FRONTFIGUR: Rasmus Hansson kan glede seg over at Miljøpartiet De Grønne fosser fram på meningsmålingene. Her ved bredden av Altaelva.

FRONTFIGUR: Rasmus Hansson kan glede seg over at Miljøpartiet De Grønne fosser fram på meningsmålingene. Her ved bredden av Altaelva. Foto:Terje Mortensen,VG

MDG vil gi «oljevilkår» til nye grønne arbeidsplasser

Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener vi må satse stort på nye bærekraftige næringer og gi dem like gode vilkår som det petroleumsbransjen fikk da oljenasjonen Norge ble født.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Trykk her for å få siste nytt om valget i VGs valgstudio!

Det haster, både for å skaffe arbeid til alle som nå mister jobben i oljesektoren og for å ta vare på klimaet, ifølge MDG-talsmann Rasmus Hansson.

– Det blir ingen omstilling av næringslivet så lenge regjeringens suverent største satsingsprosjekt er olje, sier Hansson og viser til statsbudsjettet, hvor det fremgår at staten vil investere 38 milliarder kroner i forbindelse med Statens direkte økonomiske engasjement i petroleums­virksomheten (SDØE) i 2015.

Les også: Flere hundre ansatte må gå i Aker Solutions.

Samtidig regner staten med å få inn drøye 115 milliarder kroner fra SDØE, men dette anslaget var basert på en oljepris på 650 kroner fatet. I dag er den betraktelig lavere og vaker rundt 410 kroner fatet.

Les også: Venstre og KrF mener dagens system hvor staten spanderer 78 prosent av oljeselskapenes leteutgifter, er modent for endring.

– Eksepsjonelle vilkår

– Det er ingen næringer i Norge som har så eksepsjonelle vilkår som oljenæringen, mener Hansson og viser til at den i fjor fikk ulike skattefordeler verdt nesten 21 milliarder kroner.

– Ingen andre næringer i Norge er i nærheten av å ha så gode rammevilkår og summen av disse fordelene er langt, langt over det som noen andre næringer kan drømme om, sier Hansson til VG.

FØLG VG PÅ FACEBOOK!

Statsminister Erna Solberg (H) har gjentatte ganger sagt at hun forbereder Norge på omstilling og at vi må satse på andre næringer enn oljebransjen. Regjeringen har også nedsatt et eget ekspertutvalg for å lage en strategi for grønn konkurransekraft.

Men Hansson mener dette ikke skjer når staten samtidig investerer 38 milliarder i kroner i petroleums­virksomheten.

– Har bråhast

– Nå sier alle at vi skal bygge opp et nytt næringsliv som før eller senere må overta for oljesektoren og Miljøpartiet De Grønne sier at det må vi gjøre . Alle pengene vi investerer i oljesektoren blir et rent tapsprosjekt fordi oljeprisen synker – det gamle regnestykket holder ikke lenger – og før kostnadene ved klimaendringene blir så enorme at de langt overskrider inntektene vi får fra oljesektoren, sier Hansson.

MDG ønsker en planmessig utfasing av oljevirksomheten over 20 år fram mot 2040.

– Det samsvarer godt med den tidsperioden hvor vi må ha kuttet klimautslippene dramatisk. Hvis vi skal være med på en anstendig innsats i den globale klimajobben taler dagens utvikling i oljemarkedet og oljesektoren for at vi har bråhast med å erstatte arbeidsplasser, sier Hansson.

Det ser ut til at mange velgere er enige med Hansson og hans parti som fosser fram på meningsmålingene.

I en InFact måling gjort på oppdrag av VG fikk MDG nylig 5,2 prosent oppslutning. Ved kommunevalget for fire år siden, fikk de 0,9 prosent.

Les også: Her startet Hanssons grønne eventyr.

Dette vil MDG gjøre:

* Investere tungt i utdanning, forskning og innovasjon og overføre dagens store statlige investeringer, skatte-, garanti- og avskrivingsfordeler fra oljenæringen til den nye grønne næringssektoren.

* Bygge opp og videreutvikle ikke oljeavhengige næringer som for eksempel fiskeoppdrett, skipsfart, møbelindustrien og matvaresektoren.

* Gi skattelette til små bedrifter og gründere, fritak for arbeidsgiveravgift de første to årene og skattefritak for små formuer (3,5 millioner) samt bedre sosiale rettigheter for private næringsdrivende.

* Satse på fornybare energiressurser som havvind og sol.

* Opprette et Bionova etter samme modell som Enova med støtteordninger for å utvikle nye bionæringer basert på marine ressurser og jord- og skogbruk.

* Skape jobber ved å doble investeringene i jernbane, kollektivtransport og tilrettelegge for mer sykling og gåing

– Dette er et tilsvarende systematisk næringsutviklingsprosjekt som det Norge startet på da Stortinget i 1970 vedtok utvikle en oljenæring, mener Hansson.

Innovasjon Norge positiv

Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, sier en god del av forslagene fra MDG er i tråd med innspillene de fikk til Drømmeløftet.

Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge. Foto: Staff , Reuters

Drømmeløftet var en idédugnad som Innovasjon Norge sto bak, hvor man samlet innspill fra bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner for å omstille landet fra et sterkt petroleumsbasert næringsliv til andre og mer bærekraftige aktiviteter.

– Konklusjonen var klar; potensialet for å utvikle nye arbeidsplasser og et mer bærekraftig næringsliv er stort, mange bedrifter og gründere er midt i denne omstillingen nå, for andre startet den for mange år siden, sier Traaseth til VG.

I rapporten etter dugnaden heter det at det er behov for mer forskning på nye bærekraftige næringer og at man trenger et løft for å fremme oppstart av nye grønne løsninger og bygging av et hjemmemarked. Og ikke minst risikoavlastning for å omstille seg fra eksisterende næringer og skape arbeidsplasser utenfor oljeindustrien.

– Det kom også frem ønske om en mer enhetlig og tydelig innovasjonspolitikk, da behovet for samarbeid på tvers av departementer, lover og regelverk blir fundamental i denne omstillingen, sier Traaseth.

Denne uken hadde Innovasjon Norge det første møtet med regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft som skal lage en overordnet nasjonal strategi. Denne skal presenteres senest oktober 2016.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder