MÅ BETALE SELV: Monica Lund Osther (47) er en av tusener av kvinner som fortsatt ikke får dekket utgiftene til livsforlengende brystkreftmedisin.

Hastemøte: Staten betaler for livsviktig kreftmedisin – for noen

Etter et hastemøte er det besluttet at Staten skal betale for den livsviktige brystkreftmedisinen Enhertu for pasienter med aggressiv type. Men svært mange pasienter må likevel betale den rådyre medisinen selv.

Publisert:

I et hastemøte i BeslutningsforumBeslutningsforumDe regionale helseforetakene har ansvar for Nye metoder, et felles system for å beslutte hvilke metoder som kan tilbys i spesialisthelsetjenesten. Nye metoder er et prioriteringsverktøy. ble det torsdag kveld besluttet at legemiddelet Trastuzumabderukstekan (Enhertu) blir innført til behandling av aggressiv brystkreft.

– Vi er tilfreds med at vi har landet en avtale med legemiddelfirmaet – og kan innføre dette legemiddelet til behandling av brystkreft i andrelinje der pasienten har inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft, sier Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest, på nettsiden til Nye Metoder.

Inoperabel eller metastatisk brystkreft vil si at kreftsvulsten ikke kan fjernes kirurgisk eller har spredd seg til andre steder i kroppen.

Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner i Norge. Det ble diagnostisert om lag 4000 nye tilfeller av brystkreft i Norge i 2021.

DOKUMENTERT EFFEKT: Legemiddelet Enhertu har dokumentert god, livsforlengende effekt på pasienter med HER2-positiv brystkreft

100.000 pr. måned

– Nå jubler vi sammen med pasientene over denne etterlengtede avgjørelsen i Beslutningsforum. Dette er en behandling som gir nytt håp til pasienter som hittil har hatt sparsomt med alternativer, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen til VG.

Enhertu koster 100.000 kroner i snitt pr. måned, pr. pasient, avhengig av kroppsstørrelse. Ca. 70 pasienter vil være aktuelle for denne behandlingen hvert år i Norge.

VG har tidligere skrevet at Enhertu har dokumentert god, livsforlengende effekt på pasienter med HER2-positiv brystkreft. Den er godkjent i EU og i Norge.

En fersk studie viser at Enhertu øker overlevelsen – også for andre brystkreftpasienter. Nå har det amerikanske legemiddelverket (FDA) godkjent legemiddelet for brystkreftpasienter med HER2-lav-diagnose.

– Skritt i riktig retning

– Tårene begynte bare å renne, det var så uventet og sårt og jeg følte meg så verdiløs. At livet mitt og tiden min ikke var verd mer.

Det sa en fortvilet brystkreftpasient, Monica Lund Osther (47) til VG i august i år. Hun er en av tusener av kvinner som hittil ikke har fått dekket utgiftene til denne nye, effektive og livsforlengende medisinen.

Men det ble bare søkt for pasienter med HER2-positiv brystkreft, ikke HER 2-lav som Monica har.

– Hva tenker du om beslutningen?

– Dette er en gledelig nyhet for dem som har nytte av den. Det er også et skritt i riktig retning for oss som har HER 2-lav type, sier hun til VG.

I STORTINGET: Fra høyre, Monica Lund Osther og brystkreftpasient Silje Løkeng tok opp Enhertu-spørsmålet med stortingsrepresentant Bård Hoksrud i Stortinget i september i år.

Flere tusen pasienter har HER2-lav krefttype og de er altså ikke inkludert i denne beslutningen.

– Nå er vårt neste ønske at det også skal gå raskt for den neste gruppen som trenger denne medisinen, nemlig pasienter med HER2-lav brystkreft. Her ble det nylig lagt fram svært lovende resultater på den store internasjonale kreftkongressen ASCO, sier Stenstadvold Ross.

Og, metodevurdering for HER2 lav-diagnoser er nå bestilt, men ikke påbegynt, Her kan du følge prosessen.

– Enorm lettelse

Det betyr trolig at Monica og de andre brystkreftpasientene med lav-avtrykk tidligst kan få dekket Enhertu fra det offentlige høsten 2023.

I mellomtiden fortsetter hun på cellegiftmedisinen hun går på nå, men allerede i desember er det stor sannsynlighet for at hun, ifølge hennes egen onkolog, må over på Enhertu.

For egen regning.

Men, gode venner opprettet en spleis for henne som kom opp i 500.000 kroner og det er tilstrekkelig for første behandlingsløp med Enhertu.

– Det er en enorm lettelse for meg å vite at jeg har fått denne spleisen, for da kan jeg konsentrere meg om andre viktige ting i livet, sier hun.

GLAD: Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen er glad for at kreftmedisinen Enhertu er innført.

Kreftforeningen: – Håper på en kur

Enhertu er i utgangspunktet en livsforlengende behandling, som kan gi flere gode dager, men som ikke helbreder kreftsykdommen fullstendig. Enhertu har også færre bivirkninger og betydelig bedre overlevelse enn dagens behandling for denne pasientgruppen.

– Og vi har allerede fått tilbakemeldinger om at pasienter nå håper på at denne medisinen gir dem nettopp den ekstra tiden de trenger for å kunne dra nytte av de neste fremskrittene vi håper skal komme. Fordi i neste steg håper vi på studier og behandlinger som også kan kurere brystkreft med spredning, sier Stenstadvold Ross.

  • Ida Fladen er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.
Publisert:
 

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no