KREVER STRAFF: Næringsminister Monica Mæland (H) krever at folk som er involvert i ulovlig prissamarbeid faktisk blir straffeforfulgt. Foto: Eskil Wie Furunes VG

Mæland vil ha folk bak murene for konkurransekriminalitet

Pålegger Konkurransetilsynet å anmelde enkeltpersoner

Siden den nye konkurranseloven kom i 2004 har ingen endt i fengsel for konkurransekriminalitet. Næringsminister Monica Mæland (H) pålegger nå Konkurransetilsynet å gjøre noe med det.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Formålet da Konkurranseloven ble vedtatt for 12 år siden, var å forby samarbeid som begrenser konkurransen; ulovlig prissamarbeid og kartellvirksomhet.

– Ingen er straffeforfulgt

Men nå viser en gjennomgang Næringdepartementet har gjort, at ingen er blitt straffet.

– Det er dessverre riktig. Etter at konkurranseloven kom i 2004 har ingen personer blitt straffet for konkurransekriminalitet. Endel selskaper har fått bøter, men det har ikke gikk noe personlig ansvar gjennom straff. Det akter vi å gjøre noe med. Vi ønsker å få saker på bordet, hvor enkeltpersoner straffeforfølges, sier næringsminister Monica Mæland (H).

– Er noen faktisk anmeldt og forsøkt straffeforfulgt?

– Ingen personer eller foretak er straffeforfulgt for lovbrudd etter 2004.

Krever anmeldelse

Hun har pålagt Konkurransetilsynet å bli mer offensive.

– Vi har bedt Konkurransetilsynet om å gjenopplive straffetrusselen, ved å anmelde personer i de alvorligste sakene, i tillegg til å bøtelegge foretak. Vi ønsker at enkeltpersoner skal oppleve at de faktisk risikerer straffeforfølgelse, sier Mæland:

– Hvis folk opplever at de ikke risikerer å få bøter eller å havne i fengsel, selv om selskapet får bot, så vil ikke opplevelsen av at du selv har et selvstendig ansvar være sterkt: Det er selskapet som får straffen. Det er det vi ønsker å gjøre noe med; bryter du konkurransereglene, så havner du i fengsel, sier hun.

Flere saker med bot, uten personlig ansvar

I Norge har det vært flere større saker hvor selskaper har fått bot, men ikke personene som har utført ulovlighetene.

I 2014 ble NCC dømt til å betale 40 millioner kroner i bot i den såkalte asfaltsaken, for ulovlig prissamarbeid med Veidekke.

I den saken ble en ansatt i Veidekke dømt, men det var for innsidehandel, da han solgte aksjer like før han visste at det ulovlige samarbeidet ble kjent.

I fjor ble flere selskaper dømt for å ha samarbeidet om et anbud til Vestre Viken Helseforetak.

I en rekke korrupsjonssaker, blant annet i Unibuss, er flere er dømt til mange års fengsel.

– Minst like alvorlig som korrupsjon

Mæland sier det har vært mye fokus på korrupsjon.

– Konkurransekrim er minst like alvorlig. Det dreier seg om at noen beriker seg på andres bekostning og at forbrukerne får høyere pris enn nødvendig. Ulovlig samarbeid om priser er like ille som korrupsjon, og strafferammen er den samme. Kartellvirksomhet kan straffes med fengsel i opptil 6 år.

Hun sier det ikke bare gjelder de som begår konkurransekrim.

– Det gjelder også ledere som vet, men som ikke rydder opp eller melder fra. De bør også vite at de risikerer også fengsel.

– Mildere straff

Les: Svenske bilselgere dømt

– I tillegg skal tilståelser lønne seg: Personer som har brutt loven, men som kommer til tilsynet, kan slippe å bli anmeldt eller få mildere straff. Vi ønsker fokus på at man risikerer fengsel hvis man ikke sier i fra om ulovlig konkurranse, sier Mæland.

Hun sier det ikke er aktuelt å gå inn i gamle saker hvor selskap har fått store bøter og vurdere straffeforfølging av enkeltpersoner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder