GIR STRYK: Revisor Helge Bettmo gir Spesialenhetens kontantstrømanalyse, som han kaller lommeboksanalyse, stryk. Her er han i samtale med John Christian Elden (t.h.) Foto: Jarle Grivi Brenna VG

Dommeren reagerte på Jensens revisor - hevder beregning viser at Jensen ikke fikk penger av Cappelen

Revisor Helge Bettmo mener at hans beregning av Jensens kontantstrøm viser at Jensen ikke fikk penger av Gjermund Cappelen. Det reagerte tingrettsdommer Kim Heger kraftig på.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Bettmo mener nemlig - i motsetning til Spesialenheten - at Jensens pengebruk har gått omtrent i null.
Spesialenheten mener de kan bevise et overforbruk hos Jensen, og at kilden til pengene var nettopp hasjsmugleren Gjermund Cappelen.

– Den måten Spesialenheten har kommet frem til sin kontantstrømanalyse egner seg svært dårlig i en analyse som skal ta for seg en privatperson, sier Bettmo.

Han forteller at han har basert sine undersøkelser på det samme grunnlagsmaterialet som revisorene til Spesialenheten, samt innhentet noe materiale fra Brønnøysundregisteret og fra samtaler med Eirik Jensen.

NEKTER SKYLD: Den tidligere politilederen nekter skyld for korrupsjons- og narkotikatiltalen. Foto: Tore Kristiansen VG

Vitner i Jensen-saken: Tiltalt for mafiavirksomhet i stor hasjsak

Spesialenheten mener å kunne bevise at Eirik Jensen har hatt et overforbruk på 1,67 millioner kroner.

Bettmo er kritisk til Spesialenhetens metode og kaller framstillingen av Jensens økonomi for korrekt, men misvisende.

- I null

Før rettssaken mot Jensen startet, hvor han står tiltalt for medvirkning til hasjsmugling og grov korrupsjon, sa Jensen-forsvarer John Christian Elden at det ikke fantes fnugg av bevis for et overforbruk, og at deres egne beregninger viser at Jensen-regnskapet gikk i null.

Derfor har det knyttet seg stor spenning til Bettmos vitnemål.

- Ikke felles økonomi

Spesialenheten mener Jensen og hans tidligere samboer hadde felles økonomi, og har hatt dette som utgangspunkt for sine analyser. Dette utgangspunktet er feil, mener forsvarernes revisor.

– Det inntrykket jeg har, er at de hadde adskilt økonomi og når det gjaldt å kjøpe hus og eiendeler lånte de hver for seg, sier revisoren.

Angriper pengeforklaring: Mener den ligner narkodømtes

Revisoren ender etter oppdelingen på at Jensen har hatt tilgang på 17,8 millioner kroner, mens samboeren har hatt tilgang til 16,2 millioner kroner. Totalt 34 millioner kroner i perioden 2004 til 2013.
Forsvarernes revisor ender på at Eirik Jensen har hatt et overforbruk på 617.000 kroner, mens hans daværende samboer har et overforbruk på over én million kroner.

Spesialenheten mener det ikke er mulig ut fra deres kjennskap til Jensen og den tidligere samboerens økonomi, å splitte økonomien til de to. Bettmo har heller ikke i sitt arbeide med saken splittet det tidligere parets økonomi.

83.000 i pluss

En ny faktor i regnestykket om Jensens økonomi, er at Bettmo mener at eks-politilederen må ha hatt en kontantbeholdning i 1. januar 2004, som er første året i tiltalen. Spesialenheten har på sin side lagt til grunn at Jensen hadde null kroner i positive midler da.

Revisoren mener dettte er en stor svakhet ved Spesialenhetens forbruksanalyse.

– Analysen gir ingen fullstendig oversikt som fanger opp samtlige kontanttransaksjoner, sier Bettmo.

Han viser til at det er sannsynlig at Jensen kan ha fått 300.000 kroner fra sin mor, noe som ikke framgår av Spesialenhetens regnskap, at han kan ha fått en forsikringsutbetaling, solgt en båt og tjent mer penger på motorsykler enn hva Spesialenhetens regnskaper viser.

På bakgrunn av dette estimerer Bettmo at Jensen kan ha hatt 400.000 kroner i kontantbeholdningen i 2004.

Under de forutsetningene, kommer Bettmo til at Jensen kan ha gått 83 000 kroner i pluss, i stedet for å ha hatt et overforbruk på 617.000 kroner. Det på betingelse av at Jensen og den tidligere samboeren hadde separat økonomi.

Strid om overforbruk

Revisoren påpeker at det er er en risiko for at det er feil i materialet til Spesialenheten siden det er snakk om regnskap for en privatperson med stor kontantstrøm.

Han utdyper overfor VG at verken 100.000 kroner i minus eller i pluss, kan bevise noen ukjent inntektskilde.

– Han må ha hatt et overforbruk på 4-5 millioner kroner over disse 10 årene for at det skulle kunne sagt noe som helst om en ukjent kilde, sier Bettmo, som legger til at man må være varsom med å trekke voldsomme konklusjoner på bakgrunn av et overbruk som er minimalt i forhold til totaltforbruket på 17,8 millioner.

Kritikk

Bettmos rapport møtte kritikk fra av både Spesialenheten og tingrettsdommer Kim Heger.

REAGERTE: Tingrettsdommer Kim Heger reagerte på at revisoren hadde konkludert på skyldspørsmålet. Foto: Berit Roald NTB scanpix

Heger reagerte på at revisoren konkluderer med at det ikke finnes spor av at Gjermund Cappelen har betalt Eirik Jensen.
– Vi har holdt på i et halvt år og du konkluderer med en setning, sier Heger.
– Hvor kommer den setningen fra? Har du skrevet den selv? fortsetter dommeren.
– Ja, den har jeg faktisk skrevet selv, sier revisoren.
Dommer Kim Heger er kritisk til at han konkluderer på skyldspørsmålet.
– Står det i mandatet? Er det et muntlig mandat? spør Heger videre.
– Nei, svarer Bettmo.

- 8,5 millioner kroner

Spesialenheten mener Jensen har hatt en ukjent inntektskilde, og ifølge tiltalen skal den være Cappelen.

Hasjsmugleren har forklart at Jensen har fått 8,5 millioner kroner av ham. Det finnes ikke spor av et overforbruk i denne størrelsesordenen i materialet fra Spesialenheten.

Gjermund Cappelen: - Slik ble jeg storsmugler

Eirik Jensen har hele veien avvist at han har fått penger fra Cappelen – utover tilbakebetaling av et lån i 2013.

Ifølge den tidligere polititoppen tjente han gode penger i årene før beregningen til Spesialenheten starter, som han oppbevarte i pengeskrin, hulrom i huset og i en safe.

Jensen forklarte i retten at også har tjent penger på dykkerjobber, salg av røkt ål, arv og gaver – samt hobbyen, som har vært biler og motorsykler.

Tapte penger på bilsalg

Spesialenheten for politisaker har gått gjennom alle kjøretøyene som Eirik Jensen har eid og regnet på hvorvidt det var en lønnsom hobby.

Ifølge beregningen har Eirik Jensen kjøpt biler og motorsykler for 2.500.159 kroner. Inntektene på salg er 1.229.000 kroner. Regnestykket går 1.271.159 kroner i minus. Kun én av bilene ble solgt med gevinst.

Kjøretøyene som ikke er registrert solgt er ført opp som utgift på hele kjøpssummen.

Les også: Slik forklarer Eirik Jensen kontantstrømmen

Jensens forsvarer, John Christian Elden, mener tapet ikke er reelt siden klienten fortsatt står som eier av syv av kjøretøyene.

– Man sitter kanskje igjen med verdi på gjenværende biler, men det er irrelevant når vi snakker om hvordan Jensen har hatt tilgang til midler, påpekte aktor Kristine Schilling i retten.

Dommer Kim Heger spurte Elden om man ville sagt at denne butikken gikk bra eller dårlig dersom dette hadde vært en bilbutikk.
– Jeg ville ikke kjøpt aksjer i denne sjappen, nei, svarte Elden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder