I ROBIN HOODS DRAKT: Finansminister Kristin Halvorsen tar fra de rike og gir til de fattige i neste års budsjett. Foto: SCANPIX

Slik skal Halvorsen hjelpe de fattige

Ekspert: - Løftebruddet kan falle negativt ut for dem

(VG Nett) Neste års statsbudsjett tar fra de rike og gir til de fattige.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

En stor del av budsjett-talen til finansminister Kristin Halvorsen handlet om forskjellen mellom de rikeste og de fattigste. I neste års budsjett tar regjeringen flere grep for å jevne ut disse forskjellene. Det går hardest utover landets rikeste.

Se pressekonferansen til Kristin Halvorsen LIVE klokken 12.30

- Skattepolitikken er vårt viktigste redskap for å få til en mer rettferdig fordeling. Vi avlyste skattelettene og brakte skattenivået tilbake til 2004-nivå. Det har gitt oss flere milliarder kroner til mer velferd og fellesskap, sa Kristin Halvorsen under budsjettfremleggelsen.

Kalkulator:Sjekk hvordan skatteendringene vil påvirke deg

Tett på nett:Høyres Jan Tore Sanner svarer deg om budsjettet klokken 14

De rikeste kan dermed vente seg en real skattebombe. Finansministeren legger nemlig opp til at staten neste år skal hente inn 1,2 milliarder kroner mer i formuesskatt.

- For de mest formuende har skatten økt. Vi har tidligere fjernet aksjerabatten. Nå foreslår vi å fjerne 80-prosentregelen, som er blitt en særegen skattefordel for de rikeste i samfunnet. Samtidig innfører vi et mer rettferdig system for verdsettelse av næringseiendom. De økte skatteinntektene brukes til å øke bunnfradraget i formuesskatten og til lavere arveavgift.

VGTV:- Statsbudsjettet et minnesmerke om «Løftebrudd-regjeringen»

VGTV:- Et valgkamp-budsjett

3,2 milliarder for å bekjempe fattigdom

Fra talerstolen la Halvorsen frem en rekke tiltak i budsjettet som skal hjelpe de fattigste i samfunnet. Regjeringen skal:

** Øke minstepensjonen ytterligere de neste to årene. I 2009 økter minstepensjonen og øvrige minsteytelser i trygdeordningen med 2,1 milliarder

** Øke satsene for sosialhjelp med fem prosent utover forventet prisstigning

** Styrke og legge om bostøtten slik at 40 000 - 50 000 flere husstander vil kvalifisere til denne. Det er om lag 50 pst. flere enn i dag. Bostøtten vil øke med 1 mrd. kroner per år når den nye ordningen er innført fullt ut

** Styrke fattiges egne organisasjoner. Inntektsgrensene for fri rettshjelp oppjusteres

** Styrke opptrappingsplanen for rusfeltet med 300 mill. kroner

** Øke bevilgningene i tiltaksplanen mot fattigdom med 3,2 milliarder

VG-debatt:

Les hele budsjettalen her

Tett på nett:Finansminister Kristin Halvorsen svarer på dine spørsmål klokken 15.30

Trygdeoppgjøret alene, gjør at om lag 20 000 personer løftes ut av fattigdom i 2009, målt etter EUs fattigdomsgrense.

Tett på nett:Helseminister Bjarne Håkon Hanssen svarer deg onsdag 8.oktober klokken 11

- Kan falle negativt ut mot regjeringen

Den rødgrønne regjeringen har tidligere sagt at de skal avskaffe fattigdommen. Dette løftebruddet mener professor Bernt Aardal ved institutt for samfunnsforskning kan være ett av ankepunktene mot regjeringen.

- Hvis man fokuserer på det de ikke har gjort, som avskaffelse av fattigdom, kan dette falle negativt ut for regjeringen, sier han til VG Nett.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder