FREMTIDEN: Den lyse bygningen som står i en vinkel i midten er slik man ser for seg den nye klinikkbygningen på Radiumhospitalet.
FREMTIDEN: Den lyse bygningen som står i en vinkel i midten er slik man ser for seg den nye klinikkbygningen på Radiumhospitalet. Foto: ILLUSTRASJON: Statsbygg

Grønt lys for nytt Radiumhospital

INNENRIKS

Midt i valgkampen kommer denne budsjettlekkasjen: Radiumhospitalet får et nytt klinikkbygg til 3,1 milliarder kroner.

Publisert: Oppdatert: 29.08.17 12:35

I statsbudsjettet for neste år setter regjeringen nemlig av 2,713 milliarder i investeringslån til et 16 000 kvadratmeter stort klinikkbygg.

– Hele kostnadsrammen er på 3,1 milliarder 2018 kroner, sier Anne Grethe Erlandsen (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, til VG.

Det betyr at Helse Sør-Øst må bidra med rundt 400 millioner kroner i egenkapital.

– Dagens sengebygg er veldig gammelt og i veldig dårlig stand og de ansatte jobber i et bygg som ikke er tilpasset et moderne sykehus, sier Erlandsen og peker på at det heller ikke er lett for de pårørende som kommer fra hele Norge.

– Den eldste bygningen er fra 1928 og den nyeste fra 2009, legger hun til.

Husker du? Nytt Radiumhospital kan stå ferdig om fem år

Ferdig i 2022

Kreftsykehusets høyblokk, der pasientene behandles, er bygget på 50-tallet og påbygget på 80-tallet. Det er i svært dårlig forfatning.

– Når kan det nye klinikkbygget stå ferdig?

– Nå har de penger til å starte byggingen. Dette vil bli et fremtidsrettet og bra bygg. Prosjektet er planlagt ferdig i 2022, sier Erlandsen.

Fikk du med deg? Kommentar. Smålig å stenge kreftbassenget

Etter et privat initiativ fra eiendomsutvikler Arthur Buchardt og Øyvind Eriksen, konsernsjef i industrigiganten Aker er det allerede utarbeidet tegninger, og disse er tatt med i sykehusets videre planer for nytt bygg.

– Styret ved Oslo universitetssykehus har et eget ansvar for hvordan dette skal tegnes og gjøres. Tegninger knas hele tiden. Men de har kommet så langt med tegningene at de er klare til å starte byggeprosessen, sier Erlandsen.

Det er nå klart at Radiumhospitalet fortsatt vil være en del av Oslo universitetssykehus.

– De vil også fortsatt ha Oslo cancer cluster og Kreftregisteret i umiddelbar nærhet, sier Erlandsen.

Les også: Kreftlege: Norge dårligst i Norden på utprøvende behandling

Helseminister Bent Høie (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) vil i formiddag besøke Radiumhospitalet for å presentere gladnyheten sammen med Arthur Buchardt, styreleder i Radiumhospitalets Venner.

Les også: Ansattes opprop for nytt Radiumhospital

Tre sykehus

Oslo universitetssykehus har eksistert siden 2009 da sykehusene Aker, Ullevål og Radiumhospitalet/Rikshospitalet ble slått sammen til et felles helseforetak. Kjempesykehuset drives på 1 million kvadratmeter på 40 forskjellige adresser og mye av bygningsmassen er i svært dårlig stand. Utredninger om nybygg og organisering av kjempesykehuset har pågått siden sammenslåingen. Idéfase-arbeidet for nytt Oslo universitetssykehus startet vinteren 2013.

I juni i fjor ble det avklart at Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus; et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

– Ullevål skal etter hvert fases ut, men det vil ta lang tid før alt dette er på plass, sier Erlandsen.

Det nåværende sykehusområdet på Ullevål kan dermed etter hvert frigis og brukes til byutvikling med flere tusen boliger sentralt i hovedstaden.

– Hva skjer med Radiumhospitalets gamle bygninger, skal de rives?

– Dette blir et nytt bygg i tillegg til den bygningsmassen som er. Jeg har ikke opplysninger om hva som skal skje med de utdaterte bygningene, sier Erlandsen.

Her kan du lese mer om