KNIVSTUKKET PÅ JOBB: En gutt på 18 år ble knivstukket og drept mens han var på jobb på Coop i Vadsø 14. juli i år. Gjerningspersonen er kjent psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig. Foto: Ole Gunnar Onsøien/ iFinnmark / NTB scanpix

Vadsø-drapet fanget opp av kamera – tiltalte benekter å ha vært på stedet

Aktoratet har videoopptak av mannen som er tiltalt for knivdrapet i på Håvard Pedersen (18) i juli – og selve handlingen. Mannen nekter for å ha vært til stede.

steinar.schjetne@ntb.no

– Han nekter straffskyld og vedkjenner seg ikke handlingen. Han stiller seg uforstående til at han i det hele tatt har vært på stedet, sier statsadvokat Lars Fause i Troms og Finnmark statsadvokatembeter til NTB.

les også

Politiet mener drapstiltalt i Vadsø er en 20 år gammel pakistaner

Saken kommer opp for Øst-Finnmark tingrett mandag og skal tas opp til doms allerede før uken er omme. De sakkyndige i saken har kommet til at tiltalte var psykotisk på gjerningstidspunktet, og dermed strafferettslig utilregnelig.

Mannen har oppgitt at han er 17 år gammel fra Afghanistan, og har hatt midlertidig opphold i Norge siden 2015. Drapsetterforskerne mener han ga feil fødselsdato, identitet og nasjonalitet da han søkte asyl, og har fremskaffet dokumentasjon på at mannen er 20 år gammel fra Pakistan.

les også

Mener drapssiktet afghaner var psykotisk da Håvard (18) ble drept

Kan ikke straffes

Mannen kan uansett ikke straffes, ifølge aktor.

– Hvis retten konkluderer med at han var utilregnelig, kommer jeg til å legge ned påstand om at han overføres til tvungen psykisk helsevern, sier Fause.

Aktoratet har lagt opp til full bevisførsel, hvor flere overvåkningsopptak fra åstedet er sentrale. Hele hendelsesforløpet er fanget opp på video, og skal vise tiltalte ankommer Coop Byggmix i Vadsø, utføre drapshandlingen og løpet fra stedet med kniven i hånden.

les også

Broren til Håvard Pedersen i hyllest: – På lørdag takket en bauta av de sjeldne av

De faktiske forhold skal ikke være omstridt, ifølge Fause.

– Det er kjempetrasige greier. Vi har ikke funnet noen forutgående forbindelser eller kommunikasjon mellom fornærmede og tiltalte. Uten foranledning blir den unge mannen drept på jobb 14. juli i år, sier Fause.

les også

Håvard Pedersens kollega: Varslet både kommunen og politiet om siktedes atferd

Angrep pleier på Dikemark

Håvard Pedersen var bare 18 år gammel da han døde, bare et minutt eller to etter å ha blitt angrepet med kniven. Gjerningspersonen stikker fra stedet med kniven i hånden og blir kort tid etter plukket opp av vannet utenfor Vadsøya og pågrepet av politiet.

– Min klient nekter straffskyld og har ingen erindring av å ha vært på åstedet da drapet skjedde, sier mannens forsvarer, advokat Vidar Zahl Arntzen, til NTB. Han har ingen ytterligere kommentarer.

les også

17-åringens forsvarer: Politiet må se på kommunens håndtering

Mannen er også tiltalt for å ha slått en sykepleier på Dikemark tre ganger med knyttet neve en måneds tid etter pågripelsen. Også på dette tidspunktet var mannen psykotisk, mener de rettspsykiatrisk sakkyndige.

Se denne videoen fra i sommer:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder