VIL GJØRE SOM SVERIGE: Stortingsrepresentant for SV, Petter Eide, vil at samtykke skal involveres i den norske straffeloven om voldtekt, slik Sverige vedtok å gjøre i forrige uke. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

SV gir seg ikke på samtykkelov

Selv om forslaget om å involvere samtykke i den norske voldtektslovgivningen ble nedstemt på Stortinget i mars, vil SV ha med seg Ap og KrF og kjempe videre for ny samtykkelov.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Den svenske Riksdagen vedtok i forrige uke å innføre en lov som forbyr sex med personer som ikke tydelig sier ja, eller aktivt uttrykker et ønske om å delta.

Loven, som innføres 1. juli, gjør også flere handlinger straffbare, og øker strafferammen i Sverige.

Den slår blant annet fast at det ikke lenger skal kreves at gjerningsmannen har brukt vold eller trusler, eller har utnyttet offerets situasjon for å straffes.

– Sex skal være frivillig. Er det ikke frivillig, er det ulovlig, sa statsminister Stefan Löfven, da han presenterte lovforslaget i desember i fjor.

Bakgrunn: SV: Vil ha samtykkelov i Norge

I den nye lovteksten står det skrevet:

«Ved bedømming om deltagelse er frivillig eller ikke skal det tas særskilt hensyn til om frivilligheten har kommet til uttrykk gjennom ord, handling eller på annen måte», skriver SVT.

I tillegg til kravet om samtykke blir det som betegnes som uaktsom voldtekt og uaktsomt seksuelt overgrep nå regnet som en straffbar handling, med en fengselsstraff på opp til fire år.

Det betyr at gjerningsmannen kan dømmes, selv om vedkommende ikke hadde til hensikt å voldta.

Nedstemt i Norge

Forslaget, som ble lagt frem i desember i fjor, har også vært på dagsorden i Norge.

Den rødgrønne regjeringen sendte et forslag som tok til orde for å utvide straffelovens definisjon av voldtekt til å også omfatte seksuell omgang uten samtykke i 2013, men dette ble senere lagt på is.

Både SV, KrF og Arbeiderpartiet talte i fjor for å innføre det samme lovforslaget som Sverige, men møtte stor motstand fra Høyre.

Et nytt lovforslag var oppe til votering i Stortinget i mars, men ble da nedstemt av regjeringspartiene og Senterpartiet. Rødt og Miljøpartiet de grønne støttet derimot forslaget.

– Vi kommer ikke til å gi oss

Petter Eide (SV), som fremmet forslaget, mener Sverige har gjort rett i å innføre samtykke i sin lovgivning.

Les også: Sverige vil forby sex uten tydelig samtykke

– Vi tok umiddelbart initiativ til å innføre en tilsvarende lov i Norge da svenskene fremmet dette forslaget i desember i fjor, og selv om vi ikke fikk medhold i Stortinget kommer vi ikke til å gi oss på dette, sier han til VG.

Eide understreker at innføringen av en samtykkelov er viktig, spesielt etter at Norge i mai i fjor ratifiserte «Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner», den såkalte Istanbul-konvensjonen.

– Det er et grunnleggende prinsipp at sex som ikke er frivillig skal være forbudt. Vi ønsker å flytte ordlyden fra Istanbul-konvensjonen inn i den norske straffeloven, slik at samtykkekravet blir enda tydeligere, utdyper han.

– Et nederlag for Norge

Eide sier han er skuffet over regjeringspartienes avgjørelse i saken.

– Jeg ble veldig provosert over regjeringspartienes utsagn om at den lovgivningen vi har i dag holder. For det gjør den ikke. Mellom 8.000 og 15.000 norske kvinner blir utsatt for voldtekt årlig, og mørketallene er fortsatt store, få av disse sakene når en rettssal, sier han.

I tiden fremover vil han jobbe for å finne en ny måte å løfte et lignende forslag.

– Jeg kommer ikke til hvile på dette punktet. Det er en veldig viktig sak. Voldtekt er en stor samfunnsutfordring, og vi kan ikke være fornøyd med den loven vi har, slik regjeringspartiene sier at vi er nå, sier han.

Arbeiderpartiet er ikke umiddelbart like klare for å kjempe videre.

– Vi tar ikke omkamp på dette nå. Med mindre posisjonen endres og SP og Venstre endrer holdning, er det ikke noe poeng å fremme et nytt forslag nå, sier Lene Vågslid (Ap), leder for justiskomiteen, til VG.

– Det var dessverre ikke flertall i Stortinget for det vi foreslo. Da forholder vi oss til det nå, sier hun.

Stig-Øyvind Blystad, kommunikasjonsrådgiver i Krf, skriver i en sms til VG at partiet ikke ønsker å kommentere saken.

Tror på svensk effekt

Eide tror Sveriges innføring av loven vil legge ytterligere press på Norge. Han tror også en innføring av ordlyden i den norske straffeloven vil føre til at flere nordmenn blir mer bevisst sin egen oppførsel rundt sex.

– Hvis folk begynner å bli dømt for brudd på samtykke vil det ha en normativ effekt. Når menn i hovedsak vet at det er ulovlig å ha sex med noen som ikke er tydelige på at de ønsker det, vil det begrense ufrivillig sex, sier han.

– Det er et nederlag for Norge, et land som ønsker å ligge i front, å ikke følge anbefalingene fra FN og Europarådet, legger han til.

– Endrer ingenting

Høyres Peter Frølich, nestleder i justiskomitéen, er ikke med på at vedtaket i Riksdagen legger mer press på Norge.

– Dette endrer ingenting. Det er ren symbolpolitikk som ikke endrer noe, og i verste fall kan ramme helt unnskyldelige situasjoner, sier Frølich, og legger til:

– Det er ikke hjemmelsgrunnlaget som er problemet i dag. Straffeloven dekker i praksis alle uønskede seksuelle handlinger. Problemet er å bevise hva som har skjedd i voldtektssituasjoner, og en samtykkelov endrer ikke dette.

MENER LOVEN ER GOD NOK: Peter Frølich (H), nestleder i justiskomitéen, mener det at Sverige har innført samtykke i sin lovgivning ikke legger et press på Norge til å gjøre det samme. Foto: Frode Hansen, VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder