BYVANDRING: Leder av Oslo politiforening Sigve Bolstad og Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold advarer mot storinnrykk av tiggere denne sommeren.

Politiet forventer storinnrykk av tiggere i sommer

Norske byer er uenige om de skal registreres eller ikke

Politiet er ikke i tvil: Denne sommeren kommer Oslo og andre norske byer til å få en kraftig økning i antall tiggere. Tusenvis er allerede på vei.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Et steinkast fra politihuset på Grønland, passerer Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold og leder for politiforeningen, Sigve Bolstad, en kvinnelig tigger. Det blir ikke siste gang de gjør det i sommer:

- Vi har klare indikasjoner og etterretningsrapporter om at det i år kommer langt flere tiggere til Oslo enn det vi noen gang før har opplevd. Økningen vil være solid. Det er det ingen tvil om, sier politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold.

To tusen i fjor

I fjor mente Oslo kommune at 2000 tiggere var innom byen. Bare på en dag, 24. mai, talte politiet 194 tiggere i virksomhet.

Syv av dem var norske. Resten var i hovedsak fra Romania og av de 69 som ble sjekket opp mot strafferegisteret hadde så godt som alle begått straffbare handlinger i Norge.

Politimester Sjøvold er klar på at tiggere fra andre land i langt større grad enn det man har vært vant til, kommer til å sette sitt preg på bybildet. Dette vil mange oppleve som sjenerende og plagsomt.

- For oss er det viktig å få frem at vi har stor forståelse for den sosiale og humanitære situasjon disse menneskene befinner seg i, men all erfaring viser at tigging også genererer kriminalitet, som vinningsforbrytelser og lommetyverier. Dette har vi flere eksempler på, sier Sjøvold.

Mindre byer

En trend, så langt i år, har vært at tiggere oppsøker flere byer enn tidligere - selv om Oslo er inngangsporten for de fleste.

I Trondheim har politiet varslet en fordobling i antall tiggerne i forhold til våren i fjor.

Også politiet i Bergen, Drammen, Stavanger, Kristiansand, Arendal, Sandefjord og Fredrikstad opplyser til VG at de forventer en økning.

I tillegg opplyste politiet i Ålesund, Tromsø, Bodø og Hammerfest nylig til Klassekampen at antallet tiggere i deres byer var lavt - men økende.

Oslo-politiet har vært pådriver for å få gjeninnført forbudet mot tigging. Men regjeringen, med støtte fra landsmøtet i Arbeiderpartiet, er ikke enig.

ØKNING: Sjøvold og Bolstad frykter tidenes verste tigger-sommer.


Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre loven, slik at de som tigger eller samler inn penger på offentlig sted skal registreres og ha meldeplikt.

Som VG tidligere har skrevet, har flere byer, deriblant Drammen, allerede tatt i bruk tvungen registrering av tiggere. Ordenssjef i Drammen, Dag Ebbested, sier antallet tiggere sank fra rundt 30 til 18 da de iverksatte registrering rett etter påske.

- Av de 18 er kun to registrert for annen kriminalitet, og det var helt bagatellmessige forhold. Av dem som sitter med kopp i Drammen og ber om penger kan vi ikke si at kriminalitet er utbredt, sier Ebbestad.

- Men vi har en annen stor gruppe omreisende som er fra Romania som er overrepresentert i kriminalstatistikken, legger Ebbestad til.

Tiggersoner

Regjeringen vil også åpne for å forby tigging i enkelte soner av byer og til enkelte tidspunkt av døgnet - for eksempel nattetid.

Oslo-politiet mener registrering vil medføre mye ekstra arbeid, uten å oppnå formålet, og er også skeptiske til om tiggersoner er noen god løsning.

- Et rent tiggerforbud vil være enklere å håndheve og skape likhet i hele byen. En ulempe med soneinndeling er at tiggerne bare vil flytte seg til andre områder av byen, som dermed får en ekstrabelastning og ikke være rettferdig for dem som bor og ferdes der. Et annet moment er at slik situasjonen har utviklet seg og de forventningene vi opplever til hva politiet skal gjøre, vil et tiggeforbud være et nødvendig virkemiddel., sier Oslos politimester.

Sigve Bolstad i Politiforeningen er klar på at politiet i dag ikke er i stand til å løse alle problemene som tiggingen medfører.

- Å si noe annet er bare å lure byens innbyggere. Vi er opptatt av å lykkes i den daglige tjenesten og gi trygghet til alle. Det tror jeg ikke vi kan garantere dersom det ikke blir innført tiggerforbud, sier Bolstad.

Intern uenighet

I Bergen sier politistasjonssjef Ole Valland at de har hatt gode resultater med å registrere tiggere, og at bildet det gir tyder på at de også begår annen kriminalitet. Mens politiet i Trondheim mener registrering av tiggere ikke har vært entydig vellykket.

Politimester i Rogaland politidistrikt, Hans Vik, opplyser at de rundt 50 tiggerne som nå oppholder seg i Stavanger-området i liten grad er representert i statistikk for vinningskriminalitet.

- Etter vår mening har vi i dag ikke hjemmel til å forlange registrering av utenlandske tiggere med hjemmel i politivedtektene.

Meldeplikt

Justis- og beredskapsdepartementet vil ikke forby tigging, men åpner for å endre loven på disse områder:

Alle som samler inn penger skal pålegges å melde seg for politiet.
Politiet kan sette vilkår for at tiggere ikke stanser eller går etter mulige givere på gaten.
At innsamlingen ikke skal skje nærmere definerte steder.
Det åpnes for å innføre tidsbegrensninger.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder