VIL LÅSE DØRA: Kunnskapsminster Torbjørn Røe Isaksen oppfordrer lærerne til å låse døra for elever som kommer for sent. Folk flest synes ikke det er et godt forslag.

VIL LÅSE DØRA: Kunnskapsminster Torbjørn Røe Isaksen oppfordrer lærerne til å låse døra for elever som kommer for sent. Folk flest synes ikke det er et godt forslag. Foto:Petter Emil Wikøren,VG

Skolestart mandag: Strenge-Torbjørn:
- Skolene ønsker strengere disiplin

Men 48 prosent av folket støtter ikke kunnskapsministerens disiplinregler

Elevorganisasjonen ønsker ikke kunnskapsministerens oppfordring om låste dører velkommen, mens Strenge-Torbjørn selv sier skolene har bedt om tydelige regler.

Ingvild Sagmoen
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Torsdag varslet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at han ønsker mer disiplin i skolen og at han vil gi lærerne vide fullmakter for igjen å bli sjef i klasserommet.

Et av tiltakene Røe Isaksen oppfordrer skolene til å bruke er at læreren kan låse døren til klasserommet og kreve at elever som kommer for sent må melde seg til administrasjonen for å forklare.

Oppfordringen splitter det norske folk:

I en ny undersøkelse utført av InFact for VG svarer 48,4 prosent at de ikke støtter kunnskapsministerens forslag.

36,8 prosent støtter oppfordringen. 14,9 prosent svarer at de er usikre.

– Jeg tar alltid meningsmålinger til orientering, men jeg har fått positive tilbakemeldinger fra både foreldre, lærere og elever på oppfordringen, sier Røe Isaksen til VG.

- Etterspurt

Kunnskapsministeren har bedt Utdanningsdirektoratet om å jobbe frem og sende ut klare retningslinjer for hva som er lov og ikke lov når det gjelder bruk av sanksjonsmidler overfor elever.

Dette gjør han nå etter å ha mottatt flere meldinger fra skoler og lærere med ønske om at gjeldende regelverk ryddes opp i slik at lærerne vet hvilke sanksjonsmuligheter de har overfor elevene.

– På grunn av stor usikkerhet rundt gjeldende regelverk har oppryddingen vært etterspurt og er overmoden, sier Røe Isaksen.

Når tiltakene fastsettes i den enkelte skoles reglement, kan sanksjonene iverksettes umiddelbart.

– Vi kan ikke ha en situasjon hvor elever kommer 20 minutter for sent inn i klasserommet og forstyrrer undervisningen for de andre elevene. Dette regelverket er noe som kan iverksettes av den enkelte skole nå, og det er opp til hver enkelt skole om de vil gjøre det, sier kunnskapsministeren.

Støtter ikke

Aldersgruppen 18-29 år er den hvor helt klart flest sier nei til kunnskapsministerens oppfordring om låste dører. Hele 60,7 prosent støtter ikke, mens 28,4 stiller seg bak forslaget. Elevenes egen organisasjon er blant dem som ikke ønsker oppfordringen velkommen.

– Vi støtter andre ordninger, som for eksempel slik de gjør det på Nesodden videregående skole. Der blir elever som kommer for sent sluppet inn i klasserommet, men må gå til rektor i storefri og forklare seg. Dette har ført til at fraværet har gått drastisk ned, sier leder Benjamin Myrstad i Elevorganisasjonen til VG.

STØTTER IKKE: Leder Benjamin Myrstad i Elevorganisasjonen ønsker ikke kunnskapsministerens oppfordring om låste dører velkommen. Foto:Tor Erik Schrøder,NTB scanpix

Han viser til en undersøkelse gjort av Sintef som har sett på elevers holdninger til fravær og hvor mange svarer at det er enklere å komme på skolen om de føler at noen bryr seg og tar i mot dem på en personlig måte.

– Å sende signaler om låste dører er svært upersonlig og kan frastøte mange elever. En låst dør er en låst dør, og da hjelper det ikke å si som kunnskapsministeren at lærerne skal bruke sunn fornuft når de låser døren. Det er ingen sunn fornuft i det, sier Myrstad.

- Uansvarlig

Da kunnskapsministerens oppfordring ble kjent torsdag sa Myrstad til VG:

– Hvis han vil at lærerne skal låse dørene i klasserommet for å utestenge elever, så må han ifølge lovverket sørge for at de utestengte elevene får et alternativt pedagogisk opplegg. Det skjer ikke i praksis.

På spørsmål fra VG om hvordan han vil følge opp dette i praksis, svarer Røe Isaksen at det vil være opp til den enkelte skole å overholde at regelverket blir fulgt.

– Jeg har tillit til at skolen og lærerne håndhever dette på en god måte, sier han.

Myrstad mener det er uansvarlig av kunnskapsministeren å skyve ansvaret over på skolene.

– Han kan ikke komme med en slik oppfordring når han vet at mange skoler ikke har ressurser til slike alternative opplegg, og ikke prioriterer det. Han bør i det minste sjekke at de skolene som innfører sanksjonene har de ressursene som trengs for å følge opp.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder