ÅSTEDET: Det var i dette huset utenfor Bergen at 8 år gamle Monika ble funnet død. Varsleren har vært vesentlig for at saken ikke ble liggende henlagt med konklusjonen selvmord.

ÅSTEDET: Det var i dette huset utenfor Bergen at 8 år gamle Monika ble funnet død. Varsleren har vært vesentlig for at saken ikke ble liggende henlagt med konklusjonen selvmord. Foto:Harald Vikøyr, VG/ privat,

Monika-saken: Gir varsleren rett på alle punkter

Politimesteren i Hordaland avviste brevet varsleren sendte. Men Riksadvokatens rapport gir ham rett på alle punkter.

Silje Løvstad Thjømøe
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Arbeidsgruppen har i sin gjennomgang av notatet vurdert dette til å inneholde samtlige av de viktigste momenter i etterforskningen.

Slik er varslerens brev i Monika-saken beskrevet i Riksadvokatens rapport.

Morens bistandsadvokat, Stig Nilsen, sier dette om VGs sammenligning:

– Det er flott at han får støtte for det arbeidet som han har lagt ned i saken. Dette oppfatter jeg som en oppreisning for hans innsats i saken.

VG har sammenlignet varslerens brev til Gudmundsen med rapporten, og Riksadvokatens arbeidsgruppe gir ham rett på alle punkter.

Beklaget

I går beklaget politimester Geir Gudmundsen i Hordaland de feilene politiet har gjort i etterforskningen rundt 8-åringens dødsfall. Kun timer i forkant hadde Riksadvokatens arbeidgruppe offentliggjort sin rapport, en rapport som kritiserte en rekke vesentlige moment ved etterforskningen. Men punktene var ikke ukjent for Gudmundsen. Allerede i januar 2014 mottok politimesteren et brev fra varsleren, der han påpekte manglene ved etterforskningen. Han foreslo at saken skulle bli gjenopptatt.

DREPT: Monika Sviglinskaja (8) som ble kvalt og drept 14. november 2011. Mamma Kristina (32) har siden kjempet for å få saken gjenopptatt. Foto:Privat,Privat

– Det dreier seg tross alt om et mulig drap av en liten jente på åtte år som har potensiale til å bli oppklart, skrev han i brevet som VG tidligere har omtalt.

Men saken forble henlagt, og varslerens advokat kunne i november fortelle at han ble advart med oppsigelse om han ikke lot saken ligge. I går sa derimot Gudmundsen dette under pressekonferansen i Bergen:

– Jeg vil også si at uten etterforskeren som påpekte svakhetene ved Monika-saken, ville det ikke blitt noen gjenopptagelse. Og det er beklagelig at vi ikke valgte å gjenoppta etterforskningen tidligere på bakgrunn av det han kom med.

Under kan du lese sammenligningen av rapporten til Riksadvokaten og varslerens brev.

Avhørte ikke vitner

** Varsleren: «Det er mulig å lokalisere en gjerningsmann, eller et helt sentralt vitne som vet hvem gjerningsmannen er. Dette kunne og burde vært gjort tidligere»

Riksadvokatens rapport: «Mangelfull oppfølgning av 3 vitner som hadde informasjon om ukjente personer i nærområdet i aktuelt tidsrom.»

** Varsleren: «To uavhengige vitner har sett en person i det aktuelle tidsrommet som kan være gjerningsmannen. Han er i tillegg beskrevet til å kunne være den man lenge vurderte å mistenke.»

Riksadvokatens rapport: «Mangelfull oppfølgning av 3 vitner som hadde informasjon om ukjente personer i nærområdet i aktuelt tidsrom.»

Mistenkt ikke godt nok sjekket

** Varsleren: «Det var ifølge (navngitt etterforsker) planlagt å gjennomføre ett nytt avhør av en man lenge vurderte å gi status som mistenkt i saken for å konfrontere ham med en rekke løgner han er kommet med, men "det ble aldri gjort".»

Risadvokatens rapport: «Undersøkelser knyttet til mors tidligere samboer er mangelfulle med tanke på den informasjonen politiet hadde allerede fåtti første avhørav mor samme dag som Monika ble funnet død. (Alibisjekk)»

KRITISK RAPPORT: Førstestatsadvokat Bjørn K. Soknes ledet arbeidsgruppen som i går la frem rapporten om politiets etterforskning i Monika-saken. Foto:Gorm Kallestad,NTB scanpix

Unnlot rekonstruksjon

**Varsleren: «Ytterligere undersøkelser og rekonstruksjoner rundt beltet som er benyttet. Slik det fremstår, er det lite trolig at en 8-åring har knytt knuten på beltet selv. Det er i tillegg flere ting som tyder på at noen har kvalt henne og deretter hengt henne i dørklinken. Det er fullt ut mulig å kvele en person og henge vedkommende etterpå uten at dette kan påvises i en obduksjon.»

Riksadvokatens rapport: «Det ble ikke gjennomført rekonstruksjon av hengingen, hvilket fremstår som uforståelig.»

Mangelfull dokumentasjon

** Varsleren: «Bistandsadvokaten har ikke hatt et riktig og komplett bilde for eventuelt å kunne påklage avgjørelsen i saken. Det er etterforskningsmessig feil. Dokumentene regner jeg selvfølgelig med vil bli sendt til bistandsadvokaten.»

Riksadvokatens rapport: «I denne saken var flere dokumenter ufullstendige og dermed lite relevante. I tillegg manglet dokumentasjon på etterforskningsskritt som var gjennomført.»

** Varsleren: «Avdødes mor fikk i juli 2012 en samtale fra en person hun med stor sikkerhet gjenkjente stemmen til å være den samme som man vurderte å mistenke i saken. Han sa i telefonsamtalen at han visste hvem som hadde drept Monika. Han ble ikke avhørt før i oktober 2012 som vitne. Disse dokumentene ligger ikke i saken.»

Riksadvokatens rapport: «Manglet dokumentasjon på etterforskningsskritt som var gjennomført.»

Bistandsadvokaten: – En oppreisning

I rapporten trekkes det også frem at etterforskningen manglet en tydelig leder, beslag man trodde var undersøkt - ikke var det, trusselmeldinger mot mor ikke ble fulgt opp, den mangelfulle teorien om selvmord ble styrende, det fantes ingen etterforskningsplan, de som tok avhørene virker å mangle nødvendig kunnskap om formålet med avhøret samt at teorien om morens iscenesatte tyveri var uten bevis.

HATT AVGJØRENDE BETYDNING: Det mener advokat Stig Nilsen om varslerens rolle. Til VG sier han at det var på sin plass at varslerens bidrag i saken blir trukket frem. Foto:Hallgeir Vågenes,VG

– Hvordan oppleves dette for deg og Monikas mor?

– Det er på sin plass at hans bidrag i saken blir trukket frem. Det er trist at hans bidrag ble møtt med motstand internt, og at det måtte press til utenfra for å få saken dit den er i dag. Det er betenkelig at ingen andre valgte å opplyse om at det var uenighet internt, men i stedet valgte å gi opplysninger til oss som ifølge arbeidsgruppens rapport «grenser til å være usant».

– Hvor vesentlig har varsleren vært for deres sak?

– Han var den eneste fra politiets side som viste støtte til det som min klient har hevdet gjennom hele prosessen. Tidligere hadde det vært hevdet at det var full enighet hos Hordaland Politidistrikt og Kripos om henleggelsen. At han valgte å fortelle om at det slettes ikke var slik, samt at han har gitt politifaglige råd, har hatt avgjørende betydning for mitt arbeid med å få saken gjenopptatt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder