LOVLIG: Sjefer kan nå lese ansattes epost i spesielle tilfeller. Foto: VG

Sjefen kan se e-posten din

(VG Nett) Fra 1. mars kan arbeidsgiver med loven i hånd gå gjennom jobbmailen din og tekstmeldinger på jobbmobilen. Men sjefen må begrunne at det er nødvendig, og du skal varsles om det.

  • Elisabeth Breien Ellingsen

Her er den nye forskriftenDepartementets merknader1. Sammendrag

Nå er den norske loven endret slik at arbeidsgivere skal kunne få innsyn i ansattes e-post hvis det er nødvendig for den daglige drift.

Tillatelsen gjelder også andre elektroniske kommunikasjonsmidler som arbeidsgiver eier. Det betyr at arbeidsgiver kan lese tekstmeldinger og annen info på jobbmobilen. Arbeidsgiver får også rett til å søke og lese i arbeidstakers personlige område på jobbens datanettverk.

Hva synes du om at arbeidsgiver kan lese ansattes epost?Diskuter her!

Bestemmelsene gjelder også for opplysninger som arbeidstaker har slettet, men som finnes lagret på sikkerhetskopier eller lignende som arbeidsgiver har tilgang til.

Arbeidsgiver får ikke rett til å overvåke arbeidstakers bruk av elektronisk utstyr, som internett.

- Jeg er glad for at vi nå får på plass regler som skaper forutsigbarhet både for arbeidstager og arbeidsgiver, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) på departementets nettsider.

Må være nødvendig

Arbeidsgiverne må i hvert enkelt tilfelle vurdere om innsyn er nødvendig, eller om de kan ivareta bedriftens interesser på en mindre belastende måte.

Forutsetningen for at sjefen får innsyn er at arbeidsgiver mener det er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede interesser ved virksomheten.

Arbeidsgiver kan også lese e-posten ved mistanke om at arbeidstaker bruker e-postkassen på en måte som medfører grovt brudd på de plikter som følger av arbeidsforholdet, eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed.

Arbeidstakeren skal varsles og få mulighet til å uttale seg før arbeidsgiver leser eposten. Hun eller han skal også ha rett til å være til stede ved innsynet, og ha med seg tillitsvalgt eller en annen representant.

Hvis ikke det er mulig, skal arbeidstakeren ha et skriftlig varsel så snart eposten er åpnet. Han eller hun skal få beskjed om hvorfor arbeidsgiver mener det er nødvendig å lese eposten, hvilke eposter og dokumenter som ble lest, og resultatet av dette.

Forskriften gjelder også elever og studenter, og engasjerte i frivillige organisasjoner.

Etterlyser klarere regler

SAVNERT KLART SVAR: Fungerende avdelingsdirektør Astrid Flesland i Datatilsynet mener at forskriften burde vært klarere. Foto: Datatilsynet

Avdelingsdirektør Astrid Flesland i Datatilsynet er fornøyd med at en forskrift endelig er på plass. Hun er ikke overrasket over innholdet.

- Dette er en lovfesting av det som er vår praksis nå, sier hun til VG Nett.

Hun sier imidlertid at Datatilsynet kunne ønsket seg mer klarhet på noen punkter.

- Vi hadde ønsket oss en tydeligere detaljert regel. Det er mye skjønnsmessig her. Hva er for eksempel nødvendig for den daglige drift? Og hva er grovt brudd på plikter som følger av arbeidsforholdet? sier Flesland.

Hun sier at det samme gjelder punktet om at man ikke skal lage avtaler som er til ugunst for arbeidstaker. Det kan være uenighet om hva som er til ugunst for arbeidstaker.

Hun er ikke overrasket over at bestemmelsene også gjelder mobiltelefoner.

- Dette er tvingende nødvendig i dag. Mange har mobiltelefoner som fungerer som en datamaskin, sier hun.

- For strenge

NHO mener at reglene for innsyn er for strenge.

- Dette er et skritt i riktig retning, selv om problemstillingen fortsatt er snudd på hodet, sier Sigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, i en pressemelding.

NHO mener at e-postadressen burde være arbeidsgivers arbeidsverktøy og en del av arbeidsgivers eiendom.

- Prinsippet for innsyn, og kravene for innsyn, er for strenge og tidkrevende. Endringene i personopplysningsforskriften krever at den ansatte før innsyn skal varsles, kunne uttale seg, få en begrunnelse og såfremt mulig være tilstede, heter det i pressemeldingen.

Den nye forskriften fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet trer i kraft fra 1.mars.

Forslaget om lovendring ble behandlet av Odelstinget før jul, og det er personopplysningsforskriften som endres. Bakgrunnen er at Datatilsynet har hatt stadig flere henvendelser fra arbeidsgivere og arbeidstakere om hvor grensen for lovlig innsyn går. Forslaget var ute på høring i fjor.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder