Fengselsansatt anmeldt – skal ha blandet fengselsdriften med sin egen

Det er uklart hvor stor vinning mannen ansatt i et fengsel skal ha hatt, men forholdene skal ha pågått over tid. Kriminalomsorgen har også varslet Mattilsynet etter å ha undersøkt fengselets dyr.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Sist lørdag ble lederen i det aktuelle fengselet varslet av en av sine ansatte, om mulige kritikkverdige forhold i driften av fengselet. Da forholdene ble undersøkt varslet han Kriminalomsorgen, og de ble sammen enige om å anmelde mannen til politiet. Vedkommende ble permittert og anmeldelsen ble levert onsdag.

– Det dreier seg om sammenblanding av privat virksomhet og driften i fengselet. Etter at vi undersøkte dette på søndag avdekket de ting som underbygget disse mistankene, sier direktøren i den aktuelle fengselsregionen til VG.

Anmeldte har hatt betrodde oppgaver i driften, ifølge regiondirektøren.

Fengselet har lavt sikkerhetsnivå og driver blant annet gårdsbruk med fjøs. Undersøkelsene ga også grunnlag for usikkerhet rundt velferden til fengselets dyr, og i tillegg til politiet er også Mattilsynet varslet.

– Det kan være brudd på bestemmelser knyttet til dyrehold. Mattilsynet var her i dag, og det blir deres oppgave å finne ut av dette. Ut fra det vi så da vi undersøkte dyrene fant vi det riktig å orientere dem, sier direktøren.

Det er fremdeles uklart hvor mye den fengselsansatte skal ha tjent på det han er anmeldt for.

– Nå jobber vi med å avdekke omfanget av det som har skjedd, og om vedkommende var alene om det. Vi er usikre på hvor stor vinning vedkommende har fått av dette, men vi vet det har pågått over tid, sier direktøren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder