REFS: Geir Bekkevold (KrF) mener regjeringen har feiltolket stortingsvedtaket fra i sommer, som får konsekvenser for likestillingspolitikken.

REFS: Geir Bekkevold (KrF) mener regjeringen har feiltolket stortingsvedtaket fra i sommer, som får konsekvenser for likestillingspolitikken. Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

Regjeringen får likestillings-kjeft: Må få det inn med teskje

Med den nye likestillingsloven må ikke lenger norske virksomheter rapportere om hvordan det står til med likestillingen hos dem. – Klønete håndtert av regjeringen, mener Venstre.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Debatten om likestilling og seksuell trakassering i arbeidslivet har rast etter at tusenvis har fortalt om om trakassering og overgrep gjennom emneknaggen #metoo. Kjønnsfordeling i arbeidslivet pekes på som en viktig faktor for å unngå trakassering og negativ kultur.

Nå er regjeringens støttespillere i Venstre og KrF svært lite fornøyde med regjeringens innsats for å få bedre oversikt over likestilling i arbeidslivet.

Les også: Rekordmange meldinger om seksuell trakassering på jobb i 2017.

Kjernen i kritikken fra KrF og Venstre er noe som kalles for redegjørelsesplikt. Denne plikten går ut på at virksomheter må rapportere om hvordan det står til med likestillingsituasjonen, og hvilke tiltak de gjør.

Nå kritisererer både Geir Bekkevold (KrF) og Venstres Abid Raja regjeringen for å ha fjernet hele plikten i den nye likestillingsloven – mot flertallet på Stortingets vilje.

– Jeg tror ikke viljen til flertallet på Stortinget har vært ivaretatt, sier Raja.

Bekkevold: Regjeringen feiltolker Stortinget

Uenigheten går tilbake til da barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) vraket den gamle likestillingsloven for å lage en felles likestillings- og diskrimineringslov. Hun fikk hun krass kritikk for å ha droppet redegjørelsesplikten.

Bakgrunn: E24: Mener regjeringen svekker likestillingen.

Det endte med at Arbeiderpartiet og KrF fikk flertall på Stortinget for et vedtak om å stoppe regjeringens plan:

«Stortinget ber regjeringen bevare aktivitets- og redegjørelsesplikten, samt styrke den (...) og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en sak om dette.».

Men nå har regjeringen likevel fjernet redegjørelsesplikten i den nye likestillingsloven som trer i kraft i januar. Senere vil de komme tilbake med et forslag om en ny redegjørelseplikt, men det må først behandles og settes ut på høring.

Fått med deg? Nytt samarbeid for å bekjempe seksuell trakassering.

Fra januar av vil derfor ikke virksomheter i Norge måtte redegjøre for likestilling, frem til en ny redegjørelseplikt er vedtatt.

– Dette er en unødvendig tolkning av det Stortinget egentlig mente, sier Bekkevold til VG.

Han understreker at Stortingets intensjon var at den gamle redegjørelsesplikten skulle bestå, inntil en ny var klar.

Venstre: Klønete håndtering

Bekkevold var saksordfører for stortingsvedtaket fra i sommer, som alle partiene bortsett fra Høyre og Frp stemte for. Han er ikke imponert over hvordan regjeringen har fulgt opp vedtaket, og mener de må få budskapet inn med teskje.

– Her har statsråden og departementet jobbet litt på egenhånd. Sånn er det når man er imot en ting. Man holder fast på det til man får det inn med teskje.

Tirsdag fremmet Venstre et nytt forslag om å bevare den gamle redegjørelsesplikten til en ny er på plass. Raja omtaler forslaget som en presisering, og kaller regjeringens håndtering av saken klønete.

– Men dette skal Stortinget fikse for regjeringen, så de slipper å kløne mer, fastslår han.

PRESISERER: Venstres Abid Raja tror ikke stortingets vilje har blitt ivaretatt, og mener det var nødvendig å presisere overfor regjeringen med et nytt forslag om at redegjørelsesplikten skal beholdes. Foto: Frode Hansen

Fikk du med deg? Kjønnsforskningssenter brøt likestillingsloven.

– Uheldig

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er også overrasket over regjeringens opptreden i saken.

– Det ville vært naturlig å komme raskt tilbake til Stortinget om dette, og i hvert fall beholde redegjørelsesplikten i overgangsperioden i de offentlige organene der man har mulighet til det. Særlig fordi dette har vært et så klart krav fra Stortinget, og regjeringen ble nedstemt på dette feltet, sier hun.

Bjurstrøm etter #Metoo: Vil ha bedre tilbud til trakasseringsofre.

Regjeringen: Tolker vedtaket helt annerledes

Statssekretær Kai-Morten Terning for Solveig Horne er uenig med KrF og Venstre i at Stortinget var tydelige på at de ville beholde den eksisterende redegjørelsesplikten, frem til en ny er vedtatt.

– Hvis Stortinget ville legge inn redegørelsesplikten på nytt i den nye likestillings- og diskrimineringsloven som trer i kraft i januar, så kunne de ha gjort det, sier han.

HAR EN ANNEN TOLKNING: Kai-Morten Terning (Frp) mener slett ikke Stortinget har foreslått å bevare den eksisterende redegjørelsesplikten. Foto: TROND SOLBERG, VG

Han mener vedtaket fra Stortinget går ut på at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med et forslag om en ny redegjørelseplikt, etter at forslaget har vært vurdert i regjeringen og vært på høring.

Oppgjør med seksuell trakassering i Medie-Norge: – Vi vet hvem dere er.

– Vår tolkning har vært klar på at redegjørelsesplikten måtte opphøre inntil Stortinget har vedtatt en ny redegjørelseplikt som i større grad samsvarer med den nye aktivitetsplikten, sier han.

– Da har regjeringen en helt ulik tolkning av dette stortingsvedtaket enn KrF og Venstre?

– Åpenbart. Vi mener at stortinget ikke har fattet et vedtak om å bevare den gamle redegjørelsesplikten.

Terning legger vekt på at regjeringen har styrket aktivitetsplikten i den nye loven, og at han mener det ikke er nødvendig med noen redegjørelsesplikt.

– Vårt poeng er at vi har en aktivitetsplikt, den styrker vi og gjør mer konkret. Det må ikke være et krav om å rapportere på dette i tillegg. Vi ønsket å fjerne redegjørelsesplikten fordi den er byråkratiserende, og næringslivet har meldt tilbake om det.

Horne: Kalte inn Bufdir på teppet etter VG-avsløring.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder