OPPRØRT: Venstre-politiker Abid Raja Foto: Trond Solberg

Abid Raja ber justisministeren gripe inn i Tolga-saken

Venstre-profilen ber sin egen regjering endre regelverket og sørge for at brødrene Holøyen får innvilget fri rettshjelp.

Abid Raja reagerer sterkt på at Fylkesmannen nøler med å innvilge søknaden fra de tre brødrene.

– I stedet for at det offentlige tar et moralsk ansvar for det de har forvoldt brødrene, kaster man ansvaret tilbake til dem. Jeg er hundre prosent overbevist om at dette er støtende for den alminnelige borgers rettsoppfatning, sier Raja, som i tillegg til å være stortingspolitiker har bakgrunn som advokat.

– Tolga-saken opprører hele landet, og jeg tror folk blir støtt av at det offentlige ikke tar ansvar.

les også

Mener Tolga-brødrene kan ha rett på erstatning

Søknaden om fri rettshjelp ble sendt til Fylkesmannen i Hedmark, nå Innlandet, i november i fjor. Fylkesmannen ba om flere opplysninger før saken kunne bli behandlet, men viste samtidig til at brødrene tjener for mye til å få innvilget søknaden.

Grensen er 246.000 kroner. Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen, som er utføretrygdede, ligger ifølge deres advokat mellom 26–53.000 kroner over denne.

Nye retningslinjer

Raja mener reglene er altfor firkantede, og ber regjeringen ved justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) om å ta grep.

– Han kan utstede nye retningslinjer og gripe inn og gjøre rett i denne saken, sier Raja, som mener saken kan løses ved å åpne for større skjønn:

– Selv om de det gjelder tjener for mye, kan man likevel utøve skjønn og gi fri rettshjelp i saker der skaden er forvoldt av det offentlige, eller når saken oppleves støtende for den alminnelige rettsoppfatningen.

les også

Mæland om Tolga-granskingen: – Dette er veldig alvorlig

– Er det ikke en fare for at en større grad av skjønn kan uthule praksisen?

– Nei. Alle skal kunne søke om fri rettshjelp, og det får man ikke hvis man tjener for mye. Men det må være rom for skjønn i visse saker.

– Hvorfor tar ikke Venstre dette opp internt i regjeringen?

– Det kommer vi også til å gjøre. Jeg har allerede sendt en melding internt i Venstre-apparatet. Men det er også viktig å skape debatt om dette i samfunnet, slik at flere kan målbære sitt syn.

TIL STATSRÅDEN: Magnus Holøyen og brødrene hans var mandag i Oslo for å møte blant andre kommunalminister Monica Mæland. Foto: Krister Sørbø

– Ikke riktig

VG har bedt Wara kommentere Rajas oppfordring.

Justisdepartementet skriver i en e-post at det ikke kan gå inn i enkeltsaker som er under behandling. Departementet viser også til at det er satt ned et offentlig utvalg som skal gå gjennom retthjelpsordningen.

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp) mener Tolga-saken viser at ordningen ikke fungerer.

– Dette er et eksempel på at den ikke er riktig, og derfor er en full gjennomgang viktig.

Hun mener likevel ikke det er så enkelt å gripe inn i den konkrete behandlingen av saken.

– Jeg synes det er tragisk at de ikke får avsluttet saken sin på en god måte fordi de mangler midler til advokat og ikke kommer inn under retthjelpsordningen. Men det er vanskelig å si at det burde gjøres et unntak i akkurat denne saken, det er mange som kan komme i samme situasjon.

les også

Les også: Slik svarer Tolga-ordfører på kritikken i rapporten

– Kanskje kommunen eller Fylkesmannen burde gitt dem midler til advokatbistand, og ikke justisministeren, sier Kjos.

Sendes til annen fylkesmann

I Tolga-granskningen ble det rettet krass kritikk mot Fylkesmannen i Hedmark, nå Fylkesmannen i Innlandet, som opprettet vergemål mot brødrenes vilje:

Vergemålene burde ikke vært opprettet. Når det først skjedde, burde de vært opphevet langt tidligere. Saksbehandlingen var altfor lang, og brødrene fikk ikke foreløpige svar på klagene.

les også

Les mer: Magnus Holøyens vergemål ble opphevet 15 md. for sent

Dagen etter at rapporten ble lagt frem, bestemte Fylkesmannen i Innlandet seg for å be et annet fylkesmannsembete behandle brødrenes søknad om fri rettshjelp.

– Nå skal søknaden behandles av et annet embete. Jeg har ingen mening om saken, sa leder for juridisk enhet, Jo Bjørner Haugen, til VG torsdag.

les også

Knut Storberget: – Må ta kritikken på høyeste alvor

Tolga-granskningen bekreftet også at at brødrene har vært rapportert inn som psykisk utviklingshemmede på feil grunnlag. To av brødrene hadde aldri diagnosen. Dette ga Tolga kommune syv millioner kroner mer enn de skulle i statlige midler.

– Det er etter mitt syn åpenbart at brødrene har behov for bistand for å få utredet sin rettsstilling, og det er like åpenbart at brødrene ikke har økonomisk evne til å betale for advokatbistand. Ut fra sakens art og historie er det min vurdering at de må ha krav på fri rettshjelp, sa brødrenes advokat Nicolai Skjerdal til VG torsdag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder