FREMTIDEN: Slik ligger kjøremønsteret an til å bli innenfor Ring 1 hvis byrådet i Oslo får det som det vil. Foto: GRAFIKK: ANDERS BERGAN/VG

Struper Oslo-trafikken og fjerner 2500 p-plasser

Byrådet holder på å fjerne rundt 2500 parkeringsplasser i Oslo, innføre betaling på 20.000 gratisplasser og strupe trafikken i sentrum.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Planen er å hindre muligheter å kjøre fra nord til sør og fra vest til øst innenfor Ring 1. Gjennomkjøring skal heretter skje via ringveien og tunnel.

Bymiljøetaten, som har fått delegert skiltmyndighet, håper å få innført endret kjøremønster før sommeren. Samtidig ryker 767 gateparkeringsplasser innenfor Ring 1, men det kommer 66 nye næringsparkeringsplasser og flere p-plasser for funksjonshemmede.

les også

Her kan de nye Oslo-bommene komme

Beboerparkering innføres nå også over store deler av Oslo. Der hvor det tidligere var gratis å sette fra seg bilen uten beboerparkeringstillatelse, koster det nå 26 kroner for den første timen og inntil 134 kroner per døgn. Bor du i området og eier egen bil, må du ut med 3000 kroner i året.

BEBOERPARKERING: Det koster nå 26 kroner å parkere en time der hvor det er innført beboerparkering og du ikke bor i området selv. Makspris er 134 kroner per døgn. Her var det gratis å stå før. Foto: STELLA BUGGE/VG

– Venstrehåndsarbeid

– Dette er venstrehåndsarbeid. Man har ikke vurdert nødvendigheten av sikker fremkommelighet i Oslo sentrum. Bymiljøetaten har heller ikke sett på hvilke konsekvenser det har for bylivet å strupe trafikken. Det blir et dødt sentrum uten handel, folk og turister, og det blir vanskelig å komme seg hit, sier Camilla Wilhelmsen (Frp) som er nestleder i byutviklingskomiteen.

Frp har krevd at det tirsdag holdes en høring om bilfritt byliv i Oslo rådhus der man tar for seg forslagene bymiljøetaten har kommet med.

– Det var aldri meningen at man skulle bruke skiltforskriften til å foreta så store endringer, sier Wilhelmsen som mener endret kjøremønster må behandles av bystyret.

les også

Regjeringen skulle kutte bomprisene 10 prosent. Det har ikke skjedd

Hanna E. Marcussen (MDG), byråd for byutvikling, mener de har støtte for endringene som er på trappene og viser til undersøkelser hvor flertallet av Oslos befolkning sier de ønsker seg et mest mulig bilfritt sentrum.

– For å prioritere andre ting opp, blir bilen i sentrum prioritert ned. Folk vil ha flere grøntområder, trær, benker og aktiviteter som gjør sentrum triveligere mens tilgjengelighet med bil er nederst på listen, sier hun til VG.

– Du frykter ikke et dødt, utilgjengelig sentrum?

– Nei, erfaringer fra andre europeiske byer som har jobbet lengre med bilfrie sentrumskjerner tilsier at de fotgjengerbaserte områdene er attraktive, sier Marcussen og viser til Karl Johan, Aker Brygge og Torggata.

Husker du? Nær dobbel bompris for dobbelt så mange i Oslo

– Velger bort sentrumsjobber

Oslo Håndverks- og Industriforening sier det er blitt så mange restriksjoner på trafikk og parkering i sentrum at deres medlemmer kvier seg for å ta jobber der.

– Vi har på et møte med bymiljøetaten fått opplyst at 80 prosent av trafikken i sentrum er nyttetransport. Hvis trafikkreduksjonen skal skje på de 20 prosentene med privattrafikk mens nyttetrafikken må kjøre lenger, går vinningen opp i spinningen, sier kommunikasjonssjef Hilde Bergh til VG.

Foreningen, som har 900 medlemmer, reagerer på at man må ut på ringveien for å kunne forflytte seg gjennom sentrum.

– Summen av alle tiltakene politikerne setter i gang – endret kjøremønster, økte bompenger, fjerning av parkeringsplasser og beboerparkering – gjør at våre medlemmer velger bort jobber i sentrum hvis de kan. Det er blitt veldig vanskelig og kostbart, sier Bergh.

Les også: Ny transportplan med rekordhøye 10,9 milliarder i årlige bompenger

Mange har også tungt utstyr og kan derfor ikke parkere langt unna. Bergh peker på at de fleste elbiler mangler hengerfeste og at du ikke får inn en 300 liters varmtvannstank i batteridrevne biler. Mange av håndverkerbilene er dessuten for høye til å kunne kjøre inn i parkeringshus.

– Man sier at man ønsker seriøse håndverkere og bedrifter. Men nå begynner mange dagen med å lure på hvilke regler de skal bryte; HMS-reglementet, parkeringsreglene eller om de må kjøre mot kjøreretningen, sier Bergh.

Men byråd Marcussen mener de hører på brukerne og viser til at de nå jobber for å fjerne totimers-regelen på parkering slik at håndverkerne skal få jobbe i fred.

Politiet negative

Også Oslo-politiet er negative til endret kjøremønster i sentrum.

– Regulering med skilt bør begrenses av hensyn til skilrespekten. Skilt skal bedre trafikksikkerheten, ikke noe annet, sier politioverbetjent Ole Jacob Smerud til VG.

– Du frykter at folk vil gi blaffen?

– Ja, sier Smerud og viser til at politiet må prioritere hvor mye ressurser de skal bruke på å sørge for at folk overholder skiltene.

– Forslaget vanskeliggjør varelevering og det blir mye frem- og tilbakekjøring, sier Smerud. Politiet ville heller foretrukket en betalingsløsning.

Les gjerne: Dette er Oslopakke 3

Beboerparkering

Oslo innfører beboerparkering i stadig nye områder.

– Etter sommeren er 20.000 parkeringsplasser avgiftsbelagt, sier Richard Kongstein, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten til VG.

les også

Vil kreve bompenger både inn og ut av Oslo

Men siden kommunen også fjerner parkeringsplasser, blir det ifølge etaten ikke fete overskudd.

– Totalt sett har vi omtrent det samme i parkeringsinntekter nå som tidligere, sier Kongstein.

Fjerning av p-plasser begynte i 2016 og i år planlegger man å ta bort totalt 993.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder