MASSEPÅKJØRSEL: Et tog passerer døde reinsdyr som ligger ved siden av jernbanesporet ved Kvalforsbrua mellom Eiterstrøm og Mosjøen på Helgeland lørdag sist uke. Over 100 reinsdyr i området er påkjørt og drept av tog de siste dagene.

MASSEPÅKJØRSEL: Et tog passerer døde reinsdyr som ligger ved siden av jernbanesporet ved Kvalforsbrua mellom Eiterstrøm og Mosjøen på Helgeland lørdag sist uke. Over 100 reinsdyr i området er påkjørt og drept av tog de siste dagene. Foto: John Erling Utsi / NTB scanpix

Varsler pengekrav mot Bane Nor etter reinpåkjørsler

Reinbeitedistriktet i Nordland som har mistet rundt 135 reinsdyr etter togpåkjørsler den siste tiden, mener Bane Nor bør dekke både døde dyr og ekstraordinære utgifter.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Skal man hindre påkjørsler, må Bane Nor gå inn med økonomisk støtte, slik at vi har mulighet til å samle rein ved jernbanelinjene, sier leder Torstein Appfjell i Jillen- Njaarke reinbeitedistrikt til VG.

Han forteller at de har hatt store utgifter til bruk av helikopter for å samle flokken som fortsatt befinner seg langs den ulykkesutsatte strekningen på Nordlandsbanen.

– Det dreier seg om 600.000 kroner i kostnader til nå, og det er en tredel av flokken som er brakt i sikkerhet. To tredeler er igjen. Det blir enorme kostnader for å samle alle, sier Appfjell.

– Snart kan vi ha regning på 1,5 millioner, og hva da? Da er vi konkurs.

Appfjell sier det er vanskelig nå å gi et eksakt beløp som han mener Bane Nor bør stille opp med, men at han vil presentere et overslag for statsforetaket.

– Vi kommer til å sette opp et overslag. Reindriften skal også bære sine driftsutgifter, men når de overstiger det som er rimelig, mener jeg Bane Nor er pliktig til å bidra med økonomisk støtte.

Neste uke skal Bane Nor ha et møte med reineierne angående ulykkene den siste tiden. På spørsmål om hvordan Bane Nor stiller seg til kravet fra Appfjell, svarer områdedirektør nord Thor Brækkan:

– Det må vi nesten ta i diskusjonen med dem. Vi har en avtale med dem i dag om bidrag til å samle inn med helikopter, men dette får vi ta på møtet når vi treffer dem, sier Brækkan, som viser til at det også er en gjeldende ordning med erstatning for drepte dyr.

Over 100 rein drept

Lørdag sist uke ble over 100 reinsdyr drept da et godstog kjørte inn i en flokk nær Kvalfors sør for Mosjøen lørdag sist uke. Saken fikk stor internasjonal oppmerksomhet og ble omtalt av blant annet The New York Times, The Guardian, Sky News og nyhetsbyrået AP.

DREPT: Dette reinsdyret måtte bøte med livet da et godstog traff en stor flokk med reinsdyr på Kvalforsbrua i Nordland lørdag 25. november. Foto: John Erling Utsi / NTB scanpix

Syv andre påkjørsler skjedde også på den samme strekningen sist uke, ifølge Bane Nor. Denne uken ble ytterligere 17 reinsdyr drept i en togpåkjørsel mellom Trofors og Eiterstrøm på Helgeland, ifølge NRK.

I alt dreier det seg om rundt 135 døde dyr i de ni påkjørslene, ifølge Appfjell.

Fredag var samferdselsesminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i et hastemøte med Bane Nor og sametingsrådet om saken.

– Vi møtte en engasjert statsråd som var opptatt av saken, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

I møtet ble reineiernes utgifter et tema, forteller sametingsråd Berit Marie P.E. Eira.

– Rein som er påkjørt, vil bli erstattet, men det vil ikke på langt nær erstatte tapet. Når det er snakk om simler, ville de kunne fått kalver i mange år fremover. Det har vi forklart til dem, sier Eira.

Bygger reingjerde

Torsdag varslet Bane Nor at de i 2018 ville starte bygging av et 25 kilometer langt reingjerde på den ulykkesrammede strekningen på Nordlandsbanen.

– Samtidig forlenger vi gjerdet som ble satt opp i 2015 sørover fra Sefrivasselva til pukkverket ved Sefrivatntunnellen, sier infrastrukturdirektør Vibeke Aarnes i Bane Nor i en pressemelding.

Kostnadene for begge tiltakene er beregnet til 34 millioner kroner.

I etterkant av ulykken på Helgeland denne uken innførte Bane Nor saktekjøring (40 kilometer i timen) på strekningen fra Trofors til fem kilometer sør for Mosjøen. Strekningen utgjør 32 kilometer. Bane Nor varsler at saktekjøringen vil opprettholdes fram til tamreinen er samlet inn og flyttet nærmere kysten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder