TERAPEUT: Addictolog Espen Andresen har solgt terapitjenester for over 30 millioner kroner de siste seks årene. Foto: FRODE HANSEN, VG

Saksøkt for kvart million av Oslo-firma

En bedriftsleder i Oslo mener addictolog og terapeut Espen Andresen (52) har villedet firmaet hans. Nå krever han en kvart million kroner tilbake fra Addictologi Akademiet.

Forliksrådet i Oslo onsdag i forrige uke: Styreleder i en Oslo-bedrift argumenterer for hvorfor han vil ha tilbake 237.000 kroner.

Pengene har gått inn på firmakontoene til addictolog og terapeut Espen Andresen (52). Bedriftslederen mener pengene har blitt utbetalt etter villedning av Andresen.

BAKGRUNN: Les alt om avsløringen her

Lørdag skrev VG om terapeuten som i løpet av de siste seks årene har solgt terapitjenester for 30 millioner kroner. VG har de siste månedene intervjuet 20 av Espen Andresens tidligere klienter.

les også

Terapi til å bli syk av

Historiene deres har flere fellestrekk: De ble utsatt for sterk sosial kontroll, utskjelling, invadering av privatliv og i noen tilfeller krav om å bryte familierelasjoner, oppgir de.

Espen Andresen er ikke selv til stede i Forliksrådet. Han har sendt sin 73 år gamle mor. Hun har med fullmakt fra sin sønn for å si en kort setning: Vi avviser alle krav.

BAKGRUNN: Tjener millioner på andres avhengighet

les også

Tidligere Økokrim-sjef om terapeuter: Åpenbar mistanke om økonomisk kriminalitet

– Jeg var skeptisk

– Vi er blitt grovt utnyttet, sier bedriftslederen i et intervju med VG.

Han mener terapeuten Andresen er i ferd med å ødelegge firmaet, blant annet fordi sønnen hans, som var daglig leder i firmaet, har blitt mer og mer knyttet til Espen Andresen, slik han ser det. Far og sønn har havnet i rettslig konflikt.

Les mer: Advokat mener politiet bør etterforske

Ifølge bedriftslederen begynte det 5. januar 2015 da han for første gang møtte Espen Andresen sammen med sin sønn på Sinsen, der Andresen driver sitt akademi.

SAKSØKT: Espen Andresen driver Addictologi Akademiet på Sinsen. Han er nå saksøkt for en kvart million kroner. Foto: KRISTER SØRBØ, VG

– Andresen fremstilte det som om han kunne hjelpe oss. Jeg var skeptisk. Jeg hadde forstått at han var omstridt, men det hadde han gode forklaringer på. Jeg fikk tillit, og det ble avtalt ukentlige møter. Espens assistent, Laila Mjeldheim, var også med, forteller bedriftslederen.

Laila Mjeldheim driver Det Norske Kartselskapet, et firma som månedlig bruker 80.000 kroner på Espen Andresens tjenester.

Senere forteller bedriftslederen at han ble stadig mer skeptisk. Det ble mer og mer kurs og utdanning. VG har sett dokumentasjon som viser at det siden 2015 har gått ut nær en halv million kroner til Espen Andresens to kontoer.

Nyansatt sendt i terapi

Starten av 2017 ble et vendepunkt for bedriftslederen da de skulle ansette en ny person i halv stilling. Det var Andresen og Mjeldheim som tok seg av intervjuene av henne og som anbefalte henne. Men så skulle plutselig også denne kvinnen i terapi.

– Det var da jeg virkelig skjønte at vi ble utnyttet, sier 73-åringen.

Ifølge kontrakten VG har fått fremlagt måtte bedriften ut med 8 800 kroner per workshop for at denne kvinnen skulle begynne på grunnstudiet i addictologi.

les også

Addictologi-avsløringen: Hvem tilhører denne stemmen?

Hun skulle også være med på en ferietur til utlandet i regi av Addictologi Akademiet. Prisen på dette var 28.000 kroner.

– Jeg strittet imot, jeg kunne ikke skjønne hvordan denne utdannelsen skulle være relevant for vår nyansatte, og antydet på et møte 21. februar i år at det var Espen Andresen som sto bak ønsket om at også hun skulle på turen til utlandet, sier bedriftslederen.

PÅLA ANSATTE TERAPI: Arbeidstilsynet slo til mot Oslo-bedrift

Han forteller at Andresen ble rasende av anklagene.

– Han holdt et langt foredrag. Vi satt en halv time over tiden. Jeg var helt utkjørt etter møtet, sier 73-åringen.

VG har vært i kontakt med den 26 år gamle kvinnen. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Orket ikke mer

28. februar i år hadde bedriftslederen fått nok.

Han forteller VG at han da opplyste til sønnen at han ikke orket mer av disse ledermøtene med Espen Andresen.

les også

Tidligere addictologi-klienter fortviler: 13 anmeldelser – 13 henleggelser

Denne dagen skjer det som er bakgrunnen for at bedriftslederen forrige uke møtte i Forliksrådet:

Sønnen hans signerer en ny kontrakt på 10.000 kroner i måneden for at Espen Andresen skal gi lederutvikling til bedriften. Det dobbelte av hva de tidligere hadde betalt.

Bedriftslederen sier at han ikke får vite om denne kontrakten før han ut i mars får se fakturaen. I en mail datert 21. mars krever han 5000 kroner tilbakebetalt fra Andresen. Han skriver videre at han vil avslutte lederutviklingen per 31. mars.

Kravet om tilbakebetaling blir avvist av Addictologi Akademiet. De viser bare til kontrakten var signert av sønnen.

KOMMENTAR: «Vær forsiktig med hvem du åpner deg for»

Urettmessig villeding

– Jeg ble bare fryktelig oppgitt, sier bedriftslederen.

Han koblet da inn advokat som i et brev til Espen Andresen datert den 29. mars avsluttet alle avtaler mellom Andresen og Oslo-firmaet.

– Urettmessig villedning, skrev advokat Hedvig Svardal i brevet. Hun sier til VG at hun mener denne saken er et eksempel på hvordan Addictologi Akademiet ved Espen Andresen har utnyttet en bedrift i en sårbar situasjon.

30. mars instruerte bedriftslederen sønnen som hadde signert kontrakten:

– Som styreformann og majoritetseier i firmaet vårt beordrer jeg deg til ikke å overføre mer penger til disse menneskene fra firmaets konti. Vær snill og bekreft at du respekterer dette. Overtredelse vil få konsekvenser for deg, står det i e-posten den 30. mars.

Det var likevel ikke slutt.

VAR MED: Bedriftslederen forteller at Laila Mjeldheim også var med i hans første møte med Espen Andresen. Laila Mjeldheim driver et firma som samarbeider med Andresen og Addictologi Akademiet. Foto: GEIR OLSEN, VG

– Forskuddsbetalt etter eget ønske

Dagen etter gikk det ut 237.000 kroner til Espen Andresens selskaper. «Forskuddsbetalt etter eget ønske», sto det på den ene fakturaen på 123.200 kroner.

I forliksrådet onsdag 5. desember forrige uke stusset dommeren på om det var normalt å betale så store summer på en gang for kurs man ikke hadde startet på.

les også

Arbeidstilsynet varsler flere pålegg mot Det Norske Kartselskapet

Svaret fra Espen Andresens mor var at det kunne skje med to av ti kunder.

– For meg blir det bare mer og mer klart at Espen Andresen er en pengegrisk mann. Han snakker om avhengighet, men det virker som om det er han selv som er avhengig av penger. Han går etter personer med midler, slik som i vårt firma og er kynisk ute etter å hente ut mer og mer penger på kurs som aldri tar slutt, sier bedriftslederen.

Møtet i Forliksrådet ble avsluttet uten resultat. Saken venter nå på beramming i Oslo tingrett.

VG har stilt leder for Addictologi Akademiet, Espen Andresen, en rekke spørsmål om avtalen med og anklagene fra bedriftseieren. Han svarer følgende på mail:

De avtaler vi har hatt med denne bedriften er ordinære avtaler inngått med selskapets ledelse. Vi har levert tjenester og fakturert i henhold til disse avtalene. Kravet om tilbakebetaling av deler av vårt honorar ble avvist i forliksrådet, der Addictologi Akademiet AS var representert ved vår regnskapsfører, som også er min mor.

Når det gjelder betalinger for tjenester utført av Addictologi Akademiet, er vi ordinær virksomhet som tilbyr coaching, terapi og lederutvikling.

Vi har hatt tusenvis av kunder og kan vise til gode resultater. Vi opererer med vanlige kundekontrakter for bestilte tjenester, og tar betalt på linje med andre tilbydere. Vi vet at det kreves en viss motivasjon og evne til å gjøre endringer i eget liv.

Espen Andresen: – Maktspill

De som velger å investere i dette gjør det fordi de ønsker å få noe igjen. Jeg tar for øvrig sterk avstand begrepene som benyttes av bedriftslederen i denne konflikten. Det fremsettes en rekke uriktige løse påstander og personkarakteristikker kun i den hensikt å sverte motparten og del av et maktspill.

VG har også stilt sønnen til bedriftslederen flere spørsmål om hans forhold til Espen Andresen og Addictologi Akademiet. Her er hans tilsvar:

Addictiologi Akademiet AS er ikke en del av konflikten mellom meg og min far. Vår konflikt har sin opprinnelse i personlige forhold som ligger så vidt langt tilbake i tid som min oppvekst.

Konflikten oss to imellom har dessverre tiltatt gjennom siste del av 2016 og 2017. Jeg ønsker imidlertid ikke å gjøre situasjonen vanskeligere gjennom en diskusjon med min far gjennom VG, til tross for min fars mange grunnløse beskyldninger og sjikanerende omtale av meg som person.

les også

Helseministeren om Addictologi Akademiet: Ber enkeltpersoner vurdere politianmeldelse

Addictologi Akademiet har levert et helhetlig lederutviklingsprogram til familiens selskap, som også har inkludert utviklingssamtaler og coaching. Disse leveransene har vært regulert gjennom kontrakter inngått av meg som daglig leder og økonomiansvarlig.

Avtalene om kjøp av lederutviklingsprogrammet har vært avklart med min far. Han deltok selv i lederutviklingssamtaler i to år og var i disse årene godt fornøyd. Han aksepterte da også mitt ønske om å fullføre lederutviklingsprogrammet for firmaets regning.

Tjenestene selskapet mottok var i tråd med inngåtte avtaler, og selskapets forpliktelser ble gjort opp i tråd med dette. Min far samtykket også i at den nyansatte kvinnen skulle delta i lederutviklingsprogrammet.

I tråd med tidligere avtaler med min far, overtok jeg som daglig leder i vårt selskap. Dette fremkommer også i registrering i Foretaksregisteret.

De disposisjoner jeg har foretatt som daglig leder er innenfor det som følger av de ordinære fullmakter daglig leder har i henhold til aksjeloven, og kjøp av tjenester til lederutvikling og coaching er ikke etter selskapets forhold av uvanlig art eller av spesielt stor økonomisk betydning.

Jeg kan bekrefte at jeg har saksøkt selskapet for urettmessig avskjed og suspensjon, men ønsker ikke å kommentere dette ytterligere da saken vil behandles i rettsapparatet. Jeg er godt fornøyd med de tjenestene Addictologi Akademiet har levert og oppfatter de som en profesjonell og kompetent leverandør. Jeg beklager at de er trukket inn i denne saken og at min fars grunnløse påstander danner grunnlag for et negativt presseoppslag basert på feilaktig informasjon.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder