OPPDAGER SVULSTER: Mammografi-teknologien har utviklet seg siden de første maskinene kom på plass på slutten av 70-tallet. Her bistår radiograf Anne Emilie Haakull på en maskin i 2007. I Oslo tilbys nå 3D-bilder, som gir grunnlag for bedre diagnostisering mener Kreftregisteret. Nye studier mener slik kartlegging redder null liv. FOTO: Marte Vike Arnesen

OPPDAGER SVULSTER: Mammografi-teknologien har utviklet seg siden de første maskinene kom på plass på slutten av 70-tallet. Her bistår radiograf Anne Emilie Haakull på en maskin i 2007. I Oslo tilbys nå 3D-bilder, som gir grunnlag for bedre diagnostisering mener Kreftregisteret. Nye studier mener slik kartlegging redder null liv. FOTO: Marte Vike Arnesen

Lege etter omfattende ny studie: - Mammografi redder ikke et eneste liv

Stor uenighet om effekten av mammografi

En kanadisk studie, hvor forskere har fulgt nærmere 90.000 kvinner over 30 år, viser at kvinner som tar mammografi dør like ofte av brystkreft som kvinner som ikke tar mammografi.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Den oppsiktsvekkende studien sår dermed tvil om fordelene med bred screening av kvinner. I Norge tilbys alle kvinner mellom 50 og 69 år mammografi.

- Mammografi redder ikke et eneste liv, ifølge denne studien. Dette er den beste og mest troverdige studien av mammografiscreening som noen gang er gjort, sier Per Henrik Zahl, lege og seniorstatistiker ved Folkehelseinstituttet.

Skaper unødig frykt

I studien ble 90.000 kvinner i alderen 40 til 59 år delt i to, hvor den ene gruppen fikk mammografi på begynnelsen av 80-tallet, og den andre gruppen ikke. Disse ble fulgt opp i 30 år. I begge gruppene fikk nærmere 3200 kvinner brystkreft, og i begge gruppene døde 500 kvinner.

Studien tar for seg mammografi av antatt friske kvinner i den hensik å oppdage kreften tidlig for å redusere dødsfall. Mammografi som utføres etter påvist kul og i forbindelse med behandling er ikke en del av studien.

I en sak i New York Times konkluderer forskerne med at årlig mammografi ikke resulterer i reduksjon av dødelighet ved brystkreft blant kvinner i alderen 40 til 59 år, sammenlignet med fysisk undersøkelse eller ordinær helseomsorg.

Zahl mener at mammografi ikke er egnet til annet enn å skape unødig frykt.

- Mammografi-screening skaper mange unødvendige kreftpasienter fordi man finner små svulster som aldri vil utvikle seg til kreft, eller som går over av seg selv. Det som reduserer dødeligheten er bedre medisiner, sier Zahl.

Norske tall viser motsatt

Kreftregisteret er ikke enig i dette. Deres tall for perioden 1996 til 2011 viser at mammografi har stor betydning for dødelighet ved brystkreft.

- Våre tall viser at kvinner som møter til mammografi har 43 prosent lavere risiko for død, enn de som ikke møter. Grunnen er at mammografiscreeningen oppdager svulstene i et tidligere stadium av sykdomsutviklingen enn om kvinnene hadde ventet med å gå til mammografi til de kjente en kul, sier Solveig Hofvind, seksjonsleder for mammografiprogrammet ved Kreftregisteret.

Zahl kritiserer Kreftregisteret sin bruk av tall og mener at studien deres ikke har samme vitenskapelig kvalitet og derfor ikke kan sammenlignes.

- Et offentlig utvalg i Sveits har anbefalt at mammografiscreening skal avsluttes fordi det ikke er noen reduksjon i dødelighet, sier Zahl.

Steile fronter

Over 3000 kvinner får brystkreft årlig, og over 600 dør av krefttypen. Blant dem som oppdager brystkreft i et tidlig stadium er 95 prosent i live etter fem år.

- For oss er det avgjørende at brystkreft oppdages så tidlig som mulig. Både norske og internasjonale studier viser at mammografiscreening utvilsomt har en effekt, sier Eva Michelsen Ekroll, fungerende daglig leder Brystkreftforeningen, og understreker at det ikke er godt nok grunnlag for å legge ned mammografiscreening.

Debatten rundt mammografi har vært svært betent de siste årene, og Kreftforeningen mener at frontene er steile.

- Vi i Kreftforeningen anbefaler mammografi basert på en rekke større studier og på tallene fra Kreftregisteret, sier Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.

Foreningen er svært spent på evalueringen av det norske mammografi-programmet som skal være ferdig i løpet av året.

- Det er viktig med forskning slik som studien fra Canada, men vi kan ikke basere våre anbefalinger på én studie. Samtidig er det viktig at kvinner som tilbys mammografi skal få balansert og god informasjon om fordelene og ulempene med mammografi, sier Opdalshei.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder