LEDERE VARSLET: Skoledirektør Astrid Søgnen i Oslo ble møtt med et kraftig varsel mot egen lederstil, fra sjefer rundt henne, i 2014. Foto: Hallgeir Vågenes

Dagsavisen: Ledere rundt Søgnen varslet om fryktkultur

Flere sentrale ledere rundt Oslos mektige skoledirektør, Astrid Søgnen, skrev under et varsel mot henne i 2014. Hennes arbeidsgiver avviste varslene etter undersøkelser.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det er Dagsavisen som skriver om varselet.

Noen av hennes nære og mest betrodde medarbeidere i toppledergruppen i Utdanningsetaten - alle ansatt på direktørnivå, bestemte seg for å varsle om sin toppsjef i februar 2014:

«Det varsles om Søgnens trakasserende lederstil, som over lengre tid har vært særdeles kritikkverdig. Søgnens lederskap fører til at avdelingsdirektører, områdedirektører og øvrige medarbeidere i utdanningsadministrasjonen må forholde seg til et arbeidsmiljø som bærer preg av frykt.»

– Kultur for mistenksomhet

Dagsavisen skriver at det fire sider lange varselet ble sendt inn elektronisk og anonymt til varslingsmottaket i Oslo kommune i midten av februar 2014.

Dagsavisen har fått tilgang til varselet, hvor varslerne skriver hvordan de mener Søgnen praktiserer lederskap gjennom uforutsigbart maktmisbruk, frykt og kontroll:

«En kultur for mistenksomhet, mistillit og engstelse har utviklet seg. Flere av direktørene opplever situasjonen som så stressende og uoverkommelig at det har helsemessige implikasjoner» skriver varslerne. De mener frykt for represalier gjør at medarbeidere blir selektive.

Ifølge varslerne bærer direktørens lederstil preg av at hun ser seg selv som suveren.

«Det er en splitt og hersk-teknikk som fører til at medarbeidere ikke kan stole på hverandre» skriver varslerne, i følge Dagsavisen.

Tre direktører

Tre av Søgnens 17 direktører i toppledergruppen sto bak innsendelsen av varselet.

Flere uavhengige kilder har overfor Dagsavisen bekreftet at de kritikkverdige forholdene det ble varslet om i 2014, fortsatt står ved lag.

les også

Søgnen: Taushetsplikten ikke brutt

Avisen skriver at flere har sluttet som en direkte følge av Søgnens lederstil, og flere søker eller ønsker seg vekk.

De skriver at varslersaken var ferdig behandlet og konkludert internt i kommunen etter knappe to måneder. Søgnen fortsatte.

– Ikke funn i påstandene

Astrid Søgnen har vært skolesjef og direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune siden 2000.

les også

Skolesjef Søgnen kom med detaljer om Malkenes-saken i offentlig høring

– Det ble ikke funnet hold i påstandene, sier kommunaldirektør Bente T. Fagerli, som svar på hvorfor varslingssaken mot Søgnen ble avsluttet våre 2014.

Dagsavisen har bedt om kommentar fra Søgnen, men hun har ønsket at det er Fagerli, som hennes arbeidsgiver som svarer.

Fagerli sier saken ble konkludert i det sentrale varslingsrådet 7. april 2014.

– Varselet ble grundig undersøkt gjennom intervjuer og gjennomgang av skriftlig dokumentasjon. Astrid Søgnen har svært gode tilbakemeldinger på medarbeiderundersøkelser, sier Fagerli til Dagsavisen.

Dagsavisen skriver at kun fem av Søgnens 17 direktører ble kalt inn til intervju og at det aldri ble leid inn et eksternt firma eller organisasjonspsykolog for å sjekke sannhetsgehalten i varselet og kartlegge fakta.

les også

«Det er trist å se at

Søgnen har vært i fokus i det siste i forbindelse med Malkenes-saken, hvor det har stått strid om ytringsfrihet og grensene for hva en lærer/offentlig ansatt kan ytre seg om i offentlige debatter.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder