DELER SIN OPPLEVELSE: «Khaled» er en av guttene som forteller sin historie til VG. Han forteller at han føles seg utnyttet av kvinnen han så på som en omsorgsperson. Foto: FREDRIK SOLSTAD, VG

Vil ha nytt varslingssystem i mottak: - Guttene havner i en blindsone

Det finnes ingen varslingsrutiner for unge menn som opplever sexpress fra frivillige på asylmottak. Nå vil Utlendingsdirektoratet (UDI) vurdere å innføre konkrete krav eller rutiner mot seksuell utnyttelse av menn.

Artikkelen er over ett år gammel

Lørdag kunne VG avdekke at unge, mannlige asylsøkere er blitt utsatt for sexpress og uønsket seksuell oppmerksomhet av norske, frivillige kvinner ved asylmottak. Mennene fikk gaver, penger og hjelp – og følte seg forpliktet til å ha sex med kvinnene.

Likevel finnes det ingen varslingsrutiner for menn som utnyttes seksuelt, eller opplever uønskede seksuelle tilnærmelser.

les også

Sexpress på asylmottak: Unge menn føler seg utnyttet av norske kvinner

– Disse guttene havner i en blindsone. Asylsøkere og asylmottak er et oversiktlig landskap i Norge nå. Hvis det kommer en ny flyktningstrøm, må rutiner være på plass for å sikre at slike forhold ikke kan oppstå, sier tidligere forsker i Fafo, Silje Sønsterudbråten.

Sønsterudbråten har forsket på omsorg for enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Hun forteller at flere ansatte problematiserte andre ansattes kontakt med ungdommene under en kartlegging på mottak for mindreårige.

les også

NOAS: Vi har ikke vært bevisste nok

De ansatte var bekymret over flørting mellom ansatte og beboere, og enkelte kvinners seksuelle undertone da de snakket med guttene.

– Omfanget av disse forholdene bør kartlegges, og varslingssystemer må komme på plass, mener hun.

Fungerende avdelingsdirektør i UDIs region- og mottaksavdeling, Borghild Fløtre. Foto: NORA LIE

Vil vurdere krav

Asylmottakene styres etter UDIs rundskriv. Gjennom rundskrivene stiller UDI en rekke krav til mottakene om forebygging, identifisering og håndtering av overgrep mot barn, enslige mindreårige og kvinner. Det opplyser fungerende avdelingsdirektør i UDIs region- og mottaksavdeling, Borghild Fløtre.

– Hvilket ansvar har UDI eller asylmottakene for voksne menn som bor på asylmottak?

– UDI har generelle varslingsrutiner for uønskede hendelser, vold og overgrep i mottak. Vi stiller en rekke krav til mottakene knyttet til forebygging, identifisering og håndtering av eventuelle overgrep mot barn, enslige mindreårige, kvinner og vold i nære relasjoner, sier Fløtre og fortsetter:

– Vi vil vurdere om vi skal innføre konkrete krav eller rutiner når det gjelder seksuell utnyttelse av voksne menn, fordi unge voksne er en økende og sårbar gruppe i ordinære mottak.

UDI opplyser at de ikke er kjent med at dette har skjedd på deres mottak.

– Vi tar disse opplysningene på alvor. UDI har ansvar for at mottakene er et trygt sted å være, sier Fløtre.

Hun understreker at beboerne skal skjermes fra uønsket oppmerksomhet fra andre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder