FÅR REFS: Avdeling A i Oslo fengsel får strykkarakter av en bydelsoverlege i Oslo etter en befaring mandag. Muggsopp, fukt, støv og sterk matluk ble påvist i flerefellesareal og celler, ifølge tilsynsrapporten. Foto: KYRRE LIEN,

Vil stenge tre avdelinger i Oslo fengsel: Fant muggsopp i dusj, på toaletter og kjøkken

Førte tilsyn etter bekymringsmelding

Bydelsoverlegen: Dårlig bygningsmasse og manglende ventilasjon

Krever reduksjon av innsatte på berørte avdelinger

Oslo fengsel må umiddelbart stenge dusjanlegg, kjøkken og toaletter ved tre avdelinger etter funn av store mengder muggsopp og fukt.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det kommer frem i en tilsynsrapport etter at en bydelsoverlege i Oslo kommune gjennomførte en befaring i fengselet mandag denne uka.

Ifølge rapporten, ble det avdekket store mengder muggsopp på flere dusj- og toalettanlegg i avdeling A – den såkalte «Botsen». I tillegg skal det ha blitt påvist lukt av mugg i fellesarealene i en av seksjonene i det samme bygget.

– Graverende inneklima

Rapporten beskrives også innelufta som svært tett og med mye røyklukt.

«De innsatte har anledning til å benytte tobakk og røyke inne på cellene, men mangelen på ventilasjon gjør at mye av røyken siver ut og blir værende i fellesarealene.», står det i rapporten.

Bydelsoverlegene beskriver inneklimaet i underavdelignene ved avdeling A som «graverende». I tillegg mener bydelsoverlegen at forholdene ved dusj- og toalettanlegg i tre seksjoner og et fellesareal er direkte helsefarlig og at øvrige deler av bygget kan føre til helseskader.

I løpet av befaringen fortalte ansatte at temperaturen kunne bli opp mot 32 grader om sommeren og ned i 12 grader om vinteren på enkelte celler. I tillegg skal det flere steder ha vært mye lukt av matos.

OSLO KRETSFENGSEL: Dårlig inneklima fører til problemer for fengselet. Foto:Knut Erik Knudsen,

– Ingen skal bruke anlegget

Ifølge rapporten, har ikke det daglige renholdet og vedlikeholdet klart å forhindre muggsopp i flere av seksjonene – og bydelsoverlegen var klar i sin konklusjon:

** Hele avdeling A må renoveres - samt umiddelbar stenging av dusj- og toalettanlegg i tre avdelinger og et fellesareal. Anlegget skal heller ikke brukes av innsatte eller ansatte inntil rehabiliteringen er gjennomført.

** Det må monteres tilfredsstillende ventilasjonsanlegg og solavskjerming for å ivareta de innsattes miljø innendørs. Oslo fengsel har fått frist til 1. februar neste år til å avvikle bruken av bygget og til å omplassere fangene som blir berørt - spesielt gjelder dette innsatte med dokumenterte helseskader.

** Ledelsen i fengselet må snarest utarbeide rutiner som sikrer tilfredsstillende smittevern og sørge for at de innsatte ikke benytter samme flaske til rengjøring etter å ha vært på toalettet.

«Funn ved befaring tilsier imidlertid at forholdene ved alle seksjonene ved avdeling A kan medføre helsemessig ulempe eller helseskade.», står det i rapporten.

Ifølge rapporten, viser undersøkelser en klar sammenheng mellom det å bo i bygg med høy fuktighet, fuktskader eller mugglukt og «forekomst av blant annet akutte og kroniske luftveisinfeksjoner, allergiske reaksjoner og utløsning av astma hos beboerne».

– Permanent opphold bør opphøre

Bydelsoverlegen mener et permanent opphold i lokalene må opphøre, og ber om en gradvis reduksjon av innsatte som bør flyttes til et alternativt sted. I rapporten kommer det frem at mangelen på soningsplasser i Norge og eventuell flytting av fanger kan medføre en ulempe for den enkelte innsattes helse.

Det aktuelle tilsynet ble gjennomført etter at Oslo kommune mottok en bekymringsmelding om hygieneforholdene i fengselet i begynnelsen av november.

Etter tilsynet ble det også konkludert med at rehabilitering av blant annet bad og dusj ble gjennomført, men at mangelen på ventilasjon i hele bygget førte til at man måtte begynne på nytt nærmest med en gang arbeidet var gjennomført.

Ca. 180 innsatte kan rammes

Leder Øyvind Alnæs i Oslo fengsel bekrefter overfor VG at det ble gjennomført et tilsyn mandag og at de har mottatt et brev fra bydelsoverlegen tirsdag ettermiddag.

– Vi skal gjennomgå vedtaket med Statsbygg som eier bygningsmassen i morgen klokka ni. De er teknisk ansvarlige, og vi må konstatere at det er tatt prøver som påviser muggsopp eller ikke - og eventuelt gjøre de utbedringer som kreves. Rommene må uansett stenges, sier Alnæs til VG.

Totalt sitter det om lag 180 innsatte på Avdeling A i Oslo fengsel som har fått frist til 1. februar 2015 med å få gjennomført utbedringene.

– Det er altfor tidlig å si om fangene blir berørt eller ikke. Det er fullt i Oslo, så de må i så fall ut, sier fengselslederen, som ikke ønsker å kommentere om det er kapasitet i andre fengsler dersom innsatte må flyttes.

– Hvordan oppleves et slikt vedtak?

– Det er ikke allright når bydelsoverlegen påpeker at ting ikke er som det bør være, og hvis det stemmer, så må vi sørge for å utbedre, svarer han.

– Vet at fengselet er i dårlig forfatning

Leder Knut Are Svenkerud ved Kriminalomsorgens yrkesforbund mener at hele Kriminalomsorgen balanserer på en knivsegg når det gjelder vedlikeholdet i Oslo fengsel.

– Vi vet at både Oslo og Ullersmo fengsel er i veldig dårlig forfatning, sier leder Knut Are Svenkerud ved Kriminalomsorgens yrkesforbund til VG.

Svenkerud forteller at det har vært høyt trykk på kapasiteten til Kriminalomsorgen over lang tid.

– Vedlikeholdet har derfor blitt tilsidesatt eller nedprioritert for fortsatt å ha høyt belegg. Det blir som å kjøre bil uten å bry seg om servicen. Man blir innhentet til slutt, og der er vi nå. Vi får problemer med kapasiteten fordi vi ikke klarer å holde liv i bygningsmassen, sier han.

– Innsatte kan bli satt rett på gata

Forbundslederen mener et verst tenkelig scenario er at innsatte – som ikke er forberedt på løslatelse – står på bar bakke like før jul uten jobb, bolig eller noe annet å gå til.

– De blir satt rett på gata, og det går utover enkeltindividet og samfunnet for øvrig. Problemet med å sette innsatte på gata kommer som konsekvens av ekstremt høy kapasitetsutnyttelse. Man har ingenting å gå på om det skulle skje noe, slik som i denne saken, sier Svenkerud.

Arbeidstilsynet, Fylkeslegen, Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester og Helsemyndighetene er varslet om saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder