om konsekvenser av klimaendringer i Norge, «Klima i Norge 2100» utarbeidet av Norsk klimaservicesenter, som er et samarbeid mellom NVE, Meteorologisk institutt og Uni Research.

Ap-Støre: Vil ha Norge på nullutslipp allerede i 2030

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder