IKKE FORNØYD: Helseminister Bent Høie (H) mener ventetiden for psykisk helsevern for barn og unge er altfor lang. Foto: Nina Eirin Rangøy/VG

Høie stiller nye krav om redusert ventetid til sykehusene

Ventetid for behandling innen psykisk helsevern og rusbehandling må reduseres kraftig de kommende årene, mener helseminister Bent Høie. Nå stiller han strengere krav til sykehusene for å få ned ventetidene.

Artikkelen er over ett år gammel

Tidligere har helseminister Bent Høie stilt som krav til norske sykehus at ventetiden ikke skal være mer enn 50 dager innen 2021 for behandling innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Nå skjerper han kravene ytterligere, og ber sykehusene redusere ventetiden ytterligere for psykisk helsevern og rusbehandling.

les også

Toppe om psykisk helsevern: – Tøft å takle ventetiden alene

Høie sier han særlig er opptatt av å få ned ventetidene for barn og unge i psykisk helsevern.

– De må få hjelp før problemene vokser seg store. Hvis vi klarer å hjelpe barn og unge tidlig, vil det ha stor betydning for dem for resten av livet, sier han.

Han mener ventetiden for barn og unge med psykiske helseutfordringer er altfor lang i dag:

– Jeg er bekymret for at ventetiden er så lang som i dag. For barn og unge som har så alvorlige psykiske helseutfordringer at de må få hjelp av spesialisthelsetjenesten vet vi at ventetiden går utover muligheten til å delta i skolen og være med venner. Tiden går fortere når man er ung, og noen måneder borte fra skolen kan være vanskelige å ta igjen, sier han.

Tirsdag holder Høie sin årlige sykehustale, hvor han presenterer sine krav og forventninger til helseregionene for det kommende året:

les også

Høie: Historisk kort sykehuskø i Norge

Dette er de nye ventetid-kravene:

Innen 2019 skal gjennomsnittlig ventetid være:

* Lavere enn 40 dager for psykisk helsevern for barn og unge. I dag er gjennomsnittlig ventetid 50 dager.

* Lavere enn 45 dager for psykisk helsevern for voksne. I dag er gjennomsnittlig ventetid 47 dager.

* Lavere enn 35 dager for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Innen 2021 skal gjennomsnittlig ventetid reduseres ytterligere, til:

* Lavere enn 35 dager for psykisk helsevern for barn og unge.

* Lavere enn 40 dager for psykisk helsevern for voksne.

* Lavere enn 30 dager for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

les også

Høie om at mange psykisk syke blir avvist: – Jeg får vondt i magen

les også

Vil gi mer tid til pasientene: Går ned fra 100 til 50 sykehuskrav

I dag er ventetiden i psykisk helsevern 47 dager for voksne, og 50 dager for barn. Gjennomsnittlig ventetid for TSB, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, er i dag på 35 dager.

I perioden 2013 til 2. tertial i 2018 ble ventetiden for somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling totalt redusert med 13 dager.

For noen særlig alvorlige lidelser er målet at ventetidene er enda kortere enn den gjennomsnittlige ventetiden, ifølge Høie:

– For eksempel for lidelser som psykoser og alvorlige spiseforstyrrelser hos barn og unge anbefales det at ventetiden er maksimalt syv dager fra henvisningen er mottatt til første samtale i spesialisthelsetjenesten. Dette innføres med pakkeforløpene for spiseforstyrrelser og psykoselidelser som kommer 15. februar 2019, sier Høie, som håper at pakkeforløpene også vil bidra til kortere ventetider.

Høie sier de nye ventetid-kravene er et virkemiddel for å få helseregionene til å prioritere disse områdene:

– Jeg er ikke fornøyd med prioriteringen av psykisk helsevern, så dette er et virkemiddel for å få sykehusene til å prioritere mer ressurser på dette feltet, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder