NYTT SJOKK: Onsdag i forrige uke orienterte stortingspresident Olemic Thommessen (H) om nye overskridelser i Stortingets byggeprosjekt. Direktør Ida Børresen (bak) har gått av som følge av overskridelsene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Krever forklaring fra Thommessen: Kan felles av egen tale

Dersom stortingspresident Olemic Thommessen (H) har feilinformert Stortinget før jul, er det «game over», mener Sp-høvding Per Olaf Lundteigen.

 • Bjørn Haugan
 • Alf Bjarne Johnsen
 • Oda Leraan Skjetne
 • Kristian Aaser
 • Eirik Mosveen

Artikkelen er over to år gammel

Det brenner under stortingspresident Olemic Thommessen etter at Stortingets byggeprosjekt - gjenoppbygging av Prinsens gate 26 bak fasaden, nytt varemottak og en ny tunnel til Stortingskvartalet, har sprukket med en ny halv milliard kroner, fra 1,8 milliarder til 2,3 milliarder kroner.

les også

Lundteigen: Presidenten sparker nedover

Han skal etter planen redegjøre for saken i presidentskapet mandag og finanskomiteen onsdag.

Men nå krever Ap, Sp og KrF at han redegjør for hele Stortinget.

STILLER SPØRSMÅLSTEGN: Aps finanstalskvinne Rigmor Aasrud vil ha flere svar fra Thommessen. Foto: Braata, Espen

Krever flere svar

– Vi mener det ikke holder å informere finanskomiteen i et lukket møte. Det var han selv som tok ordet i stortingssalen 20. desember og sa at det ikke var nødvendig med økte kostnadsrammer. Så tar det syv uker og vi får vite at det er behov for 500 millioner ekstra. Da er det på sin plass at han igjen redegjør i stortingssalen, sier Aps finanstalskvinne, Rigmor Aasrud til VG.

Hun stiller også store spørsmålstegn ved om hans versjon er riktig, eller om versjonen til avgått stortingsdirektør Ida Børresen er riktig:

Varslet før jul

Da 500-millionerssprekken ble kjent 15. februar, ble stortingsdirektør Ida Børresen tvunget til å gå av frivillig.

Men hun hadde en formulering i pressemeldingen hun skrev i forbindelse med sin avgang den dagen, som kan ta med stortingspresidenten i dragsuget.

Børresen skrev:

«Før jul varslet vi presidentskapet om at vi trolig ville gå ut over kostnadsrammen på 1,8 milliarder kroner og ha behov for en tilleggsbevilgning».

MÅTTE GÅ: Stortingsdirektør Ida Børresen måtte gå frivillig da budsjettsprekken på 500 millioner kroner ble kjent. Her er hun avbildet med stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Sandblad, Mattis

– Uendret kostnadsramme

Det står i skarp kontrast til det innlegget stortingspresidenten holdt på Stortingets talerstol to måneder tidligere, 20. desember i fjor:

«Vi har fokus på kostnadskontroll, og prosjektet videreføres med samme kostnadsramme som ved fjorårets budsjettbehandling», sa Thommessen på Stortingets siste møte før juleferien.

Hans eneste lille forbehold var to setninger om at det fortsatt var «usikkerhet» knyttet til prosjektet:

«Selv om kostnadsrammen for prosjektet står fast, har prosjektets økonomi blitt ytterligere anstrengt i den siste perioden, og det har vært nødvendig å bruke det meste av de reservene som er satt av», sa Thommessen.

Ingen varsellamper

– Stortingspresidentens løypemelding før jul tydet på at prosjektet fortsatt var godt innenfor de økonomiske rammene. Det lyste ingen varsellamper. To måneder senere er bildet dramatisk endret, og jeg er veldig urolig for hva som har skjedd, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF), medlem av Stortingets kontroll- og konstituasjonskomite, til VG.

– Når vi ser det Børresen skriver, så er det vanskelig ikke å konkludere med at Thommessen feilinformerte Stortinget 20. desember. Og har han gjort det, er det «game over»: Dette kommer på toppen av flere saker hvor vi mener han har gjort feil, sier Sps Per Olaf Lundteigen:

– Husk hvor stor oppstandelse den forrige store sprekken skapte våren 2017 han fikk rammende kritikk fra et enstemmig storting for sin håndtering, så må det snart få konsekvenser for ham, sier Lundteigen, som har fulgt byggesaken tett siden høsten 2016.

BUDSJETTSPREKK: Arbeidet med å bygge ny innkjøring til Stortingets garasje og postmottak er blitt langt dyrere enn planlagt. Foto: Solstad, Fredrik

Ulike versjoner

Aasrud sier det slik:

– Det kan se ut som om Børresen og Thommessen har to ulike versjoner. Det underbygger behovet for at Thommessen redegjør i stortingssalen for hvem som visste hva når.

Hans Fredrik Grøvan mener det er selvsagt at presidenten nå må redegjøre for et åpent stortingsmøte:

– Han må gjøre det så snart det er praktisk mulig, sier Grøvan, som minner om Stortingets enstemmige vedtak fra juni i fjor: «Stortinget legger til grunn at presidentskapet skal gi korrekt og rett-tidig informasjon til Stortinget i plenum og underrette om forhold av betydning.»

les også

Lundteigen til VG: Holder Stortingets ledere ansvarlig for byggesprekk på 700 millioner

Både Grøvan og Lundteigen går langt i å mene at dette pålegget kan være brutt av stortingspresidenten:

– Helt siden Stortinget behandlet Riksrevisjonens rapport sommeren 2017, har det ligget kortene at det kunne komme en ny sprekk. Men når stortingspresidenten som skal lede arbeidet, går på talerstolen 20. desember og gir det motsatte signalet, ja, det må det i dag kunne sette spørsmålstegn ved hans ledelse. Det er han som har understreket at presidentskapet har løpende og tett kontakt med prosjektledelsen, sier Lundteigen.

I en e-post til VG skriver Stortingets fungerende direktør Kyrre Grimstad at møtet med finanskomiteen og partilederne på Stortinget vil bli holdt for lukkede dører, med henvisning til Stortingets forretningsorden. Administrasjonen vil heller ikke svare på nye spørsmål om økonomien i prosjektet før dette møtet.

VIL HA REDEGJØRELSE: Hans Fredrik Grøvan (KrF) i Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil at stortingspresidenten skal redegjøre for et åpent stortingsmøte. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Knallhard kritikk etter Stortingets byggeskandale

Pekte på Statsbygg

Stortinget bestilte også en rapport om oppfølging av Riksrevisjonens merknader.

Denne rapporten, som er skrevet av ansatte på Stortinget, leses nå som sviende kritikk av dagens praksis, hvor presidentskapet leder et milliardprosjekt:

1. Statsbygg skal «som hovedregel» være byggherre for prosjekter over 300 millioner kroner.

2. Rapporten definerer også ned presidentskapets rolle på Stortinget. De skriver at presidentskapet ikke er representantenes «overordnede», men som representantenes «tillitsvalgte».

– Dette er veldig gledelig. Den største tabben i utbyggingssaken er at Statsbygg ikke fikk ansvaret. Så er det fint å se at presidentskapets rolle tas kraftig ned. Mange av oss har opplevd at presidentskapet har opphøyet seg selv. Nå slås det fast at de «bare» er våre tillitsvalgte, sier Lundteigen.

Åpner for Riksrevisjonen

KrF-representant Grøvan sier at Stortinget må vurdere å be RIksrevisjonen om å granske prosjektet på nytt, bare ni måneder etter at den forrige undersøkelsen ble avsluttet:

– Jeg ser ikke bort fra at det kan bli nødvendig å be RIksrevisjonen komme tilbake til Stortinget og ettergå hva som har skjedd i månedene etter den forrige kontrollrunden i fjor, og hva presidentskapet og administrasjonen har visst underveis, sier han.

Sier økonomien ble anstrengt i den siste perioden

Olemic Thommessen skriver følgende i en epost til VG:

– Da jeg gikk på talerstolen 20. desember, orienterte jeg Stortinget ut fra den informasjonen jeg hadde på dette tidspunktet.

– I mitt innlegg gjorde jeg rede for at prosjektet fremdeles hadde utfordringer, og at selv om kostnadsrammen for prosjektet sto fast, var prosjektets økonomi blitt ytterligere anstrengt i den siste perioden, fortsetter stortingspresidenten.

Han viser til at presidentskapet fikk en gjennomgang av månedsrapporten for byggeprosjektet i presidentskapsmøtet 7. desember 2017, der de vedtok følgende:

 • Presidentskapet tar saken til orientering.
 • Presidentskapet understreket at kostnadsrammen for prosjektet fortsatt skal holdes.
 • Prosjektet vil ha en total gjennomgang av basiskalkylen i januar/februar 2018. Presidentskapet gjennomfører et informasjonsmøte med finanskomiteen over nyttår.

Mer om

 1. Stortinget
 2. Olemic Thommessen
 3. Ida Børresen
 4. Riksrevisjonen

Flere artikler

 1. Lundteigen om kostnadssprekken på Stortinget: Presidenten sparker nedover

 2. Avgått stortingsdirektør Ida Børresen beklager overfor Thommessen: – Mine uttalelser var upresise

 3. De ubesvarte spørsmålene om Stortingets byggeskandale

 4. Rødt vurderer mistillit mot stortingspresidenten

 5. Thommessen legger ansvaret på eks-direktøren - Ap ber ham trekke seg

Fra andre aviser

 1. Thommessen legger ansvaret for informasjonssvikt på direktøren

  Bergens Tidende
 2. Thommessen: Mange ting vi kunne gjort annerledes

  Bergens Tidende
 3. KrF er skeptiske til Rødts plan for å felle stortingspresidenten

  Aftenposten
 4. Stortingets tidligere direktør beklager uttalelser i byggesaken: – Jeg var upresis

  Bergens Tidende
 5. Direkte fra klokken 10: Følg Olemic Thommessens redegjørelse om Stortingets byggeprosjekt

  Aftenposten
 6. Thommessen etter krisemøtet: -Ble ikke godt nok informert av Ida Børresen

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder