DYRERE: Du må betale mer for å reise med buss, trikk og bane i hovedstaden. Enkeltbillett kjøpt ombord går opp fem kroner til 55. Resten er opp 2,6 prosent. Men det blir ikke noe Oslopakke 3 påslag ennå.

DYRERE: Du må betale mer for å reise med buss, trikk og bane i hovedstaden. Enkeltbillett kjøpt ombord går opp fem kroner til 55. Resten er opp 2,6 prosent. Men det blir ikke noe Oslopakke 3 påslag ennå. Foto: Frode Hansen VG

Ruter øker prisene – men ikke så mye som de varslet i fjor

Gjør deg klar for å punge ut mer for å reise kollektivt i Oslo. Nå øker Ruter prisene med 2,6 prosent. Men det var varslet langt høyere påslag.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Hvert år justerer Ruter prisene, og i år trer prisøkningen i kraft søndag 29. januar.

Da øker 30-dagersbilletten og årsbilletten med 2,6 prosent i alle soner.

Enkeltbillettene blir også dyrere. En enkeltbillett kjøpt på forhånd øker med 1 krone, mens enkeltbillett kjøpt om bord øker med 5 kroner.

– Dette er den prisøkningen som Ruter-billettene får i år. Slik har det vært siden 2010 – at billettene har blitt prisindeksjustert, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Les mer om Ruters nye billettpriser her.

Prisøkningen på 2,6 prosent er lavere enn årsveksten for konsumprisveksten, som var på 3,5 prosent i desember.

I fjor ble det varslet at Ruter-billettene ville få en prisøkning på 4-5 prosent, i tillegg til inflasjonen, som følge av Oslopakke 3. Men en slik prisøkning lar altså vente på seg.

Mener Solvik-Olsen somler

– Ettersom Ketil Solvik-Olsen somler med å få innført bompenger som et stort flertall av politikerne i Oslo og Akershus vedtok i juni, så kan vi selvfølgelig ikke øke kollektivprisene, sier Berg.

– Når vil dere øke dem da?

– Det får du spørre samferdselsministeren om. Han hevder det er en rekke praktiske problemer å innføre dette, men jeg synes det lukter politisk trenering. Det er jo ikke så rart. Frp ønsker ikke å begrense bilbruk og gjør alt de kan for å stoppe de nye bompengene selv om 185 mennesker dør hvert år på grunn av dårlig luft i Oslo og vi trenger pengene til å gi et bedre kollektivtilbud: Jeg tror rett og slett at han ikke ønsker bompenger før valget, sier Berg til VG.

Oslopakke 3 avtalen la opprinnelig opp til å øke bomtakstene, innføre rushtidsavgift samt en egen avgift for dieselbiler, såkalt miljødifferensiering, 1. mars. Det blir det ikke noe av ennå, dermed øker heller ikke kollektivtakstene mer enn prisstigningen.

Les også: 3 av 10 diesel-eiere lot bilen stå under dieselforbudet i Oslo

Avviser kritikken

Samferdselsministeren sier at de bare følger normal forvaltningsskikk.

– Byrådet brukte 14 måneder på prosessen bare for å sende en søknad til Samferdselsdepartementet, men kjefter på alle andre instanser når vi følger normal forvaltningsskikk- og krav. Vegdirektoratet jobber med saken, skriver Solvik-Olsen i en sms til VG.

Han mener at Miljøpartiet de Grønne kommer med oppkonstruert kritikk og understreker at man ikke kan sette forvaltningsregler til side.

Les også: Oslo-luften dårligst i Europa

Les også: Diesel-forbudet har hatt effekt

Fire grunner til forsinkelsen

Terje Rognlien, leder for Oslopakke 3-sekretariatet, sier til VG at det er fire årsaker til at økte bomtakster – og dermed også høyre kollektivtakster – er forsinket.

– Stortinget må vedta en lovendring før man kan vedta miljødifferensiert takster. Det arbeidet er i rute og her kommer proposisjonen i mars. Dette blir sannsynligvis vedtatt før sommeren, sier Rognlien.

Men Stortinget må også votere over Oslopakke 3 og de nye bomtakstene, noe som også ligger an til å skje rett før sommerferien.

I tillegg må Autopass systemet tilpasses miljødifferensierte priser, og det tar sin tid.

– Vi tror ikke at vi får dette til før mot slutten av året, men sannsynligvis fra 1. januar neste år, sier Rognlien.

Regelverket krever også at alle takstene må skiltes nøye.

– Det kan hende vi må skilte mye mer detaljert enn i dag. Dette er en prosess som Vegdirektoratet avklarer med Samferdselsdepartementet nå. Men hvis vi må gjøre om alle skilt, blir vi nok ytterligere forsinket, sier Rognlien.

Da må nemlig jobben settes ut på offentlig anbud.

Les også: Jeanette må ut med 12.000 ekstra i året (krever innlogging)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder