ENDRER REGLENE: Pålegget om at dommerne må bruke feriedager til voldgiftsoppdrag er en tydeliggjøring av praksis, sier avdelingsdirektør Erling Moe i Domstolsadministrasjonen. Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Strammer inn regelverket etter VG-avsløring: Dommere pålegges å bruke feriedager når de tar lukrativ bijobb

Norske dommere kan tjene godt på bijobber. Nå pålegges dommerne å bruke feriedager når de tar på seg betalte voldgiftsoppdrag.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I begynnelsen av oktober vedtok Domstoladministrasjonen (DA) flere endringer i regelverket for hva norske dommere kan ta på seg av oppdrag ved siden av dommergjerningen. En av endringene er at det settes som et vilkår at dommeren tar ut feriedager når vedkommende er voldgiftsdommer.

Avdelingsdirektør Erling Moe i Domstoladministrasjonen sier til VG at dette ikke betyr at dommerne tidligere har kunnet bruke arbeidstiden til denne typen bijobber.

Dommere: – Derfor fortalte vi ikke om aksjekjøp

– Nei, absolutt ikke. Dette er bare en presisering, som kommer etter et ønske fra domstolslederne om et tydeligere regelverk. Mange har ønsket at dette skulle stå eksplisitt, sier Moe.

Dommere brøt loven

Endringene i regelverket kommer etter at VG i september i fjor avslørte at en rekke norske dommere hadde behandlet saker mot selskaper de selv eide aksjer i.

VG avdekket også at nesten en femtedel av dommerstanden ikke var oppført i Domstoladministrasjonens sidegjøremålsregister, slik alle dommere er lovpålagt.

I etterkant av VGs omtale ble både domstolsloven, forskriften om dommernes sidegjøremål og Domstoladministrasjonens egne retningslinjer gjennomgått, med tanke på forbedring og oppdatering.

– Vi er opptatt av å ha presise og gode retningslinjer, som gir lite rom for tolkning, sier Moe.

BLE INFORMERT AV VG: – Medieoppslagene avdekket at Domstoladministrasjonens rutiner ikke var gode nok, skriver direktør Sven Marius Urke i sin orientering til styret. Foto: Domstoladministrasjonen

Allerede i 1999 uttrykte en offentlig oppnevnt kommisjon bekymring for at mange eller omfattende sidegjøremål kan tenkes å være så arbeidstyngende for en dommer at det går ut over dommergjerningen.

Kan hemme arbeidet

– Erfaring viser at voldgiftsoppdrag kan være arbeidskrevende, i den forstand at de kan hemme eller sinke utførelsen av det arbeid som ligger til dommerstillingen, het det i utredningen.

Voldgift er en form for privat rettergang der en tvist løses av en voldgiftsrett i stedet for av de alminnelige domstoler, og en voldgiftsbehandling foregår stort sett på samme måte som en rettssak, med avsigelse av dom. Dommerne oppnevnes av partene.

Disse oppdragene kan være god butikk for dommere, advokater og jusprofessorer, som oftest benyttes. I I 2006 skrev Dagens Næringsliv at lagdommer Erik W. Melander i Borgarting lagmannsrett tjente over en halv million kroner på ett enkelt oppdrag.

Melander forklarte honoraret med at saken var omfattende.

– Bare i retten brukte vi tre uker. Honoraret ble på over 500.000 kroner, sa Melander til Dagens Næringsliv.

Lagdommer: Behandlet sak mot tidligere arbeidsgiver

Dommerleder: – Synes det er riktig

Leder i Den norske dommerforening, Ingjerd Thune, opplyser til VG at foreningen ikke har fått forslagene til endring av retningslinjene for dommeres sidegjøremål til behandling. Hun synes det er riktig at voldgiftsoppdrag skal utføres utenom vanlig arbeidstid.

Tapte sak: – Jeg blir forbannet

– Etter det jeg er kjent med har det også vært ordningen tidligere. Dommerne har ikke kunnet bruke arbeidstiden i domstolen til private voldgiftsoppdrag. Etter det jeg er kjent med får dommerne den samme timebetaling som advokatene ved voldgiftsoppdrag, skriver Thune i en e-post til VG.

En gjennomgang av sidegjøremålsregisteret som ble gjort 21 april i år, viste at 74 av dommerne var registrert med ett eller flere voldgiftsoppdrag i registreret. Til sammen var det registrert 134 voldgiftsoppdrag som på dette tidspunktet ikke var meldt å være avsluttet.

JOBBER FOR ÅPENHET: Guro Slettemark er generalsekretær i Transparency International Norge. Foto: Helge Mikalsen VG

Justispolitiker: Helt avgjørende for tilliten

I tillegg til pålegget om at voldgiftssaker skal utføres på fritiden, vedtok styret i Domstoladministrasjonen mandag også å spesifisere vilkårene for hva slags næringsvirksomhet dommere kan få godkjent som sidegjøremål.

– Tvil om godkjenning

– Næringsvirksomhet utgjør hovedvekten av sidegjøremålene Domstoladministrasjonen mottar søknad om, og det har oppstått situasjoner hvor DA har vært i tvil om sidegjøremålet skulle kunne godkjennes. Dette gjelder for eksempel familieselskap som har svært stort omfang eller hvor familieselskapet har en eller flere eiere utenfor familien, skriver direktør Sven Marius Urke i saksfremlegget til styret.

Domstoladministrasjonen arbeider også med en ny teknisk løsning der målet er at dommerne selv skal kunne registrere sidegjøremålopplysninger i registeret, i stedet for å sende opplysningene inn til Domstoladministrasjonen.

Generalsekretær Guro Slettemark i Transparancy Intrernational Norge var blant flere som reagerte da VG i fjor omtalte den manglende registreringen i Sidegjøremålregisteret. Hun synes regelendringene er positive.

– Det er grunnleggende i en rettsstat at det ikke hersker noen tvil om dommeres upartiskhet. At Domstoladministrasjonen nå både presiserer retningslinjene og legger til rette for en bedre teknisk løsning er derfor positivt, sier hun til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder