LOFOTEN-STRID: Frode Jacobsen (til venstre) er leder i Oslo Ap, partiets nest største fylkeslag, som har vedtatt å stramme inn oljepolitikken i nord. Aps leder Jonas Gahr Støre har fått en politisk nøtt å knekke på Aps landsmøte. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Krever at Ap strammer inn oljepolitikken på landsmøtet

Lederen i Oslo Ap, Frode Jacobsen, håper at partiet vedtar et langt mer restriktivt syn på oljeutvinning i nord på landsmøtet i april. Men partileder Jonas Gahr Støre nøler fortsatt.

Artikkelen er over ett år gammel

– Overordnet sett er det liten tvil om at dette Lofoten-vedtaket ligger og skurrer for mange som kunne ønske å stemme Ap, men som er i tvil om vårt miljøståsted, fastslår Jacobsen overfor VG.

Aps nest største fylkeslag vedtok allerede for ett år siden å bryte med det mye omtalte kompromisset som møysommelig ble snekret sammen før forrige stortingsvalg. Det går ut på å verne deler av områdene kjent som LoVeSe, men åpne for konsekvensutredning i de sørligste områdene av Lofoten.

les også

Oljesmell for Støre: 213 av 300 landsmøtedelegater vil vrake oljekompromiss fra 2017

– Kompromisset fra 2017 var en forbedring. Men vi opplevde at i møtet med velgerne for halvannet går siden, så var dette et standpunkt som hverken var det ene eller det andre, sier Jacobsen.

Konfliktfylt

Saken kan lett bli til den mest konfliktfylte på landsmøtet.

– Da må vi også være villige til å ta diskusjoner rundt dette med for eksempel leterefusjonsordningen. Vi må tørre å stille de ubehagelige spørsmålene. Vi må tørre å se annerledes på ting enn det vi tradisjonelt har gjort, sier Jacobsen.

Oljeadvarsel før Aps «superhelg»: – Varig vern er et svik mot Aps velgere

En opptelling VG har gjort basert på årsmøtene i Arbeiderpartiets fylkeslag og delegatfordelingen til landsmøtet, viser at 213 av 300 delegater kommer med et olje-nei i ryggen når Ap samles til landsmøte:

Delegatene fra ti fylker er imot å konsekvensutrede oljeutvinning i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. De utgjør 213 delegater.

Får full støtte fra nord: Skjæran (52) åpner for å bli Ap-nestleder

UNDER OLJE-PRESS: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Frode Hansen, VG

– Balansert vedtak

VG har bedt partileder Jonas Gahr Støre om et intervju om denne saken. Mandag sendte Støre disse uttalelsene til VG:

– Jeg står på partiprogrammet som vi har vedtatt for perioden 2017–2021. Jeg mener vi fattet et godt og balansert vedtak i 2017. Her lar vi mulig konsekvensutredning i deler av områdene ligge, vi verner områdene rundt Lofoten og vi åpner for kunnskapsinnhenting i de sørligste områdene, i forlengelse av der det er aktivitet i dag. Dette er en spesiell sak som har vært diskutert i snart 20 år uten at det er igangsatt noen aktivitet. Saken er i realiteten lagt død ut denne perioden av regjeringen, sier Støre.

Ap-lederen lukker imidlertid ikke døren helt for en justering eller endring av oljekompromisset fra 2017:

– Jeg har fått med meg diskusjoner og vedtak fra fylkesårsmøtene denne helgen. Denne saken kommer til debatt på landsmøtet, der vi har god tradisjon for å søke samlende løsninger. Jeg merker meg ellers at vedtakene de aller fleste stedene understreker betydningen av olje- og gassnæringen – for arbeidsplasser, verdiskaping og teknologiutvikling, sier Støre.

Selv om Ap vedtar valgprogram hvert fjerde år, har Oslo Arbeiderparti, Buskerud Ap og flere av AUFs fylkeslag sendt inn forslag til årets landsmøte om at partiet skal gå inn for mer vern.

Overveldende flertall

Etter helgens fylkesårsmøter, er det overveldende flertall av landsmøtedelegatene for å skrote oljekompromisset fra 2017.

– Du synes ikke det er et godt nok argument at man så sent som i 2017 gjorde et vedtak som var ment å gjelde for hele denne fireårsperioden?

– Hadde vi vært i regjering nå, hadde dette åpenbart blitt «solgt» til våre samarbeidspartier. Det er ikke noe poeng i å beholde et punkt bare for å kunne ha noe å forhandle bort i en eventuell regjeringsforhandling, sier Jacobsen.

– Du vil ha et nytt oljekompromiss på landsmøtet, med andre ord?

– Jeg håper på at vi er tydelige på dette. Jeg håper vi klarer å gi noen signaler på at industrien og oljenæringen skal være en mer miljøvennlig industri. Jeg er ikke tilhenger av å sette noen dato for avvikling av oljenæringen, den har vært veldig viktig og riktig for Norge, sier Frode Jacobsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder