35 år siden Skippergata: Okkupasjonen som skapte Blitz

Husokkupasjonen i Skippergata ble et symbol på 80-tallets ungdomsopprør – og starten på Blitz-miljøet i Oslo. Nå ser hovedpersonene tilbake på konflikten for 35 år siden.

Oslo 9. oktober 1981: Rundt 200 ungdommer okkuperer Skippergata 6–8 i Oslo. Husokkupasjoner er ikke noe nytt. I nærmest alle større europeiske byer okkuperes det. Det har vært flere i Oslo også.