FORSVARER TAXIBRUKEN: – Jeg er nok i det øverste sjiktet i taxibruk, men jeg er også i det øverste sjiktet på andre parametere ved universitet, sier professor Stenseth. Her er han fotografert etter å ha tatt taxi til intervjuavtalen med VG. Foto: Gisle Oddstad / VG

Riksrevisjonen sjekker universitetets taxi-pengebruk

Universitetet i Oslo er under Riksrevisjonens lupe etter at de selv varslet om professor Nils Christian Stenseths taxiturer. I fjor måtte revisjonen ta opp UiOs rutiner for pengebruk på representasjon.

VG avslørte lørdag at professor Nils Christian Stenseth har tatt taxi på Universitetet i Oslos regning for over 500.000 på under tre år. Han har betalt med et taxikort utlevert av arbeidsgiveren.

les også

Krever opprydning etter taxi-avsløring

VG fikk innsyn i bruken, og konfrontert med informasjonen anslo Stenseth selv at han har dratt kortet ikke bare i to år og åtte måneder, men i syv-åtte år – til en pris av cirka 1,5 millioner.

Taxibruken har ifølge professoren vært nødvendig for at han skal få gjort jobben sin i vitenskapen og UiOs tjeneste. Universitetet i Oslo vedgår på sin side rutinesvikt.

Riksrevisjonen følger opp

Det er Riksrevisjonen som i siste instans passer på at universitetene følger reglene for hvordan de bruker sine ressurser. Nå har de festet blikket på UiOs taxiutgifter.

– Vi er gjort kjent med forholdet og følger det opp, sier ekspedisjonssjef Tora Jarlsby i Riksrevisjonen til VG.

– Universitetet i Oslo har selv varslet oss om saken og opplyst at de undersøker om det er brudd på gjeldende bestemmelser og mangelfull oppfølging internt. Vi vil følge opp ut fra dette, opplyser Jarlsby.

RIKSREVISOR: Riksrevisor Per-Kristian Foss under en høring i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité om terrorsikring i fjor. Foto: Tore Kristiansen / VG

– Hvordan står det til med økonomistyringen på UiO – har dere kritisert dem for manglende kontroll/dokumentasjon de siste årene?

– Vi har tidligere tatt opp med Universitetet i Oslo deres rutiner for dekning av bevertning og representasjon, og har fulgt opp dette opp i forbindelse med den pågående regnskapsrevisjonen for 2018.

Universitetet i Tromsø fikk kritikk

Noen nærmere kommentar til UiOs økonomistyring kan ikke gis før revisjonen for 2018 er ferdig og offentlig, opplyser Jarlsby. Han legger til at revisjonene de siste årene har vist at universitetenes og høgskolenes regnskaper i all hovedsak ikke har hatt vesentlige feil eller mangler.

I fjor meldte iTromsø at Universitetet i Tromsø fikk kritikk fra Riksrevisjonen både i 2016 og 2017 for manglende kontroll og dokumentasjon på representasjon og bevertning.

Ifølge avisen brukte UiT nærmere 21,7 millioner kroner på mat og drikke i 2018.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder