Opplysninger til VG: Energikommisjonen vil ha vindmøller langs storveier

Energikommisjonen vil ha nærvindmøller nærvindmøller Nærvind er et relativt nytt begrep om mindre vindmølleprosjekter langs veier og i industriområder. NVE har varslet at slike prosjekter trolig vil øke kraftig fremover.langs veier og på industriområder i Norge. De ber regjeringen banke på i Brussel. Og de er splittet i flere saker. Et flertall vil halvere saksbehandlingstiden for å forsere kraftutbyggingen.

Publisert:

VG har fått opplysninger om hovedlinjene i Energikommisjonens innstilling, som legges frem onsdag.