FULL OVERSIKT: Linda Hofstad Helleland hyrer inn ekspertise for å avdekke hvordan private barnevernsaktører bruker offentlige midler. Foto: Hallgeir Vågenes/ VG

Barneministeren varsler full gjennomgang av private barnevernsaktører

Barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland, varsler storgransking av private barnevernsaktører.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Gjennomgangen starter umiddelbart, sier barneministeren.

– Det er det offentlige som skal ha ansvaret for barnevernet i Norge. Men da må det offentlige også ha full kontroll over de private barnevernsaktørene, sier Linda Hofstad Helleland (H) til VG.

les også

Rapport om kjøp av private fosterhjem: Medfører forsvarlighetsrisiko

VG har tidligere skrevet om hvordan private barnevernsaktører har tatt ut store utbytter og at penger har havnet i skatteparadiser.

– Vi har sett eksempler på at det er tatt ut store utbytter fra private, og det er også mange påstander om hva bruken av private tjenester medfører. Dette skal vi nå kartlegge, sier hun.

Les mer: Fosterhjemskongen

– Skal ikke gjøre folk rike

Barneministerens gjennomgang kommer i kjølvannet av VGs artikler, der det er avdekket at private barnevernsaktører blant annet har fått verdifulle kontrakter på uklare premisser, og at flere titalls velferdsmillioner er forsvunnet til utlandet i form av utbytte og konsernbidrag til oppkjøpsfond, blant annet i skatteparadiser.

les også

Barneminister varsler strakstiltak etter VG-avsløring

– Hvis vi skal kunne forsvare bruken av private aktører må også myndighetene ha god styring og kontroll, og derfor vil jeg ha full oversikt over pengestrømmene. VG-sakene viste også et behov for gjøre noe, sier Helleland.

les også

2100 fosterbarn uten lovpålagt tilsyn

Barneministeren understreker at hun ikke ønsker kroken på døren for det private tilbudet, da det vil føre til store konsekvenser for barn i fosterhjem og institusjoner.

– Et mangfold i barnevernstjenesten er viktig for å imøtekomme det enkelte barns behov. Men det innebærer at vi sikrer oss mot at fellesskapets penger ikke skal gå til å gjøre folk rike, men til omsorg for de mest sårbare barna, sier barneministeren.

Hyrer inn eksperter

Hun varsler nå full gjennomgang av rammebetingelsene til de private aktørene innenfor barnevernsbransjen.

– Det innebærer at vi skal gå gjennom rammebetingelsene og pengestrømmer. Det kan også være hensiktsmessig å gå grundig inn i noen regnskaper. Det regner jeg også med at bransjen vil være helt åpen for.

Helleland forklarer at rammevilkår handler om lover og regler for kjøp av tjenester.

les også

Tilsyn av fosterbarn: Disse kommunene sviktet mest

Staten kjøper tjenester fra private aktører etter behov, og der de har det beste tilbudet. Men staten skal ikke betale mer enn nødvendig for tjenestene.

VG har tidligere vist at stadig flere aktører oppretter holdingselskaper og henter ut penger gjennom disse.

– Nettopp derfor skal vi nå ansette egen ekspertise som skal gå dypt inn, slik at vi kan avdekke hvorvidt barnevernspenger sluses gjennom andre selskaper for å skjule inntjening og marginer, sier Helleland.

Kan komme endringer

Det varsles om konsekvenser når gjennomgangen er gjennomført.

– På bakgrunn av funn vi gjør, skal vi se om det er nødvendig med endringer i de juridiske eller økonomiske rammevilkårene for private barnevernsaktører.

les også

Fyrlykta-tilsyn: Millionlønn og beslutningsprosesser i strid med loven

– Hvor mye skal det være lov å tjene dersom man selger tjenester til det offentlige?

– Vi skal ha et system som ikke gjør det mulig å få en slik inntjening at vi ser store utbytter i barnevernet. I dag har vi for lite kunnskap om hvordan de private aktørene disponerer offentlige midler.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder