Hele klassen vil saksøke skolen

(VG Nett) En klasse ved journalistutdanningen på MI er så misfornøyde med studiet at de vil saksøke skolen og kreve pengene tilbake.

Christine Jensen
ARTIKKELEN ER OVER 14 ÅR GAMMEL

Studentene som nettopp har fullført det toårige studiet i journalistikk på privatskolen i Bergen mener det holdt en så lav faglig standard at de vil gå rettens vei for å få tilbake studiepengene.

- Kjernen i saken er at MI ikke har levert det de lover: En journalistutdannelse. Studiereglementet sier at hver student kan kreve inntil 59.500 kroner i studieavgift refundert, og inntil samme beløp i andre relevante utgifter. Her snakker vi om 18 personer, sier kullets advokat, Vegard Austgulen til Bergens Tidende.

Studentene føler både den praktiske og teoretiske delen av undervisningen har sviktet. Avgangsklassens egen nettside ble aldri opprettet og en tredel av PCene skal ikke ha fungert. Praksisen ble nesten fordoblet, på bekostning av teoretisk undervisning. Klassen mener også undervisningen i enkelte fag nesten var ren repetisjon fra året før og at flere fag aldri ble undervist i.

- Stort fravær

MI-ledelsen tilbakeviser kritikken i et svar på et brev fra studentkullets advokat. MIs advokat Lars Tormodsgard hevder at all informasjon om studieopplegg skal være gitt studentene.

Han sier også, ifølge Bergens Tidende, at MI har tatt forbehold om endringer, at lærerne er kompetente, og at det ikke har vært mer repetisjon enn nødvendig.

Skolen innrømmer en del dataproblemer og kluss med pensumlister, men peker samtidig på at «klassens fravær er usedvanlig stort».

Støtte fra Norsk Journalistlag
Norsk Journalistlag (NJ) har engasjert seg og gitt 50.000 kroner i juridisk bistand til studentene.

- Vi ble bekymret av en slik massiv og enstemmig reaksjon. Det er ikke bare en eller to studenter, men et helt kull. Det er nærliggende å omtale det som et sammenbrudd. Kommunikasjonen mellom studentene og ledelsen har i hvert fall brutt helt sammen, sier generalsekretær i NJ Jahn-Arne Olsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder