Fengselsforbund: – Mer lenkesoning og mer bruk av samfunnsstraff

HASTER: Asle Aase, som er nestleder i Norsk Fengsels og friomsorgsforbund, håper justisministeren har en plan for å realisere nye fengselsplasser innen få år. Foto:Terje Bringedal,

Vil ha nye fengsler så fort som mulig

Anders Anundsen må snarest mulig beslutte byggingen av nye fengsler i tillegg til de foreslåtte utvidelsene, mener Norsk Fengsels - og friomsorgsforbund.

  • Terje Helsingeng

Artikkelen er over fem år gammel

De organiserer 2.500 av de vel 4.000 ansatte i norske fengsler.

Kravet støttes av Høyre og det borgerlige samarbeidspartiet KrF. Det største oposisjonspartiet, Ap, er enig i mange av tiltakene, men etterlyser mer innhold i soningen.

Til sammen er det behov for 2000 nye fengselsplasser innen 2040 og for å få bukt med soningskøen må det bygges fire nye fengsler eller så må kapasiteten utvides betydelig innenfor nåværende murer, slår regjeringen fast i en stortingsmelding om kriminalomsorgen som ble lagt frem i statsråd fredag.

Nestleder Asle Aase er samtidig glad for at justisministeren nå legger opp til etablering av nye fengselsplasser.

– Vi håper han har en plan for dette som realiseres innen få år, og legger til:

Aase sier justisministeren bør satse enda mer på straffegjennomføring i samfunnet, og få opp antallet på lenkesoning.

Mer samfunnsstraff

– Det må bli enda mer bruk av samfunnsstraff. De åpne fengslene må bemannes opp slik at de kan klare å håndtere de som overføres fra lukkede fengsler for tidlig.

Forbundet er også klare på at de mener Anundsen snarest må stanse alle planer om å legge ned fengsler

– Han må stanse etableringen av ungdomsenheten i Eidsvoll. Bruk det heller til ordinære fengselsplasser. Ungdomsenheten på Bjørgvin vil etter alle solemerker klare å håndtere de under 18 år i tiden fremover.

Når det gjelder soningsavtalen med Nederland, som ble signert torsdag, mener Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund at dette er en fallitterklæring.

Tankekors

– At Norge ikke klarer å ta seg av sine egne straffedømte er et stort tankekors.

Han legger til at forbundet er prinsipielt imot avtalen som er inngått, men når køproblematikken er jobb nummer én for regjeringen, er tiltaket forståelig.

Forbundslederen legger til grunn at tiltaket nødvendigvis må koste mange millioner, som heller burde vært benyttet til å ruste opp dagens kriminalomsorg. NFF ber regjeringen å droppe de foreslåtte kuttene for 2015 og heller ha en massiv satsing på kriminalomsorgen innenfor Norges grenser i 2015.

De mener justisministeren bør satse enda mer på straffegjennomføring i samfunnet. Få opp antallet på lenkesoning og mer bruk av samfunnsstraff, i tillegg til å bemanne opp de åpne fengslene slik at de kan klare å håndtere de som overføres fra lukkede fengsler for tidlig.

Forbeholden positiv

Aps leder av justiskomiteen. Hadia Tajik, sier meldingen innholder mange tiltak som de er enige i, men den har også noen vesentlige mangler knyttet til innholdet i soningen, bruk av alternativ straffegjennomføring og de særskilte forhold kvinner i fengsel befinner seg i.

LEDER JUSTISKOMITEEN: Hadia Tajik frykter for at dte ikek er noe innhold i soningen i nederlandsk fengsel. - Her vil vi følge nøye med.Foto: FRODE HANSEN Foto: ,

– Vi er glade for signalene fra regjeringen om at de vil få på plass flere soningsplasser. For Arbeiderpartiet er det to spor som er viktige for å få lavere kriminalitet; flere plasser og godt innhold. Nå viser regjeringen at de har planer om å levere på det første, og det er bra, sier hun.

- Vi merker oss at regjeringen vil til ta opp igjen Arbeiderpartiets forslag i Stortinget fra i vår om å bygge fengsel i Agder. Det støtter vi, og vil være pådrivere for at dette kan settes i gang så raskt som mulig.

Samtidig mener hun det kan virke som at regjeringen legger mer vekt på kvantitet enn på kvalitet i straffegjennomføringen.

– Det som har betydning for kriminaliteten på sikt, er ikke bare antall plasser, men også at man har en straffegjennomføring som fører til at den dømte er mindre kriminell ved soningens slutt enn ved soningens start.

Norge må bli tryggere

Hun sier Ap er ikke mot flere plasser i eksisterende fengsler.

– Vi vil vurdere nøye de forslagene som regjeringen kommer med, det som er viktig for oss er at tiltakene bidrar til at at Norge blir tryggere. Da må fortettingen samsvare med mulighetene for å bidra til god rehabilitering. Her vil ansatteorganisasjonenes vurderinger av hva som er forsvarlig og fornuftig være viktig for oss å lytte til.

Mer positive

NESTLEDER: Kjell Ingolf Ropstad, KrF, er andre nestleder i Stortingets justiskomite. Foto:JO STRAUBE,

Kommentarene fra de borgerlige justispolitikerne på Stortinget er stort sett positive til regjeringens stortingsmelding om kriminalomsorgen.

– Dette er meget viktige og gode signaler fra regjeringen. Vi har en prekær situasjon med at varetektsfanger som burde sitte inne, slippes løs og fanger som må fraktes rundt hele landet for å finne ledige plasser, sier andre nestleder i justiskomiteen, KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Han legger til:

– Vi må løse den akutte krisen, og derfor trenger vi tiltak som kan komme på plass raskt. Å leie fengselsplasser i Nederland er et spennende tiltak. Samtidig må vi også tenke langsiktig, og derfor er det avgjørende at Stortinget nå vedtar at det skal bygges nye fengsler.

Tar merkbare grep

Høyres medlem av justiskomiteen, Hårek Elvenes, regjeringen med dette tar merkbare grep for å redusere soningskøene.

JUSTISPOLITIKER: høyres medlem av justiskomiteen Hårek Elvenes. Foto:ROGER NEUMANN,

– Allerede etter ett år har regjeringen levert 115 nye soningsplasser. Fengslene er fylt til randen, og fengselskøen etter de rødgrønne er uforsvarlig lang. Det er ikke holdbart. Det er i offerets, samfunnets og den straffedømtes interesse at straffegjennomføringen skjer raskest mulig etter pådømmelse. Regjeringen gjør vei i vellinga på fengselsfronten. Nytt fengsel i Agder og utvidelser av eksisterende fengsler er helt nødvendig for å redusere soningskøen. Regjeringen har inngått avtale om leie av 242 fengselsplasser i Nederland, og har etter ett år i tillegg opprettet 115 nye fengselsplasserer.

Han er enig i at vedlikeholdsetterslepet er på formidable 4,5 milliarder kroner.

– Regjeringen bevilger 50 millioner kroner i ekstraordinære vedlikeholdsmidler i statsbudsjettet. Det burde vært gjort for lengst. Arbeiderpartiet har vanskjøttet vedlikeholdet i fengslene og nå er situasjonen kritisk.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder