BRØDRE: Tolga kommune har i flere år registrert Arvid (f.v), Lars Peder og Magnus Holøyen som psykisk utviklingshemmede. Foto: Krister Sørbø

Tolga feilinformerte to av brødrene om når de først ble registrert som utviklingshemmede

Tolga kommune erkjenner nå at to av brødrene Holøyen fikk feil opplysninger om når de først ble registrert som psykisk utviklingshemmede.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

De siste ukene har VG fortalt om brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen som ikke visste at kommunen hadde ført dem opp i sitt register over psykisk utviklingshemmede.

Norske kommuner får rundt en halv million kroner i økte årlige overføringer fra staten per psykisk utviklingshemmet som får en kommunal tjeneste.

I april i år stilte Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen likelydende spørsmål til kommunen: I hvor mange år har Tolga kommune inkludert meg i denne registreringen?

«Vi finner at du er registrert siden 2013», svarte rådmann Siv Sjøvold til Lars Peder og Magnus Holøyen to måneder senere. Arvid Holøyen fikk opplyst at han hadde vært registrert siden 2012.

Nå viser det seg at to av brødrene ble registrert allerede i 2010.

BA OM SVAR: Dette brevet fikk Lars Peder Holøyen fra Tolga kommune i juni i år.

Nye opplysninger

Brødrene har valgt å dele brevene de fikk fra kommunen med VG. Rådmannen vil ikke bekrefte identiteter knyttet til registreringene.

Men hun innrømmer at opplysningene som ble sendt til de tre brødrene var feil for to av dem.

– I dag har vi fått tilgang på opplysninger som går tilbake til 2008. Ut fra denne informasjonen ser vi at to av de nevnte er registrert siden 01.01.10 og en siden 01.01.13, skriver Siv Sjøvold i en e-post torsdag.

KOMMUNELEDELSEN: Rådmann Siv Stuedal Sjøvold (t.v.) og ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga kommune. Foto: Krister Sørbø

Familien: – Ganske Utrolig

Lars Peder Holøyen (35) sier han er overrasket over at opplysningene de fikk fra kommunen i våres ikke var riktige.

– Da har de jo skrevet noe som ikke er sant. Det er dumt hvis kommunen sender ut brev som ikke stemmer, sier han.

Da VG snakket med Lars Peder torsdag ettermiddag, var han på besøk hjemme hos moren Liv Melgård. Også hun reagerer på at kommunen har registrert brødrene i flere år enn de først fikk vite.

– At de ikke har klart å få dette rett er ganske utrolig. I denne saken føles det som det dukker opp stadig nye ting fra kommunen. Det er slettes ikke bra, sier hun.

les også

Tolga-brødrenes mor: – Vi vet at vi ikke er alene

– Fikk informasjon i dag

En utredning av Lars Peder og Magnus Holøyen fra februar i år, viser at de ikke har diagnosen. Den tredje broren Arvid ble ført opp i kommunens register før han hadde blitt utredet i spesialisthelsetjenesten.

VG har også skrevet at Tolga kommune doblet antall psykisk utviklingshemmede fra 2013 til 2014. Fra fem til ti personer.

Mandag denne uka måtte rådmann Siv Sjøvold svare kontrollutvalget på hvordan kommunens registrering av psykisk utviklingshemmede har foregått. Hovedbudskapet fra rådmannen var at de tre brødrene ikke var en del av 2014-økningen.

Rådmann Siv Sjøvold sier at kommunen har måtte hente fram opplysninger eldre enn 2012 hos revisor og at dette først ble klart torsdag denne uken.

– Hva tenker du om at to av brødrene fikk feil opplysninger om når de først ble registrert som psykisk utviklingshemmede av kommunen i Altinn-registeret?

– Vi har ikke hatt informasjon før i dag når det gjelder registrering i årene før 2012. Derfor har vi for noen svart «Vi finner at du er registrert siden..» noe som på det tidspunktet var den informasjonen vi hadde. Når vi nå i dag får tilgang til arkivinformasjonen fra før 2012, viser det seg at noen var registrert på et tidligere tidspunkt, skriver hun.

Rådmannen legger til at alle tall kommunen har registrert inn tilbake til 2008 har blitt godkjent av revisor.

– Om det i ettertid skulle vise seg at grunnlagsinformasjon for godkjenningen ikke var tilstrekkelig, vil en granskning avdekke.

Etterspurte diagnoser i 2013

VG har analysert ti år med registreringer av psykisk utviklingshemmede i samtlige norske kommuner. For Tolga sin del har antallet ligget stabilt på fem psykisk utviklingshemmede mellom 2008 og 2013.

Senhøsten 2013 ble det lagt fram en forvaltningsrevisjon av Tolga kommune. Den slo fast at kommunen hadde vært for dårlig til å registrere og gi bistand til utviklingshemmede. Dette kunne ha kostet kommunen millioner i manglende overføringer fra staten og førte til en opprydding.

Noen få uker etter at rapporten kom, skrev Arvid Holøyens fastlege en henvisning til Sykehuset Innlandet for å få ham utredet. Bakgrunnen var «at det fra Tolga kommune er etterspurt diagnoser hos Arvid. Man etterlyser da om han kan ha en psykisk utviklingshemmingsdiagnose som vel gir mer inntekter til kommunen».

Henvisningen kom tre år etter at Tolga kommune først begynte å registrere ham som psykisk utviklingshemmet.

– Hadde denne forespørselen noe med revisjonsrapporten og oppryddingen å gjøre?

– Når det gjelder forhold knyttet til revisjonsrapporten tilbake i tid, har jeg ikke nok grunnlag for å uttale meg om dette og en granskning vil belyse disse spørsmålene, skriver Sjøvold i en e-post.

! I en tidligere versjon av saken skrev VG at revisjonsrapporten kom høsten 2013. Det er nå rettet. Revisjonsrapporten kom senhøsten 2013.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder