Tidligere barneraner Nahom Daniel: Gjengkulturen er blitt ondere

– Politiet møter du ikke hver dag, men gutta møter du hver dag, sier Nahom Daniel (20) om å være lojal til sitt eget miljø i møte med politi og domstol.

– Det er ingen moral i gjengmiljøene lenger. Det er helt Texas. Nå tar man folk selv om de er med mødrene, familien, barna, det spiller ingen rolle lenger. Sånn var det ikke før.