BORGERLIG KOS: De fire finanspolitiske talspersonene fra de fire borgerlige partiene kom onsdag til enighet om budsjettet. Foto: frode Hansen, VG

Nikolai Astrup (H) om lærernorm: – Ikke vår modell

KrF og Venstre jubler over blant annet lærernorm og flere kvoteflyktninger. – Viktig test for borgerlig samarbeid, sier Venstres Terje Breivik om budsjettenigheten.

Artikkelen er over to år gammel

De borgerlige partiene, Høyre, Frp, KrF og Venstre, spikret onsdag budsjettavtalen for 2018-budsjettet. Partiene ble blant annet enige om å øke antall kvoteflyktninger, fjerne den såkalte maskinskatten og innføre en lærernorm.

Har du fått med deg det viktigste? Dette har de borgerlige blitt enige om

Lærernormen, som setter et statlig krav for hvor mange elever det skal være per lærer, faller ikke i smak hos regjeringspartiet Høyre, som har argumentert mot en slik norm i flere år.

– Dette er ikke vår modell. Vi er opptatt av flere lærere i skolen vi også, og er fornøyde med at normen skal evalueres underveis. Og som KrF selv sier, er dette krevende og ambisiøst. Men vi er innstilte på å følge det opp som en del av en helhetlig avtale, sier Høyres finanspolitiske talsperson Nikolai Astrup til VG.

Vil koste

Lærernormen har vært en viktig sak for KrF å få gjennomslag for. Astrup vedgår at det vil bli dyrt å innføre en slik norm.

FINANSPOLITISK TALSPERSON: Nikolai Astrup Foto: Frode Hansen VG

– Det er liten tvil om det. I 2018 ligger kostnadene an til å ligge på rundt 200 millioner, og de vil øke etter hvert, sier han.

Lærernormen innebærer at det settes et mål om at det ikke skal være flere enn 16 elever per lærer i 1. til 4.-trinn, og ikke flere enn 21 per lærer i 5. til 7.-trinn. Dette skal etter planen skjerpes til maks 20 per lærer i 5. til 7.-trinn i 2019.

– Er det nok utdannede lærere i dag til å bemanne en lærernorm?

– Det er mangel på kvalifiserte lærere i dag, så derfor har vi sagt i vedtaket at vi må jobbe med strategien for å rekruttere flere lærere og sørge for at det ikke blir lærermangel flere steder, sier Astrup.

Bakgrunn: Partiene enige om nytt statsbudsjett.

– Viktig test

Venstre skal før jul ta en avgjørelse på om de blir en del av regjeringen eller om de velger å gå i opposisjon. Partiets finanspolitiske talsperson, Terje Breivik, avviser at onsdagens budsjettavtale, som han sier har gått «smertefritt» for seg, er et steg i retning av at de åpner for å gå i regjering.

– Det har ingen sammenheng med det, men dette er veldig viktig test av samarbeidet mellom de fire borgerlige partiene. Dette tyder på at det borgerlige samarbeidet vil gå bra i denne perioden, sier han.

Breivik trekker fram det han omtaler som «den samlede pakken på kunnskap og skole» som det partiet er mest fornøyd med.

– I stort har disse forhandlingene gått veldig greit, men det er klart at vi for vår del har prioritert både kunnskap i utvidet betydning, men også at Norge tar et større ansvar ved å ta inn flere kvoteflyktninger, sier han.

Les mer om Tesla-avgiften: Regjeringen innfører Tesla-skatt.

Ropstad: – Riktig å sitte på Stortinget

KrF har satt foten ned mot å gå i regjering. Kjell Ingolf Ropstad mener dette budsjettet beviser at det var en riktig avgjørelse.

– Dette viser at det ikke var så dumt. Vi har en vippeposisjon der regjeringen er avhengig av oss for å få gjennom et budsjett. Når man sammenligner det å sitte i regjering med å samarbeide i Stortinget, tror jeg vi kan si at vi får minst like mye gjennomslag med denne løsningen.

FORNØYD: KrFs Kjell Ingolf Ropstad Foto: frode Hansen VG

Han sier at til tross for at budsjettenigheten kom rekordraskt, er forskjellene mellom partiene på noen områder store.

– Derfor synes vi det er krevende å få til en løsning om regjeringssamarbeid. Men vi kan samarbeide godt, for eksempel om budsjett. Det gir viktige gjennomslag for områdene vi er opptatt av.

Høyre om lærernorm: Distriktsfiendtlig!

Trekker fram lærernorm

Ropstad trekker fram lærernormen og pleiepengeordningen består som viktige seire for partiet.

– Den vil gi mange flere lærere, spesielt for de yngste. I tillegg vil pleiepengeordningen gjøre at familier med svært syke barn slipper kutt i lønningene sine fra 100 prosent til 66 prosent. Det er viktig at den er 100 prosent.

Han opplever at regjeringspartiene forsto det var en viktig sak for KrF, fordi de var tydelige på at saken var en prioritet.

– Vi måtte gjøre prioriteringer, og vi var tydelig fra starten om at lærernormen, pleiepenger og valgfrihet for familiene gjennom kontantstøtten var det viktigste.

Gir KrF honnør for lærernormen

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Trond Giske mener den borgerlige budsjettavtalen har store mangler, men berømmer KrF for deres gjennomslag for lærernormen, selv om Ap helst skulle sett at den ble organisert på kommunenivå heller enn skolenivå.

– Det er bra at det blir flere lærere, men jeg er jo litt spent på hvordan denne lærernormen slår ut, sier Giske til NTB

Også SV har vært ute for å gratulere KrF med budsjettgjennomslaget, selv om de er skeptiske til særlig budsjettets miljøprofil.

– Det betyr mer tid til barna i skolen, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til nyhetsbyrået.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder