RÅDER: Administrende direktør Vibeke H. Madsen i HSH under presentasjonen av den nye organisasjonen HSD Arena. Den skal skreddersyes for kunnskapsbedriftenes behov og organiseres som et kunnskapsnettverk på tvers av bransjer.Foto: Morten Holm / SCANPIX .

Vil ha skattelette hvis tiltak ikke virker

Hvis regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen ikke har vist virkning innen romjula, tilråder HSH-direktør Vibeke H. Madsen skattelette både til næringslivet og til folk flest for å få fart på norsk økonomi.

ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) venter på at pengemarkedet, og dermed bankenes lånevirksomhet, skal begynne å fungere igjen.

- Regjeringen har et stort ansvar her. De må følge situasjonen nøye og ha «fingeren på avtrekkeren», sier Madsen, som likevel vil gi regjeringen en frist til romjula for å se om regjeringens finansieringspakke virker.

Umusikalsk

I tillegg til finansieringspakken på 350 milliarder kroner, har regjeringen gjennom statsbudsjettet satset på mer penger til samferdsel og rehabilitering av offentlige bygg for å stagge økt arbeidsledighet som følge av finansuroen.

Dette er tiltak som HSH hilser velkommen, men Madsen mener det er særs umusikalsk å tynge bedriftenes likviditet og egenkapitaldannelse nå gjennom skjerping av formuesskatten og arveavgiften.

- Regjeringen kunne ikke ha valgt et dårligere tidspunkt for å gjennomføre en symbolpolitikk, sa Madsen da HSH torsdag la fram handelstall og konjunkturutsiktene for handelsbransjen.

Vekst også neste år

Finansuroen og følgene av den gjør at det i år er vanskeligere enn vanlig å oppsummere handelsåret og spå den videre utviklingen neste år, mener sjeføkonom Lars Haartveit i HSH.

Den svake norske krona, en nedgang i tallet på arbeidsinnvandrere, kredittsituasjonen, renteutviklingen og hvordan folk reagerer psykologisk på den foreliggende situasjonen gjør at det blir færre faste holdepunkter for prognosene i år, påpeker Haartveit.

Likevel regner han med at det blir en vekst i omsetningen i bransjen neste år på 2 prosent og en vekst i inneværende år på 3,5 prosent. Dette er en nedgang i veksten i forhold til 2007 da den var på rekordhøye 8,2 prosent, et år som stikker seg ut i all statistikk, påpeker Vibeke Madsen.

Sport og dagligvarer

Til tross for en samlet omsetningsvekst i handelsbransjen i år på 3,5 prosent er det flere handelsområder der pilene peker nedover, opplyser Haartveit. Det gjelder møbelbransjen og elektronikkbransjen som siste halvår har vist negative tall. Ellers er tendensen en utflating av omsetningsveksten.

- Ser vi bransjen under ett, er det dagligvarer og sport som bidrar til å holde veksttallene oppe, sier Haartveit til NTB.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder