LEDER OSLOSKOLEN: Situasjonen var tilsynelatende lysere og mer preget av smil og glede enn den siste uken da skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (til venstre) og utdanningsdirektør Astrid Søgnen i mai deltok på Apalløkka skole for å høre om økningen i vold og trusler i Osloskolen. Foto: Frode Hansen

Høyre-topp: Skolebyråd må tre til side mens varslingssak behandles

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) har fått et varsel mot seg, og tatt kraftig til motmæle mot Utdanningsetaten. Derfor kan hun ikke fortsette som byråd så lenge varselet er under behandling, mener gruppeleder Eirik Lae Solberg (H) i Oslo bystyre.

Artikkelen er over ett år gammel

– Byrådsleder Raymond Johansen bør be byråd Thorkildsen om å tre til side så lenge varselet mot henne blir behandlet. Etter byrådens opptreden de siste dagene har det blitt nødvendig for at varselet skal kunne behandles på en betryggende måte, sier Solberg til VG.

les også

Starter omstridt kartlegging i Utdanningsetaten - Søgnen skal være bedt om å gå

Den siste uken har konflikten mellom skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo kommune blitt synlig for alle og ytterligere tilspisset.

LEDER KOMMUNEN: Byrådsleder Raymond Johansen er for tiden på en klimakonferanse i San Francisco, og følger utviklingen i Søgnen/Thorkildsen-saken fra USA. Foto: Helge Mikalsen, VG

Foranledningen var et fire siders varsel mot Thorkildsens oppførsel, lederskap og håndtering av administrative ledere - levert inn fra noen av topplederne på nivå under direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten.

VG har fått tilgang til varselet, der det i detalj blir beskrevet eksempler på brudd på regler om arbeidsmiljø, mobbing og trakassering og brudd på etiske regler som varslerne mener skolebyråden har stått for.

les også

Thorkildsen om sms til Oslo-rektor: – Idiotisk formulering

SV-byråden gikk raskt ut og fortalte om en ledelse i Utdanningsetaten som hadde vanskelig for å samarbeide med politisk ledelse. Dette gjentok hun i et møte i utdanningskomitéen i Oslo bystyre i torsdag kveld.

les også

Tidligere utdanningsbyråd med støtte til Thorkildsen etter omfattende varsel

LEDER HØYRES GRUPPE: Eirik Lae Solberg er Høyres gruppeleder i Oslo bystyre. Her er han avbildet i bystyresalen i rådhuset. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg har selv erfaring som byråd fra forrige valgperiode. Han synes ikke skolebyråden som varselet faktisk gjelder, kan fortsette som hele utdanningsfeltets øverste leder i Oslo så lenge varselet mot henne behandles.

les også

Thorkildsen om varslersak: – Trist at vi har kommet i en slik situasjon

– I denne varselsaken har den lederen som det er varslet om gått aktivt ut og angrepet etaten det er varslet fra, tilsynelatende for å undergrave troverdigheten til varselet. Det er en oppsiktsvekkende og uprofesjonell håndtering, som kan gå utover det viktige arbeidet i Oslo-skolen, sier Solberg.

les også

Dagsavisen: Rå maktkamp i Osloskolen

– Bør ikke en byråd kunne forsvare seg offentlig når varselet mot henne i detalj tilflyter media?

– Hun kunne for eksempel sagt at hun ikke kjenner seg igjen i varselets innhold, men uten å trekke varslernes motiver i tvil. I stedet har hun dessverre valgt å høyne konfliktnivået.

les også

Aftenposten: Toppledere i Oslo-skolen med varsel mot skolebyråd Thorkildsen

Byrådsleder Raymond Johansen ønsker ikke å kommentere varselet mot sin egen byråd.

– Administrasjonen har startet en grundig vurdering av hvordan saken skal behandles. De vil om noe tid komme tilbake med sine vurderinger, sier Johansen til VG.

Johansen bekrefter at han fredag 7. september hadde et møte med UDE-direktøren, men ønsker ikke å kommentere innholdet i samtalen. Ifølge Aftenposten skal Søgnen i dette møtet ha blitt varslet om at hun ikke får fortsette i stillingen etter at hun når ordinær pensjonsalder i november.

– Det er byrådsavdelingene og fagbyrådene som har ansvaret for å følge opp styringsdialogen med underliggende etater. Jeg har tillit til at det blir gjort på en god måte, også i en krevende situasjon, sier han.

Inga Marte Thorkildsens byrådssekretær Tarjei Helland (SV) svarer på vegne av byråden.

– Jeg kan ikke kommentere det. Det vil være å gi kommentarer til varselsaken, og den kjenner jeg ikke innholdet i utover det jeg har lest i media, sier Helland.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder