OPPSPINN: Politiet mener Anders Behring Breivik lyver om Knights Templar. Her er han i samtale med forsvarer Vibeke Hein Bæra. Foto: NTB scanpix

Ord for ord, dag 27, del 1: Politiet gjennomgikk ti måneder med etterforskning

(VG Nett)1000 tjenestemenn har vært involvert i terrorsaken. De er sikre på at Breiviks Knight Templar ikke eksisterer.

Artikkelen er over åtte år gammel

- Vi føler oss sikre på den konklusjonen som vi har lagt frem. Det er ingenting som tyder på at tiltalte har hatt fysiske eller psykiske medhjelpere, sa politiførstebetjent Kenneth Wilberg, som har ledet etterforskningsarbeidet i Oslo politidistrikt, i retten.

Han gjorde det klart at Politiet føler seg sikre på at organisasjonen Knights Templar ikke eksisterer. Breivik hevder selv at han deltok på et stiftelsesmøte i organisasjonen i 2002.

Politiet har blant annet gått igjennom 60.000 timer med videoovervåkningsmateriale for å forsikre seg om at Breivik har operert alene.

Også politioverbetjent Dag Uppheim i PST forklarte seg før lunsj. Han har ledet arbeidet med terroristens såkalte manifest.

- Det er mye klipp og lim, omskriving og omredigering som gjør at det er vanskelig å tallfeste hvor mye som er skrevet av tiltalte. Vi har heller ikke brukt mye ressurser på å finne ut av dette, sier Uppheim.

Det kom blant annet fram at Breivik stjal rått fra bloggeren «Fjordman» til manifestet. Han kopierte inn 45 artikler på vel 320 sider i manifestet. I tillegg tok massemorderen tittelen til en artikkel - som «Fjordman» skal ha skrevet i 2007 - som tittel på dokumentet

Les ord for ord fra del 1 av dag 27 under:

 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Vi kommer tilbake med flere oppdateringer når rettens aktører ankommer sal 250.
 • 08:36VG: - Her kan du følge det som blir sagt i retten fra klokken 09.00. Referatet er ikke ordrett.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: I dag er det seks fra Oslo-politiet som skal vitne om den omfattende etterforskningen av 22. juli-angrepene. * Først ut er politiførstebetjent Kenneth Wilberg fra Oslo politidistrikt. Han skal forklare hvordan etterforskningsgruppa har jobbet og hva som er mandatet deres. * Deretter skal politioverbetjent Alf Nissen fra Kripos i vitneboksen. Han er nestkommanderende i analysegruppa, som har sittet med det taktiske overblikket av etterforskningen. Gruppen har hele tiden mottatt materiale fra alle de andre undergruppene og systematisert det. * Etter Nissen er det politioverbetjent Dag Uppheim fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sin tur. Han ledet gruppen som gjennomgikk Breiviks 1518 sider lange manifest. * Dagens fjerde vitne er politioverbetjent Anette Seip fra Kripos. Hun har ledet gruppen som etterforsker Breiviks kjøp og anskaffelser av utstyr i forkant av terroraksjonen. De har sett på både kjøp av bombeingredienser, våpen og andre ting. * Deretter overtar politioverbetjent Unn Hege Sørensen fra Oslo politidistrikt vitneboksen. Hun har ledet gruppen som etterforsket Breiviks økonomi og selskaper. De har gjort en omfattende analyse av alle bevegelser på kontoene hans, både i Norge, Litauen, Estland og diverse skatteparadiser. * Siste vitne i dag er politioverbetjent Vidar Sæther fra Kripos. Han skal vitne om etterforskningen av Breiviks påståtte organisasjon Knights Templar.
  Vi sitter klare til å svare på de spørsmålene du måtte ha om rettssaken eller øvrige spørsmål om terrorsaken. Du kan sende inn spørsmålene i spalten "Spørsmål og svar" til høyre i dette vinduet.
  Anders Behring Breivik (33) ble nettopp ført inn i salen, men etter å ha snakket kort med forsvarerne gikk han ut igjen. Det er uklart hva grunnen til dette er. Vi kan så vidt se forsvarer Odd Ivar Grøn stå i døren til bakrommet.
  Det så ut som om Breivik gikk inn på bakrommet sammen med forsvarerne for å snakke der. Nå er han imidlertid tilbake, og retten er satt.
 • 09:04Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Retten er satt. Aktor skal vi få en kort orientering først. [Holden: - Ja ærede tingrett, dagen i dag skal vies politiets etterforskning. Det er ganske utfordrende å komprimere etterforskningen på én dag]
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Første vitne er politiførstebetjent Kenneth Wilberg i Oslo politidistrikt. Han er en svært erfaren etterforsker som til vanlig jobber som førstebetjent ved voldsavsnittet i Oslo. Under den første uken av rettssaken mot Breivik var Wilberg bisitter for aktoratet. I dag skal politiførstebetjenten forklare hvordan etterforskningsgruppa har jobbet og hva som er mandatet deres.
 • 09:07VG: - [Holden redegjør for alle vitnene. Noen av de skal blant annet redegjøre for viktige temaer som går på Breiviks manifest, hvordan etterforskningen har vært, om tiltaltes utstyrsanskaffelse, om Breiviks Serbia-kontakt og hans økonomi] [Vitnet avlegger ed]
 • 09:09Vitne Kenneth Wilberg, politiførstebetjent: - Jeg jobber til vanlig som etterforsker ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt og jobber med drap og alvorlig voldskriminalitet. Jeg har jobbet med etterforskning i denne saken. Grovt sett kan du si at vi har gjort det sånn at det tidspunktet mellom da Breivik parkerte Dobloen på Utvika, til han ble pågrepet på Utøya, de har Kripos tatt ansvaret for. I tillegg har Kripos laget en mappe som inneholder informasjon for hver enkelt avdød. Vi har i den grad det er mulig forsøkt å gi pårørende mest mulig informasjon.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Politiførstebetjent Kenneth Wilberg satt i Oslo tinghus på fengslingsmøte da bomben eksploderte 22. juli i fjor. Han var hovedetterforsker på det såkalte Bislett-drapet og var i retten i den forbindelse. Det er bare noen hundre meter fra tinghuset i Oslo til Regjeringskvartalet. Etter terrorangrepet ble Wilberg satt på den saken og har vært sentral gruppen som ledet etterforskningen.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: I dag er det nesten bare pressen som sitter på tilhørerbenkene. Etter at vitneforklaringene fra Utøya nå er over, og fagvitner har tatt over vitneboksen, er det få fornærmede og etterlatte i retten. Breivik sitter på første rad på tiltalebenken mellom to av sine forsvarere, Vibeke Hein Bæra og Geir Lippestad. Mens Wilberg drar de store linjene fra etterforskningen noterer terroristen på et ark han har foran seg.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Wilberg går gjennom hovedkonklusjonene i etterforskningen, og starter med at politiet ikke har funnet noen som har hjulpet Anders Behring Breivik fysisk eller psykisk.
 • 09:13Vitne Kenneth Wilberg, politiførstebetjent: - Etterforskningen som helhet har tatt for seg livet til tiltalte fra han ble født til han ble pågrepet. Enkelte perioder har fått mer fokus enn andre. Dagen i dag er satt av til å gjøre rede for etterforskningen og siden det har pågått omfattende etterforskning siden 22. juli, er det ikke mulig å redegjøre for hele saken på én gang. Vi vil gå gjennom formålet med etterforskningen og politiets konklusjoner, deretter vil jeg snakke om politiets organisering og svare på spørsmål i den forbindelse. Vi har valgt å gå inn på hvordan etterforskningen i hovedtrekk har vært organisert, det vil gi et riss av sakens omfang. De sentrale temaene som vi vil redegjøre for i løpet dagen er analyse, beskrivelse av hvordan vi jobber med informasjon, hvordan v i kan konkludere som vi gjør, og på hvilken bakgrunn vi har konkludert. Deretter vil vi gå gjennom manifestet til tiltalte, Knights Templar, og økonomien til tiltalte og utstyrsanskaffelsene og gjennomføreingen av terrorhandlingene. Etterforskningens formål det har vært å skaffe til veie nødvendige opplysninger for å avgjøre spørsmålet om tiltalen, vi skal finne ut hva som har skjdd, når det har skjedd, hvordan det har skjedd, hvem som har gjort hva og om mulig hvorfor det har skjedd.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Totalt har rundt tusen polititjenestemenn vært involvert på en eller annen måte i etterforskningen av 22. juli-saken. Det er gjennomført 1127 vitneavhør. Det har kommet 1640 tips fra publikum. Etterforskningsgruppen bestod innledningsvis av 350 personer. Fra august ble den redusert til 150 personer. I dag er det fortsatt 50 etterforskerne som arbeider med saken. I dag pågår det først og fremst etterarbeid, dvs. kontroll av det arbeidet som er gjort.
 • 09:15Vitne Kenneth Wilberg, politiførstebetjent: - I tillegg skal vi svare på om det er medhjelpere som er strafferettslig ansvarlig som er beskrevet i tiltalten og har bidratt til aksjonen enten fysisk eller psykisk. Med fysisk mener man at har bidratt noe aktivt, for eksempel ved innkjøp og laget bombe. Med psykisk mener vi påvirkning og veiledning til det som har skjedd. Det at det finnes to hvilende celler, slik tiltalte hevder, har vært en del av etterforskningen. [Holden: - Denne etterforskningen er den helt avsluttet?] Den er ikke avsluttet. [Holden: - Er det uvanlig at det pågår etterforskningn underveis i en rettssak?] Det er helt vanlig at den er der mens det pågår. Resultatet av politiets etterforskning, har vi konkludert med at vi ikke har identifisert fysiske eller psykiske medhjelpere til terroraksjonen den 22. juli.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Aktor Svein Holden spurte Kenneth Wilberg hvor sikre de er på at det ikke finnes noen medhjelpere i denne saken: - Vi føler oss sikre på at han ikke har hatt medvirkere verken av fysisk eller psykisk art, svarte Wilberg. Mens han sa dette så Breivik rett på ham, uttrykksløst, og begynte å notere rett i etterkant.
 • 09:17Vitne Kenneth Wilberg, politiførstebetjent: - For å komme fram til denne konklusjonen så har politiet samlet inn mye informasjon. For å gjennomføre informasjonsinnhentingen så godt som mulig, har vi delt inn etterforskningen i prosjekter. For å gi et bilde på hvilken mengde av etterforskning det er snakk om, vil jeg gi en oversikt over innhentingen. Innhentingen av materiale og informajson er også med på å underbygge de konklusjonene som politiet har tatt. Fra 22. juli har vi hatt ca 300 etterforskere på saken. I slutten av august så gikk antallet etterforskere ned til ca 150 og i dag er vi ca 50 fortsatt på saken. Vi følere oss sikre på den konklusjonen vi har kommet til, det er ingenting i materialet som tyder på at tiltalte har hatt medhjelpere.
  - Vi kan si at vitneprosjektet som da er ett av prosjektene, har i Oslo gjennomført 1127 vitneavhør, 456 av disse er fornærmet i Oslo-saken, altså bombeeksplosjonen. Jeg kan også nevne at flere av de som har blitt avhørt, har blitt avhørt flere ganger, gjerne over fler dager. Vi har tatt i mot over 600 tips i saken, jobben til mottaker har vært å ta i mot og loggføre tipsene. Dette har ført til 219 avhør. Disse tipsene går på konkrete, navngitte forhold som medvirkere, eller andre opplysninger. Dette er mennesker som i frykt for å brenne inne med opplysninger, gir dem til politiet. Men vi kan også nevne at noen av tipsene er bevisst feilinformasjon for å føre oss på ville veier. I andre tips kan det være sykdom inne i bildet. Saksanalyse består av analytikere som bearbeider og analyserer innformasjonen, og det er på bakgrunna v det samlede bildet at politiet trekker de konklusjonenevi gjør. Nissen vil i sitt vitnemål redegjøre nærmere for det som danner grunnlaget laget for disse konkusjonene.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Wilberg opplyser at alle som nevnes i manifestet til Breivik er identifisert, bortsett fra to kvinner i en bil og Breiviks påståtte mentor «Rikard Løvehjerte». Breivik skrev hovedsaklig kun fornavn i manifestet for å beskytte de involverte.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Kenneth Wilberg viser frem hvordan etterforskningen er organisert, med hovedgrupper og undergrupper. Alle prosjektene har blitt ledet av hver sin prosjektleder, som jevnlig har hatt møtepunkt for å utveksle informasjon. Rett før rettssaken startet intervjuet vi etterforskningsleder John Roger Lund, som sa at 22. juli-etterforskningen har vært så massiv at det har vært umulig for hver enkelt å ha oversikt over hele materialet slik som er naturlig i en allminnelig straffesak. Du kan lese intervjuet av Lund her: www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10065091
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Saken består nå av 120 permer som inneholder 60.000 etterforskningsdokumenter.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: En av prosjektgruppene har hatt ansvaret for databeslag og sosiale medier. De har produsert 240 rapporter, gjort 228 beslag og sikringer, samt sendt 293 forespørsmåler til 11 land. - Vi kan ikke si at vi har full kontroll på tiltaltes aktivitet på nettet, sier Wilberg. Aktor Svein Holden vil vite hvorfor de ikke har full kontroll. - Fordi det er internett - et medium det er umulig å ha full kontroll på, svarer Wilberg. Han viser til at det for eksempel med enkelthet kan opprettes anonyme e-postadresser.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Anders Behring Breivik noterer flittig når Wilberg opplyser at det er umulig å ha full kontroll over aktiviteten på nettet.
 • 09:28Vitne Kenneth Wilberg, politiførstebetjent: - Som følge av det som stod om Knights Templar i manifestet fikk etterforskningen fokus på Knights Templar. Dette er organisasjonen som tiltalte mente ble etablert i 2002 i London. Etterforskningnen skulle skaffe til veie informasjon for å avkrefte eller bekrefte om organisasjonen eksisterer. Det var viktig for å avkrefte om det var medhjelpere om det var en etablert organisasjon. Dersom man med en viss form for sikkerhet kunne si at den ikke eksisterte ville det gi etterforskningen et viktig bidrag med tanke på ressurser og at man klarte å gjennomføre etterforskningen. Politiets konklusjon er at politiet ikke har funnet holdepunkter for at Knights Templar eksisterer i den form tiltalte beskriver. Vi har også et prosjekt som heter pårørende, for å ivareta informasjonsbehovet til pårørende i Norge. 29 kontakter i totalt 26 politidistrikt. [Holden: - Er alle politidistrikt berørt?] Alle utenom Gudbrandsdalen. Jeg kan også nevne at i forbindelse med saken er det foretatt 5000 beslag og disse systematisert på en slik måte at det er kjørt inn i en database slik at det i neste omgang kan kobles til andre personer. Per dags dato er saken på 120 permer og cirka 60 000 sider etterforskningsmateriale.
  - Videoprosjektet, der er det gått igjennom 60.000 timer med videoopptak, og det er gjort 64 funn av tiltalte og de kjøretøyene han har disponert. Funnene sammenfaller med det tiltalte har forklart, det er ingen andre enn tiltalte som er på disse bildene, og han disponerer ikke flere biler. Så er det databeslag-gruppa. Den har hatt fokus på tiltaltes dataaktivitet på sin egen datamaskin og på internett. Her har vi også tatt fatt i tiltaltes aktivitet på sosiale medier. Fokuset har vært å identifisere andre personer han har kommunisert med, for å finne ut om han har vært alene eller ikke. Denne gruppa har levert 240 rapporter, foretatt 228 beslag og sendt 293 forespørsler til 11 andre land.
  - Vi kan ikke si at vi har full kontroll på tilaltes aktivitet på nettet, men vi har dokumentert det vi har funnet. [Holden: Hva er grunnen til det at dere ikke har full kontroll?] Internett er et medium som det er umulig å ha kontroll på. Det er mulig å opprette email adresse og sende meldinger uten at du knytter en identitet til det, du kan kommunisere uten at politiet kan si at vi har full kontroll på alt han har gjort på internett. Vi har også et økonomisk prosjekt det vil bli redegjort for av Sørensen. Dette er for politiet en objektiv kilde til informasjon, og er derfor viktig når man skal dokumentere en persons liv. Vi har også sendt 44 rettsandmodninger til utlandet, og per dags dato er det 10 vi ikke har fått svar på. Kan ta lang tid å få svar, men vi har fått svar kort, på noe av dem All informasjon som har gått gjennom, blir kaalisert til analyseavdelingen som bearbeider det. Informasjonsmengden er så stor at en er avhengig av snaslyse av mat il Desitter ikke på detaljert informasjon fra hvert enkelt prosjekt, men dersom de ikke kan svare på det på stående fot så tar vi spørsmål senere. [Holden: Da tar vi en foreløpig pause her, for nå har du avsluttet redegjørelsen for det generelle, er det noen som har spørsmål til det vi har vært gjennom nå?]
  - [Arntzen: Lippestad?] {Lippestad: Vi har ikke noen konkrete spørsmål til dette nå, det har vi ikke.] [Holden: Da kan vi bevege oss videre, og da er det slik at det er ikke så alt for mye spesielle ting som jeg har bedt deg redegjøre for nå, det ene er et spørsmål som vi stilte nokså tidlig, World of Warcraft, hva slags type spll det er, og så kan du fortelle oss litt om disse epostadressene som kompendiet er sendt til.]
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Helt i starten kom det et spørsmål fra en av aktørene om dataspillet World of Warcraft, som Breivik spilte på fulltid i ett år. Kenneth Wilberg sier at politiet har hentet inn beskrivelser av dette spillet fra ulike land: USA: Spillet beskrives som et spill som tidvis involverer magi og nærkamp. Europa: Spillet beskrives som at det inneholder vold av urealistisk karakter Australia: Spillet beskrives som at det inneholder urealistisk vold.
 • 09:36Vitne Kenneth Wilberg, politiførstebetjent: - Ja, det ble stilt et spørsmål innledningsvis av dommeren om World of Warcraft er et voldelig spill. Vi har innhentet det fire store klassifiseringsselskaper har sagt om World of Warcraft. I USA blir det beskrevet som et spill som «involverer tidvis magi og nærkamp». I Europa er det karakterisert som «vold av urealistisk karakter». I Australia er det omtalt som «urealistisk vold». [Viser to skjermbilder fra scener i spillet.] Så kommer vi til manifestet, eller kompendiet, til tiltalte. Opprinnelig prøvde han å sende det ut til 8109 epostkontoer. Men på grunn av et spamfilter hos Telenor er det kun mulig å sende ut 1000 i døgnet. 1022 epostadresser fikk manifestet tilsendt. 959 epostadresser mottok det faktisk. Årsaken til differansen er at enkelte epostadresser kan være slettet eller ha full postboks. [Leser så opp statistikk over hva slags kategorier politiet har brukt for å klassifisere mottakerne av manifestet. Blant disse er 219 Stortingspolitikere.] Enkelte oppretter eposter uten at det er tilknyttet en identitet, og det gjør det vanskelig å finne ut hvem disse personene bak epostadressene er. Det er først nå i retten at tiltalte har sagt at en av mottakerne har vært tilknyttet Knights Templar. Det har ikke vært kjent tidligere.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Anders Behring Breivik forsøkte å sende manifestet til 8109 personer, men det gikk bare ut til 1002 siden Telenor har et spamfilter som kun gjør det mulig å sende tusen e-poster i døgnet. Det var 849 personer som faktisk fikk det. Fordelt slik: Seg selv - 1 Familien - 8 Venner/bekjente - 22 Tidligere kollegaer - 2 Ideologi - 7 Wow-spillere - 7 Politikere - Stortinget - 219 Politikere - politiske partier Norge - 90 Politikere - Sverige - 4 Kommuner - 13 Media - 392 Mulig media - 93
 • 09:38Vitne Kenneth Wilberg, politiførstebetjent: - Selv om det hadde vært mulig å identifisere 8000 personer måtte man ha en grundig analyse om hvilken tilknytning de har til saken. Slik saken står i dag er ikke det noe vi kommer til å prioritere. Breivik sa i retten av én av disse 8109 tilhørte en person i Knights Templar. [Holden: - Da er spørsmålet: setter politiet seg ned og forsøker å ettergå disse over 7000 e-postadressene som vi ikke er sikre på hvem tilhører?] Svaret er nei. For å gi et talleksempel: Vi har avhørt 2000 personer i saken, hvis vi snakker om 8000 i Norge og internasjonalt, og ikke vet hvilken identitet som ligger bak adressen. [Holden: - Hvordan ser politiet på muligheten til å identifisere personene bak e-postadressene?] Det er mulig å gjøre, men det må være grunn til å gå for det. Det er hvis analysearbeidet hadde pekt mot en konkret e-postadresse, men vi har ingen holdepunkter som går i den ene eller andre retningen. [Politiet utdyper at totalt 55 personer er identifisert i manifestet. Av disse er 48 avhørt. To er identifisert, men ikke avhørt. Dette er mannen til søsteren til tiltalte, som bor i USA. Den andre er en person som gikk på Smestad barneskole med tiltalte, altså langt tilbake i tid. 5 personer er ikke identisert, blant dem er «Richard Lionheart» som omtales i manifestet.]
  - [Forsvarer Lippestad: - Bare så jeg er sikker på at jeg har fått med meg det siste... Det siste du sa betyr at ca 8000 e-postadresser som Breivik forsøkte å sende manifestet til, de vet man ikke hvem er?] Vi vet hvem mange er, men det er noen vi ikke vet hvem er. [Lippestad: - Men er det sånn at det er mellom 7-8000 e-postadresser man ikke vet hvem er?] Det er riktig. [Holden: - Det har vært spekulasjoner i media vedrørende en serber, Pelemis. Underveis i saken så var det en bosnisk avis som trykte en artikkel som lanserte denne personen som Breiviks mulige kontakt i Serbia. Har politiet undersøkt dette?] Ja, den artikkelen innhentet vi og fikk oversatt den og vurderte den. Den dreide seg om denne Pelemis. Han kunne være Breiviks kontakt. Men det var sånn som vi har lest artikkelen etterpå, så er det en påstand som settes fram uten at det skal være grunn til å etterforske videre.
  - Det er bare på den artikkelen risset inn et tegn i [..] på det bildet som er tatt av tiltalte her i retten, med et serbisk symbol som man kan forbinde med nasjonalisme. Det fremstår ikke som en artikkel som vi vil gjennomgå, vi har hentet den inn, oversatt den og vurdert den. [Siv Hallgren:- Jeg har et spørsmål om Breivik har spilt Call of Duty, kjenner du til det?] Jeg kjenner til det, men ikke detaljene rundt det. Kan ikke svare på antall timer og statistikk på det. Det er et spill som har blitt spilt [Arntzen:- Er det ytterligere spørsmål?] [Inga Bejer Engh: - Jeg bare lurer på en ting, her du startet med å oppsummere etterforskningen at politiet ikke fester litt til Knights Templar og ikke har funnet ut at han har hatt medvirkere. Hvis det var mulig mailadressene kunne endre på dette, ville dere da gjennomgått dem?] Ja, da villedet vært et analysearbeid, som kanskje ville sagt at én av disse var mer omfattende enn de andre. [Engh: - Ja det vil si at dere føler dere trygge på konklusjonen, selv om dere ikke har gått inn og identifisert disse e-postadressene?] Ja, for saken består av veldig mye mer enn disse emailadressene.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Få dager etter at rettssaken mot Anders Behring Breivik startet, publiserte det bosniske nyhetsmagasinet Slobodna Bosna en artikkel der det ble fremsatt påstander om at en av drapsmennene fra Srebrenica-massakeren, Milorad Pelemis, skal ha vært Breiviks serbiske kontakt. Både i avhør og i det såkalte manifestet har Breivik hevdet at han traff en ettersøkt serber i Liberia og at denne mannen er tilknyttet Knights Templars. Aktor Svein Holden ville vite hva politiet har funnet ut om dette. - Vi har hentet inn og oversatt artikkelen. Det var en artikkel som sa at Pelemis kunne være Breiviks kontakt, men sånn som vi leser den er dette påstander som settes frem uten at vi har funnet grunn til å ettergå dem, svarer Wilberg. Han la til at det "var risset inn" et tegn i tommelen til Breivik på bildet som magasinet brukte i denne saken - et bilde fra rettssalen. Ifølge Wilberg er dette et serbisk symbol.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Anders Behring Breivik hevdet i retten at én av de 8109 personene han sendte manifestet til er en annen celle i Knights Templar. Dette var første gang han sa det. Wilberg opplyser på spørsmå fra aktor Svein Holden at det ikke er aktuelt for politiet å ettergå dette nærmere. Det er ingen andre opplysninger i saken som tyder på at Breivik snakker sant, eller noen spesielle e-postadresser som peker seg ut. - Det vil ikke bare være å lete etter nåla i høystokken, men én nål blant 8000 andre nåler, sier Wilberg.
 • 09:45Vitne Kenneth Wilberg, politiførstebetjent: - Bistandsadvokat Larsen: Breivik har forklart at han ble forsinket da han skulle sende ut epostene. Han sendte det den fredagen, altså før bomben. Har dere noen dokumentasjon på når det er sendt og når er det mottatt på epost? Tidspunktet for når han begynte å sende ut har vi, men jeg har det ikke akkurat her. [Aktor Holden: Wilberg kan komme tilbake til dette senere.] [Forsvarer Lippestad: Politiet har sendt 44 anmodninger til utlandet. Men de venter på svar på 10 av disse. Hvilke ti har man ikke fått svar på? Og er dette knyttet til den omtalte serberen?] Nei, serberen har vi fått svar på. [Lippestad: Hva venter man på svar på?] Folk som han har handlet av, som vi har dokumentert. Men detaljer om dette sitter en egen prosjektleder på. Jeg kan ikke gi noe mer detaljert svar enn det. [Lippestad: Skjønner. Et annet spørsmål: Du sa at man ikke tror at Knights Templar eksisterer «i den form» tiltalte mener at eksisterer. Men tiltalte har to former han mener dette eksisterer i. Han har sagt at den første fremstilling av dette var pompøs og egentlig består KT av 4-5....6 mennesker. I hvilken form har dere etterforsket dette i?]
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Kenneth Wilbergs vitnemål utløser mange spørsmål fra aktørene - også fra meddommerne. En av dem, Ernst Henning Eielsen (46), tok nettopp ordet og spurte om hvorvidt politiet har undersøkt Breiviks kommunikasjon med personene han spilte World of Warcraft med. Wilberg svarer at de har foretatt avhør, men ikke noe utover det.
 • 09:46Vitne Kenneth Wilberg, politiførstebetjent: - Det som står fast er et etableringsmøte i London i mai og Baltikum og der er det ingen endringer. [Forsvarer Lippestad: - Så det er rett og slett om det har vært et møte i 2002 som dere har etterforsket?] Ja, og i Baltikum og om det er et annet motiv for reisene enn tiltalte hevder, men du vil få en ganske grundig gjennomgang av Knights Templar senere. [Tørrisen: - Facebook-kontoer, har dere fått tilgang til dem eller andre måter å få tilgang på informasjon fra andre som Breivik har skrevet til, eller hvordan ligger det an? Kan du si noe om hans måte å formulere seg på og aktivitet på nett?] Vi har de 240 rapportene som beskriver aktivitet på nett. Vi har noe om Facebook, men det er fortsatt ting vi venter på.
  - Men det må jeg få sjekket og komme tilbake til. [Tørrisen: - Men er det foretatt noen analyse som foreligger?] Hva tenker du på da? [Tørrisen: - Vi har jo fått tilgjengelig en del rapporter som har vært fra etterforskningen som vi ikke har kunnet gjengitt. Dette med Facebook, er det også rapporter i det prosjektet som vi kan bruke?] Da må jeg bare henvise til rapportene som er skrevet i saken. Så om den rapporten er dekkende for det dere lurer på, det kan jeg ikke svare på. [Dommer Arntzen: - Inneholder de rapportene eksempler på Facebook-kommunikasjon?] Det må jeg komme tilbake til, det blir for detaljert. [Arntzen: - Ja, greit, da kan vi ta det mot slutten av dagen.]
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Forsvarer Tord Jordet stiller sitt første spørsmål under rettssaken. Geir Lippestad og Vibeke Hein Bæra kaller de to unge medforsvarerne på bakerste benk for "IT-ekspertene". Jordet lurer på om politiet har undersøkt e-postleverandøren "Hushmail" som Breivik selv anbefaler i manifestet. Wilberg svarer at de ikke har gjort det siden Hushmail benytter et system som krypterer kommunikasjonen, slik at selv om politiet hadde gjort beslag, ville de ikke kunnet lese informasjonen uten krypteringsnøkkelen.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Kenneth Wilberg er nå ferdig med sitt vitnemål. Neste vitne ut er politioverbetjent Alf Nissen. Han jobber til vanlig som taktisk etterforsker i Kripos. I likhet med Wilberg har også Nissen vært bisitter under rettssaken og har sittet på bakrommet der politifolkene følger saken. Nissen er nestkommanderende i analysegruppa, som har sittet med det taktiske overblikket av etterforskningen. Gruppen har hele tiden mottatt materiale fra alle de andre undergruppene og systematisert det. Der har blant annet laget tidslinjer, knust tall og laget oversikter over teledata.
 • 09:50Vitne Kenneth Wilberg, politiførstebetjent: - [Arntzen: Har rettens medlemmer spørsmål?] [Meddommer Ernst Henning Eielsen: - Har dere gjort noen vurderinger av sosiale interaksjon som har vært gjort i WoW?] Ikke noe annet enn vitneavhør om hvordan han har vært å spille sammen med. [Holden:- Når det gjelder spørsmålene fra Larsen- første tidspunkt for utsendelse av manifestet var 1409, siste 1442. ] [Forsvarer Tord Jordet: - Breivik har anbefalt en spesiell bruker, Hushmail, har dere skrevet brev til dem for å bekrefte om han hadde en eller flere e-post-kontoer der?] Vi har ikke skrevet noen konkret, men vi har kjennskap til at dette er et krypteringsvekrtøy, du må ha krypteringsnøkkel for å forstå mailene. Selv om vi hadde foretatt beslag på en slik konto, så ville det vi fikk ut ha vært kryptert. [Larsen: jeg har fått et spørsmål på melding, er det noen som når de mottar dette manifestet, det er mange mottakere, politikere osv, var det noen som reagerte, tok kontakt med politiet?] Ikke som jeg kjenner til, det jeg vet var at vi fant dette manifestet eller kompendiet på nettet i løpet av kvelden.
  - [Dommer Arntzen: Jeg har et spørsmål om spillene «Call of Duty» og «Modern Warfare» som vi også har hørt om. Kan du si om disse spillene? Er de i samme kategori som «World of Warcraft», eller er dette rene voldsspill?] Modern Warfare og Call of Duty er det samme spillet. Det er bare ulike versjoner med ulike navn. [Dommer Arntzen: Kan du si litt om hva slags type spill dette er?] Det er voldige spill, realistiske voldsspill. Det er sannsynligvis 16 eller 18-års grense på disse spillene. [Dommer Arntzen: Da sier vi foreløpig takk til deg. Du fikk en liten hjemmelekse som du kan komme tilbake til oss med senere.]
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Anders Behring Breivik sitter stort sett og ser rett foran seg under Nissens innledning. Men nettopp snudde han seg mot forsvarer Vibeke Hein Bæra, som sitter på hans venstre side, og så på datamaskinen hennes en god stund. Nå sendte Bæra nettopp denne datamaskinen til sine kolleger Odd Ivar Grøn og Tord Jordet, som sitter på raden bak. De to sitter nå å jobber med den.
 • 09:54Vitne Alf Nissen, politioverbetjent: - [Vitnet avlegger ed] [Aktor Holden: - Kan du fortelle litt om hva du jobber med?] Jeg er operativ kriminalanalytiker på Kripos. Der har jeg jobbet de siste seks årene og jobber i 22/7-enheten og har jobbet der nå siden angrepet. Jeg har jobbet med analyse i 12 år. [Aktor Holden: - Da kan du starte med det du har tenkt å fortelle oss] Nå har Wilberg fortalt om etterforskningmandatet og hvordan etterforskningsteamet var bygd opp. Det jeg skal fortelle om er etterforskningen som er gjort for å dokumentere Breiviks liv.
 • 09:56Vitne Alf Nissen, politioverbetjent Kripos: - Skillet, som Wilberg sa, er der Breivik parkerte bilen ved Utvika. Oslo- prosjektet som jeg har vært en del av har som mandat å se på all informasjon fra Breiviks fødsel til da Utvika. Som kjent så er det en sak med enorm informasjonsinnhenting. Tidlig måtte jeg ha et system for å bearbeide og kunne se på helheten i saken for å kunne holde oversikt og ikke gå glipp av enkeltting som kunne være viktig. [Vitnet legger fram metodene, som de har inndelt i de tre hovedmomentene innhenting, bearbeiding og analyse.] Prosjektene har innhentet informasjon, og ofte også bearbeidet den og så sendt det videre til oss. Økonomi, for eksempel, har jo innhentet informasjon om Breiviks økonomi fra ti år tilbake, og har selv gjort en analyse av dette, som de har kompetanse på.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: For å forklare hvordan de har jobbet, viser Alf Nissen en oversikt på skjermen som illustrerer hvordan de har brutt ned det enorme materialet. For å systematisere har de delt inn informasjonen i ulike hendelser. Dette har utgjort en tidslinje på langt over 100 meter. Breivik følger med på lerretet han har rett foran seg. Totalt er det tre slike lerretter her i sal 250.
 • 09:58Vitne Alf Nissen, politioverbetjent Kripos: - Jeg skal prøve å beskrive det systemet vi har på plass for å få oversikt. Så har jeg følgende bilde, du ser det står objekt, relasjon, tid og sted. Vi tar tak i det og identifiserer unike objekter, personer, kontonummer, bilnummer og så videre, og legger det i en database. Samme kan være et dokument i beslag, vi trekker ut alle unike objekter i det beslaget som vi finner relevante. I tillegg så har vi relasjoner. Slik bygges det opp et nettverk i basen om relasjonene. I tillegg er vi så klart opptatt av tid og sted, hendelser, når skjer hva. Det vil si små informasjonbiter som sier noe om når noe skjer, tid og sted.
  - Når noen sier i et avhør at de har hatt et møte på et bestemt sted så registrerer vi i databasen, så går vi gjennom disse avhørene og registrerer objekter. [Holden: - Da du fortalte meg dette på et tidlig tidspunkt, ble vi enige om at vi måtte ha noen eksempler.] Jeg har laget eksempel på den informasjonen vi har på 11. juli 2011, det er ikke noen spesiell dato, det skjer ikke noe spennende, men er en dag med en gjennomsnittlig god informasjonsmengde. Det første er et utsnitt fra dagbokdelen av manifestet, hvor han har skrevet en epistel om hva han gjorde denne dagen, det var ikke noen penger på kortet så han måtte dra til byen i Nord, som vi antar er Rena. Dette er en såkalt subjektiv mengde informasjon. Det er noe Breivik kommuniserer i manifestet som vi i utgangspunktet ikke kan ta for god fisk. Det må vi bekrefte, via den objektive informasjonen.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Mens Nissen vitner sitter de fire sakkyndige stort sett og ser på ham, eller på datamaskinen sin. Men da politioverbetjenten fra Kripos leste opp fra Breiviks dagbok fra manifestet, så rettspsykiater Terje Tørrissen granskende på tiltalte. Han holdt blikket mot ham lenge. Breivik sitter rolig i stolen og følger med.
  Fra GPS fra Fiat Dobloen som Breivik brukte til Utøya har politiet hentet ut 60.000 punkter som de har analysert. Nissen viser nå retten et eksempel fra en tilfeldig dag, 11. juli 2011, for å illustrere hvilken type informasjon de har brutt ned og satt inn i system. Det er alt fra minibankuttak til hvilke nettsider Breivik surfet på.
  I Nissen presentasjon viste han et overvåkningsbilde av Breivik, på vei bort fra en minibank på Rena elleve dager før terroraksjonene. Terroristen så på bildet, men det var ikke mulig å skimte synlige reaksjoner i ansiktet hans.
 • 10:06Vitne Alf Nissen, politioverbetjent: - Går vi videre får vi treff i dataloggen fra tiltaltes PC, som ble funnet i Hoffveien. Her går det frem at denne dagen så åpner en episode av «Rome» fra en ekstern harddisk. Det surfes på internett, på vg.no og kl 11 besøkes avis.no's «kontakt oss»-sider. Kl 11.02 ringes det til Avis. Kl. 11.35 gjøres det et google-søk med ordene Volkswagen og (...). Kl. 11.39 kommer det inn en telefon fra Avis til Breiviks tlf. Kl. 11.45 klikkes det inn på PCen til gebyrfri.no. Her hadde Breivik et kredittkort. Kl 11.46 ringes det tilbake til Avis fra Breiviks telefon. Igjen er kildene dataloggen på PCen. Dette bekreftes av kontoutskrifter. 11.59 ringes det til Bredbåndsguiden. Så logges det inn på hotmailkontoen anders.behring@hotmail.com 12.16 besøkes kjendis.no Deretter registeres det en reise med GPSen, som kan plottes inn på et kart. Det er funnet en kvittering, med et innskudd på 15.000 kroner, inbetalt via Coop Prix Rena post i butikk. Videre finner vi en kvittering der det handles kontant mat på Coop Prix Rena. Vi ser på kvitteringen at det handles gourmet mat og godteri, noe som stemmer det med det som står i manifestet.
  - Fordi all trafikkdata gir oss opplysninger fra antenne det er fra og dermed hvilket område han er i. GPS-en har en ny tur fra Rena og han ender på samme sted. Han drar dermed derfra, kommer halvveis, men kommer tilbake igjen. Han er tilbake på Rena 15:03. 15:06 ser vi det er uttak av 4000 kr i Sparebanken Hedmark i Fokus. 15:07 er det uttak av 4500 kroner i Ya-bank. Så er det uttak av 4500 kroner i Hedmark fra Kash. [Vitnet viser bilde av Breivik bort fra minibanken kl 15:08] 15:24 er Breivik er på Vålstua gård som er slutten på reisen. Klokken 21:30 åpner Breivik en episode av TV-serien «Rome» fra en ekstern harddisk.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Både politiinspektør Atle Roll-Matthiesen og politioverbetjent John Roger Lund sitter i salen når politiets etterforskning presenteres for dommerne i 22. juli-saken. Matthiesen er avtroppende leder for taktisk etterforskningsavdeling i Kripos, mens Lund har ledet 22. juli-enheten til politiet. Lund arbeider til daglig som etterforskningsleder ved Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet.
 • 10:10Vitne Alf Nissen, politioverbetjent Kripos: - [Holden: - Dette er et eksempel på en ikke-spesiell dag?] Jeg skal ikke lyve, dette er en dag med god informasjonsmengde. Men de siste månedene så har vi en del informasjon per dag, så den 11. juli er ikke noen spesiell dag de siste månedene. Formålet er å kunne dokumentere Breiviks bevegelser og kontakter. Når vi dokumenterer dette, så fører også det til videre undersøkelser, med avhør av kontaktene og videre undersøkelser av bevegelser som vi synes er spesielt interessante. Dette er også blitt brukt for å kontrollere Breiviks forklaring. Da kan vi gi gode objektive bevis til det han forklarer seg om. Når jeg sier at vi har en god del objektive bevis, det vil si elektroniske bevis, så har vi forsøkt å finne ut om det kan være mulig for en person å gjennomføre handlingene og bevegelsene vi har sett. Vi har sammenholdt den dag for dag, minutt for minutt. Det vil si at hvis vi har en bompassering på Breiviks Doblo i Oslo klokken 11, og et uttak fra minibank i Rena fem over 11 samme kveld, så er det umulig at samme person har rukket begge deler. Ergo, det måtte være en person som kjørte bilen, og en en person som foretok uttaket i minibanken.
 • 10:11VG: - [Breivik snakker nå med sin forsvarer Geir Lippestad, mens Alf Nissen oppsummerer arbeidet for retten]
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Breivik trekker på smilebåndet når Nissen forklarer hvordan de har jobbet med analyse av teledata. Han snur seg mot forsvarer Vibeke Hein Bæra og hvisker noe kort til henne før han setter seg til rette igjen. Da lener hun seg mot Breivik og hvisker noe tilbake. Nå har Breivik lent seg mot Geir Lippestad og småprater med ham en stund. Bæra noterer svært mye på en A4-blokk under dette vitnemålet.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Nissen understreker at analysearbeidet bare kan bevise de forhold de finner. - Vi kan lete og lete, men det er umulig å bevise at noe ikke finnes, understreker han.
 • 10:11Vitne Alf Nissen, politioverbetjent Kripos: - Men den tanken i bakhodet, har vi gått gjennom alle de objektive bevisene for å se om det er noen uoverensstemmelse. Er det noen steder hvor de er generert på to forskjelige steder, så nær i tid at det er umulig å bevege seg mellom de to, men det har vi ikke klart å finne. Det har kommet mange tips, noen seriøse, men ikke alle er like troverdige. Vår oppgave er å se om det er mulig at Breivik har vært på Bergensbanen, så kan vi vurdere det vitnet og det tipset.
  - Jo mer informasjon vi får, jo bedre bilde får vi av saken. Hele tiden har vi vurdert nye etterforskningskritt til prosjektene som har hentet inn ny informasjon. Det er dette med å identifisere interessante relasjoner som har vært vårt hovedmål. Vi har for eksempel hentet inn interessant informasjon fra basestasjoner, på gården, på Utøya og det depotet Breivik hadde i nærheten av svenskegrensen. Vi har hentet inn all trafikk som har dekket disse basestasjonen, vi endte op med over 220.000 unike telefonnumre. Å prøve å identifisere 220.000 telefonnumre tar for lang tid, men vi har lagt inn alle i den samme basen, slik at hvis vi sitter i et avhør og legger inn et nummer som er identisk med et av disse, så får vi beskjed om det.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Analysegruppen har laget en tidslinje som strekker seg over 100 meter. Den starter i 1979, da Breivik ble født, og slutter 22. juli i fjor. Denne tidslinjen inneholder det han har foretatt seg i livet, for eksempel engasjement i politikken, dataspilling, forretningsvirksomhet og utenlandsreiser. Nissen viser nå utdrag fra denne tidslinjen på skjermen. Han sier at det er to perioder som utmerker seg: sommeren 2006 og sommeren 2009, der de ser er en overgang fra noe til noe annet. De fire resterende vitnene i dag skal utdype dette.
 • 10:18Vitne Alf Nissen, politioverbetjent: - Har dette nummeret blitt funnet på en lapp under beslag hjemme hos Breivik får vi beskjed om det. Det samme gjelder bompengepasseringer 21. og 22. juli. Vi har ikke bare tatt bilder av bilene til Breivik, men alle bilene som passerte i minuttene før og etter han, i tillfelle noen venner av han var med som hjelpere og kjørte før eller etter han. Hvis et bilnummer fra bomringen dukker opp et annet sted i saken, for eksempel stod parkert ved kaia til Utøya, så vil det flagges. Men igjen, dette har ikke ført til noe slik. Vi har ikke funnet noen personer med interessante bevegelser som vi har villet undersøke videre. Tanken med å kartlegge informasjonen har vært å få til dette. Gjennom denne omfattende informasjonshentingen har vi kategorisert store deler av Breiviks liv. Vi har ikke identifisert medvirkere til Breivik. I teorien er det umulig å beviser at noe ikke finnes. Vi kan bekrefte at noe finnes, men ikke at det ikke finnes. Det eneste vi kan gjøre er å lete og lete og lete og så, på et visst punkt, konkludere med at det ikke finnes. For å klare å få oversikt delte vi opp Breiviks liv i fire. Den første fasen er oppveksten (fra fødsel og til ungdomsårene). Der var temaene Barnevernet og voldsepisodene han forteller om. Så fra 1997 til mai 2009. 15. mai 2009 oppretter han Geofarm, som er det første objektive beviset på at han planlegger noe. Videre har vi fattet interesse for sommeren 2009 der han flyttet hjem til mor og skriving av manifestet, og frem til 19. juli 2011. Den siste perioden er fra 19.7 til 22.7 der vi minutt for minutt søker å kartlegge hva han gjorde frem til Regjeringskvartalet og Utøya.
 • 10:19Vitne Alf Nissen, politioverbetjent Kripos: - En helt forenklet tidslinje kan se slik ut: Vi ser i begynnelsen av 1997 og fremover hans engasjement i Fpu og Frp. Videre ser vi hans selskaper. Vi ser også at han har drevet med aksjer i 1997-98 en periode. Politikken er en del av Knights Templar-temaet. Så ser vi en søyle for WoW. Denne perioden har han et opphold der han ikke har betalt abonnement og så betaler han for en ny periode. Så har vi en søyle for utenlandsturene hans. Så er det en søyle for våpentreningen. Manifest-delen er stiplet fordi vi sliter med å ha objektiv informasjon om når han begynte det arbeidet som han sier selv at begynte i 2006. Vi vet det ble jobbet med til siste dag før det ble sendt ut med e-mail. Hvis man skal si noe om denne tidslinjen er det to perioder som utmerker seg at det går fra å være noe til noe annet.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Rettspsykiater Terje Tørrissen ser nok en gang lenge på Breivik når Nissen greier ut om at det ikke foreligger noen objektive bevis som tyder på at Breivik har planlagt terror før 2006. Rett etterpå lener terrortiltale seg nok en gang mot forsvarer Lippestad og hvisker noe. Lippestad stiller spørsmål, særlig om en hagle Breivik anskaffet i 2003 - og om hvorfor han ikke kom inn på dette. Nissen sier at det er andre vitner senere i dag som skal utgreie dette.
 • 10:19Vitne Alf Nissen, politioverbetjent Kripos: - Jeg vil ikke mene for mye, men en periode sommeren 2006 og sommeren 2009, er perioder der vi ser at det er en overgang fra noe til noe annet. Og det vi kan se fra perioden før 2006, så er det slik at vi finner ingen objektive bevis, eller vitneutsagn, som beskriver det Breivik sier han har gjort, det med Knights Templar osv. Det er i hvert fall ingenting som tyder på at Breivik planlegger noe. Etter 2006 er det noen vitneutsagn som tyder på at han jobber med en bok osv. Men det følrste objektive beviset på at noe er på gang, er opprettelsen av GeoFarm, 15. mai 2009. Før det så er det da Breiviks egen forklaring som vi tar hensyn til, men ellers så er det de objektive bevisene, så er det ingenting før 2006.
  - [Holden: - Ingen ytterligere spørsmål fra min side] [Arntzen: - Har forsvarerne spørsmål?] [Lippestad: - Ja, noen få. Bare til siste bilde først. Vi vet også at Breivik hadde en hagle. Har dere den informasjonen?] - Det har vi informasjon om, den fikk han i 2003. [Lippestad: - Men du sier det var ikke objektiv før informasjon før i 2006, men der er det altså objektiv informasjon i 2003?] Ja. [Lippestad: - Du har analysert dette opp mot Breiviks forklaring. Har dere funnet noen avvik mellom hans forklaring og den objektive informasjonen som dere har analysert?]
  - Nei, i utgangspunktet så har Breivik vært samarbeidsvillig, og det han har forklart seg om har vist seg å stemme med de objektive bevisene. Med hensyn til hukommelse, og det at han har skrevet noe feil i dagboken, ikke med vilje, så har det viste seg å stemme. [Lippestad: - Er det etter din erfaring i hans forklaring, mye detaljer han husker, eller er det lite?] Det er begge deler. [Lippestad: - Kan du si litt mer om det?] Nå er jeg ikke den beste til å svare på det, avhørene vil være bedre. Noe sier han at han ikke vil forklare seg om, andre ting husker han ikke, andre ting har han en særs god gjengivelse av. [Lippestad: - Kan du gi noe eksempel?] Tror ikke jeg skal legge for mye ut om det, men han har en spesiell interesse for enktelte temaer, for eksempel bombeproduksjon, som han kan fortelle detaljert om.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Forsvarer Geir Lippestad er imponert over politiets analyseverktøy, men lurer på hva slags muligheter som finnes for å skjule sine spor. Politioverbetjent Alf Nissen svarer at han ikke har noen problemer med å innrømme at det er mulig å gjøre tiltak for å skjule seg for politiet. - Det er ikke noe problem å ikke generere elektroniske spor eller generere falske spor. Hvis da ingen har sett noe, så finner ikke vi noe, understreker Nissen.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Dommer Wenche Arntzen har tidligere i rettssaken spurt en del om Breiviks dataspilling. Nå stilte hun nettopp et spørsmål om politiet har sjekket om tiltalte har hatt abonnement der før 2006. Nissen sier at de har bedt leverandøren om all info, og at de har fått tilbakemelding på at han først er registrert i 2006. Arntzen lurer på om de har funnet annen spillaktivitet før 2006, for eksempel Modern Warfare. Nissen sier at han tror Breivik begynte å spille dette i 2010, men at han må få komme tilbake til dette hvis dommeren vil ha nøyaktig dato.
 • 10:29Vitne Alf Nissen, politioverbetjent: - [Forsvarer Lippestad: - Et spørsmål: Dere kan jo kartlegge en dag etter nesten hvert minutt virker det som. Er det noe en person som ikke vil bli oppdaget kan gjøre for at dere får mindre objektiv informasjon, og kommer under radaren dere legger opp?] Det er ikke noe problem å ikke generere elektroniske spor, eller generere falske elektroniske spor. [Forsvarer Lippestad: - Hvis man tar ut batteriet til mobiltelefonen, vil det fjerne muligheten for å spore dette?] Nei, da vil ikke noe registeres. [Bistandsadvokat Larsen: - Du valgte ut 11.7 som en tilfeldig dag. Frem mot 22. juli, ligner de på hverandre?] Ja. Noen peker seg litt ut. Juli sett under ett gir inntrykk at han jobber kontinuerlig med bomben. [Larsen: - Har han vært inne på noen nettsteder dere har reagert på?] Nei. Men vi reagerer ikke på at han går inn på sider med bombeproduksjon. Selv om det jo er noe å reagere på. [Larsen: - Synes han stresset?] Det er ikke noe hektisk over det han gjør. [Dommer Arntzen: - World of Warcraft. Der er det registrert et første abonnement i 2006. Har dere undersøkt om det finnes tidligere registreringer av dette spillet?] World of Warcraft fantes vel ikke i 2000. Men vi har søkt også tidligere. [Dommer Arntzen: - Husker du hvor langt tilbake i tid dette gikk?] [Aktor Holden: - For ordens skyld, dommer: World of Warcraft ble lansert i Norge i 2005.] [Dommer Arntzen: - Ok, men andre spill har dere ikke undersøkt?] Nei. [Dommer Arntzen: - Ok, da har vi kommet til en pause. Vi møtes igjen klokken kvart på elleve.]
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Retten har nå tatt en pause frem til 10.45. Neste vitne er politioverbetjent Dag Uppheim fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Uppheim jobber til vanlig som etterforsker i PST, og har bakgrunn fra voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, der han blant annet var en av hovedetterforskerne på Jeddi-drapet. Han har ledet gruppen som gjennomgikk Breiviks 1518 sider lange manifest. Rapporten ble levert 16. desember i fjor. Gruppen har blant annet gjennomgått en del av påstandene i manifestet, analysert det som kommer frem om Knights Templar og Breiviks sikkerhetsråd til kommende terrorister.
  Tiltalte er nå ført tilbake i salen. Dommerne er på vei inn. Neste vitne, Dag Uppheim fra PST, har allerede inntatt vitneboksen.
 • 10:52VG: - [Dommer Arntzen: - Retten er satt] Holden lurer på det var noe retten følte manglet eller var uavklart i forbindelse med Wilbergs forklaring. Spesielt rundt Tørrisens Facebook-spørsmål tidligere i dag. Tørrisen forteller at han har forståelse for at det er et stort materiale, men tenker at det kan være interessante ting å hente rundt Breiviks Facebook-aktivitet. Holden foreslår at en etterforsker snakker med de sakkyndige i en pause for å finne en hensiktsmessig løsning for eventuelle ubesvarte spørsmål i forbindelse med dette temaet. Dommeren sier at det kan opplyses hvor i etterforskningen Facebook vies tid.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Tiltalte noterer en del idet Dag Uppheim fra PST starter sitt vitnemål. Han har ledet gruppen som gjennomgikk manifestet.
 • 10:53Vitne Dag Uppheim, politioverbetjent PST: - [Dommer Arntzen tar neste vitne i ed. Det er Dag Uppheim. Han jobber til vanlig som etterforsker i PST, og har ledet gruppen som gjennomgikk Breiviks 1518 sider lange manifest.] Jeg kan innlede med å fortelle litt om arbeidet med manifestet. PST ble bedt av Oslo politidistrikt om å gjennomgå påstandene i dette manifestet. Vi har jobbet med dette som et eget prosjekt, løsrevet fra PSTs øvrige virksomhet. Vårt mål og vår oppgave i dette prosjektet manifest, har vært å formidle til de andre prosjektene informasjon som kan bistå dem i deres arbeider.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Dag Uppheim understreker at de ikke har hatt som mål å motbevise de påstandene som Breivik fremsetter i manifestet. De har bare sett på innholdet - uten å ta stilling.
 • 10:55Vitne Dag Uppheim, politioverbetjent PST: - For eksempel informasjon om bevegelser og gjøremål som tiltalte beskriver i manifestet. Nedgraving av utstyr og en rekke slike ting. Alt som kan etterprøves og gi oss en forståelse av hva tiltalte har gjort, og om han har vært i stand til å gjøre det alene. Vi har rapporter som sammenfatter hva som fremkommer om ulike temaer. Eksempelvis hva han sier om ulike datastpill, hva han sier om økonomi og så videre. Alt han sier om organisasjonen omtalt som Knights Templar.
  - I den grad jeg referer til innholdet i manifestet i mitt vitnemål, så referer jeg slik det har fremkommet og uavhengig av tiltalte har fortalt om dette og hva etterforskningen forøvrig har funnet ut om disse temaeene. Manifestet er en av flere ulike informasjonskilder som er viktig, men det er noe tiltalte selv har påvirket utformingen av, og vi må ta høyde fra at det er slik tiltalte selv ønsker det skal fremkomme for et større publikum. Manifestet ligger óg som et dokument i saken, og vi har skrevet en rapport som beskriver formen, oppbygningen og innholdet. I forkant av dette vitmålet har vi blitt bedt av statsadvokaten om å gi retten et riss av hva manifestet er for noe. Det er omfangsrikt og jeg har forberedt en presentasjon som tar ca en time. Det er kanskje unødvendig å påpeke men en slik presentasjon av et slikt dokument vil ta vekke erventuelle nyanser.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Breivik lener seg tilbake i stolen og vipper litt frem og tilbake mens Uppheim forteller at politiet har kalt tiltaltes skrift som "manifest", og ikke "kompendium" slik Breivik selv har omtalt det som. Uppheim sier at de bruker "manifest" fordi dette navnet raskt ble innarbeidet både i politietaten og i media. Tiltalte veksler mellom å se på lerretet, hvor Uppheim nå viser forsiden av manifestet, og å notere.
 • 11:01Vitne Dag Uppheim, politioverbetjent PST:: - Jeg har ikke mulighet til å komme inn på alle deler som er omtalt i manifestet. Jeg gjengir innholdet slik det står, jeg vurderer det ikke. Vi har ikke hatt som formål å motbevise de ideologiske perspektivene eller den historiske fremstillingen i dokumentet. Jeg tar sikte på en muntlig fremføring. Som dere hører, bruker jeg begrepet «manifest». Grunnen er at dette begrepet var så tydelig innarbeidet tidlig i etterforkningen. Tiltalte omtalte det som et kompendium. Det utgjorde original 1518 sider i et word-dokument. Vi produserte en arbeidskopi med større skrifttstørrelse, størrelse 11. Dokumentet ble da 1801 sider. Manifestet er skrevet på engelsk. Innholdet er strukutrert i tre bøker, som igjen er delt i underkapitler. Det er en innholdsfortegnelse på 10 sider innledningsvis. Manifestet har tittelen «2083: A european decleration of indepoendence». Det er to tekstlinjer skrevet på latin på fremsiden. Det er navnet på en bok som er skrevet på 1100-tallet av en munk, om tempelridderne. Manifestet skal vise at frykten for islamifisiering ikke er irrasjonell. Det betegnes som en gave til mottakeren, og det påpekes at mye av informasjonen det inneholder holdes tilbake av politikere og media. Tiltalte skriver å ha brukt ni år på prosjektet.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Som vanlig er det stort politioppbud inne i rettssal 250. Til høyre for Breivik, mellom tiltalebenken og døren til bakrommet sitter det to polititjenestemenn. Bak ham til venstre sitter en arrestforvarer. Det er også to andre arrestforvarere i rommet, en av dem ved siden av bistandsadvokatene, den andre i tilhørersalen. Fremdeles noterer Breivik mye på et hvitt ark han har foran seg. De sakkyndige kaster av og til et blikk mot ham under Uppheims presentasjon av etterforskningen av Breiviks manifest.
 • 11:04Vitne Dag Uppheim, politioverbetjent PST: - I de første årene er brukt på studier og finansiering, og de neste på forskning og skriving. Han har brukt 317 000 euro i prosessen hvorav 187 500 euro utgjør tapt arbeidsinntekt de siste tre årene. Det betegnes som knapt merkbart i forhold til det offer som er gjort for markedsføring og distribusjon. Manifestet er i tre bøker. Bokens del én kan regnes som en historisk del. Det er 284 sider delt på 30 underkapitler.
  - Det er også utskrifter av intervjuer og transkripsjon eller utdrag fra en dokumentarfilm. Jeg kan nevne noen kapitler som omhandler korsfarere, som består av udokumenterte og ustrukturerte kapitler, jeg kan nevne noen kapitler som omhandler Kosovo. Artikler er hentet fra blogger og nettsteder som «Jihad Watch» og «Gates of Vienna». Sentrale navngitte skribenter er blant annet den norske bloggeren «Fjordman». Med en stor del av teksten er originalkildene tilgjengelige på internett. Noen av artiklene mangler referanser, men det virker ikke som om tiltalte ønsker å framstille det som om det er han som har skrevet deler av teksten han ikke har skrevet. Han medgir i introduksjonen at han har skrevet ca halvparten selv.
  - De ulike artiklene varierer når det gjelder struktur og uttryksform, noe som gør det tungt å lese. Selv om noen av artiklene er velskrevne og godt oppbygd, er det frittstående artikler som er satt inn i et hele. Kan ikke utelukke at noen med annerledes utgangspunkt enn min, finner det lettere å lese. I andre artikler er det gjort små tilpasninger ved å bytte ut eller fjerne ord. Tiltalte har til hensikt å gi en grundig analyse av islam, som vi ser av overskriften på bok én, er skjult eller forfalsket av styresmakter.
  - Der beskrives ulike artikler folkemord opp gjennom tidene som beskrives som en direkte konsekvens av at islam eksisterer sammen med andre kulturer. Det står at det er tre bøger av jihad mot Europa. Nå pågår det en tredje som er en konsekvens av at vi har åpnet våre grenser for masseinnvandringe av muslimer. De er fredelige nå, men vil først vise sitt sanne ansikt når de er i en styrkeposisjon. Bok to har tittel Europe Burning», fremstår mer strukturert enn bok én. Den har underkaptiler og er strukturert og satt sammen under tema, som vi her ser på skjermen. Med det tidsperspektivet som denne presentasjonen er gitt, har jeg ikke anledning til å gå inn på hver tenkelt tema
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Dag Uppheim går gjennom hvor Breivik har klipt og limt tekst fra. En av dem er Ted Kaczynski, som på folkemunne kalles Una-bomberen. Han skrev «Unabomber's manifesto» i forbindelse med sine terroraksjoner. Han drepte tre mennsker og skadet ytterligere 23 med sine 16 bomber han sendte til universiteter og flyselskaper. To dager etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya, skrev vi denne artikkelen (www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10080704) hvor vi presenterte hvordan Breivik kopierte Kaczynski.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Uppheim opplyser for retten at Anders Behring Breivik omtaler Fjordman som sin favoritt blant samtidsforfattere. Omkring 320 sider fra 45 ulike artikler publisert av Fjordman er inntatt i manifestet. Bloggeren Fjordman heter egentlig Peder Are Nøstvold Jensen, og tegner et dystert bilde av virkeligheten. Han er sterkt kritisk til islam. Det fremgår av manifestet at Breivik ikke visste om Fjordman før etter et halvt års arbeid med manifestet, og til sin store overraskelse oppdaget han da at Fjordman hadde skrevet om mange av de samme emner som ham.
 • 11:12Vitne Dag Uppheim, politioverbetjent PST: - Bok to er omfangsrik og det er vanskelig å kortfattet oppsummere innholdet. Boken i sum portretterer et dramatisk nåtids-Europa. Det skrives om hvordan islam er uforenlig med demokrati. I tillegg til trusselbildet som islam utgjør, pekes det på hvordan multikuluralisme er med å svekke vår kultur. Det argumenteres at makteliten i Europa går i en konspirasjon for å islamifisere deler av Europa. Teksten finnes delvis ikke i andre kilder på internett. Vi antar at tiltalte har skrevet cirka 80 sider av bok 2. Enkelte tekster skrevet av andre er redigert ved at enkelte ord er byttet ut. En tekst er skrevet av den såkalte Una-bomberen. Han var bekymret for den teknologiske utvikling, og skrev et skriv som ble gitt ut i flere aviser. Her har tiltalte byttet ut begrepet «leftism» byttet ut med «multi-culturealism». Store deler av manifestet er hentet fra islamkritiske nettsider. Robert Spencer og Andrew Bosteon er oppført med flere referanse. Den skribenten som skiller seg markant fra de øvrige er den norske bloggeren Fjordmann. Tilsammen utgjør hans tekster et tekstomfang på 320 sider i vår arbeidskopi. De artikler som er inntatt fra Fjordmann er første gang publisert i 2006 til 2008. [Breivik følger årvåkent med] Det fremgår at han ikke har møtt Fjordmann og oppdaget han først etter å ha jobbet med kompendiet i seks måneder.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Uppheim sier at Breiviks manifest inneholder mye klipp og lim, og at det er vanskelig å fastslå hvor mye tiltalte har skrevet selv. Han legger til at Breivik tydelig er til stede i manifestet. Da Uppheim sier at det også er mye gjentakelser i skrivet, lener Breivik seg tilbake i kontorstolen og vipper litt frem og tilbake før han setter seg på plass igjen.
 • 11:14Vitne Dag Uppheim, politioverbetjent PST: - Her ser vi eksempler på overskrift i noen artikler fra «Fjordman». [viser dette på skjermen for retten] «A european declaration of independence» [den første overskriften tar Uppheim for seg og sier:] «Fjordman» tegner et nokså dramatisk bilde av situasjonen i Europa. [Holden: - Sa du at «Fjordman» skrev dette første gang i 2002?] Nei, «A european declaration of independence» ble såvidt jeg vet, publisert i mars 2007. Den er inntatt i sin helhet i bok nummer 2. Som oppsummering av de to første bøkene er det i all hovedsak satt sammen av tilgjengelig materiale fra internett. Det er fra islamkritiske nettsider tiltalte har hentet det fra og i liten grad skrevet noe selv og den norske bloggeren «Fjordman» utgjør tekstomfanget. Den tekst som er skrevet av tiltalte selv er faseinndelingen og om kategori A - og B-forrædere.
  - Til tross, inneholder bok 1 og bok 2 ikke de konkrete voldsoppfordringene som vi vil se i bok 3. Bortsett fra et bilde av en tempelridder, bringes ikke organisasjonen «Knights Templar» på banen i de to første bøkene. Bok 3, «A declaration of pre-emptive war», 878 sider, 162 underkapitler og 14 temaer. Som tittelen antyder, erklæres det forskuddskrig. Boka er en slags krigserklæring, der leserne oppfordres til å ta del i en pågående borgerkrig i Europa. Bok 3 får etterhvert et mer personlig preg. Det er denne boka vi har brukt mest tid på i etterforskningen, og her har også tiltalte skrevet mer selv. Men det er fortsatt mye klippet fra internett og i stor grad omstrukturert og omskrevet. Totalinntrykket er mye klipp og lim, omskriving og redigering, men tiltalte er likevel i stor grad tilstede i teksten.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Alle aktørene har på forhånd fått utdelt en bunke sammenstiftede ark som inneholder Dag Uppheims presentasjon av hvordan de har etterforsket manifestet. Aktørene ser ned i bordet, følger med og blar i denne mens politioverbetjenten snakker.
 • 11:17Vitne Dag Uppheim, politioverbetjent PST: - Temaoverskriften i bok tre gir boken en slags overordnet struktur. Men materialet er vanskelig tilgjengelig på grunn av mye gjentakelser. I det første temaet i bok tre, argumenteres det for hvorfor væpnet motstand er nødvendig. De skyldige etter anklagene omtales som forrædere. I manifestet deles forrædere i fire kateogirer, A, B, C og D. Det foreskrives straffer for forskjellige kategorier; A skal ha dødsstraff, det samme forskrives for B, som er en større gruppe.
  - I tillegg til bruk av prosentangivelser og at forrædere kategoriseres som nevnte gruppe, er det er inndeling i faser. En pågående borgerkrig i Europa deles og i faser; Dialogfasen er tilbakelagt og vi befinner oss nå i fase én, som pågår frem til 2030, og som overlappes av fase to. Fase tre er i 2083, som vi kjenner igjen fra tittelen i manifestet. Det tilbys benådning til styresmakter i Vest-Europa dersom de overgir seg innen 112020. Det som beskrives er om europeiske forhold, kun noen eksepmler fra Norge. Han henvender seg til flere sekvenser, til de 19 land som er oppgitt her i denne sekvensen. Som vi ser, reises kravene på vegne av organisasjonen Knights Templar.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Breivik fikk et smilende drag over munnen da Uppheim fortalte om hva manifestet sier om gravsteiner til Knight Templars-riddere og om ritualer.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Dommer Wenche Arntzen avbryter og stiller spørsmål til Uppheim om hvorvidt beskrivelsene av uniformer og medaljer oppleves som forslag eller et eksisterende system. Spørsmålet kommer fordi Breivik de siste månedene har moderert seg og sagt at det bare var forslag. - Du skal gjøre det selv, både ritualene og medaljeutdelingen, men om det er forslag eller noe eksisterende, synes jeg er litt vanskelig å svare på. Jeg skal tenke litt på det og komme tilbake, svarer Uppheim.
 • 11:23Vitne Dag Uppheim, politioverbetjent PST: - (...) Denne organisasjonen, Knights Templar, beskrives som et eget tema i manifestet. I dette temaet i manifestet beskrives en reetablering av Knight Templar, bygget på tradisjonene til de opprinnelige tempelridderne. Tiltalte skriver om møtet med en serbisk krigshelt før stiftelsen, og møter i Baltikum etter etableringen. Det fremgår at tiltalte fikk i oppgave å skrive kompendiet for å forene motstand. Leseren av manifestet blir oppfordret til å slåss under deres flagg. Det skrives om et gradssystem. I manifestet omtales tiltalte seg som «Justicious Knight Commander». Det innebærer å være leder for en militant celle. I den fase av borgerkrigen vi nå er inne, er dette den høyeste graden. [Aktor Holden: - Breivik var inne og skrev på manifestet 22. juli?] Ja, på side 1750 - avslutningsvis i manifestet. Øvrige funksjoner i gradssystemet vil bli etablert i en senere fase av den pågående borgerkrigen. Under temaet «Communication and logistics», beskrives det mer om organisatoriske og sermonielle sider ved organisasjoner. Det er mer enn 209 sider om utmerkelser og (...). For utmerkelser skilles det ved antall drepte forrædere.
  - Som vi her ser noen eksempler på: Tiltalte har brukt eksisterende utmerkelser og medaljer brukt av frimurerlosjen og forsvarsgrener i forskjellige land, og brukt det i en ny betydning i Knights Templar. Det beskrives også ulike uniformer for Knights Templar og hvordan de skal bygges opp av uniformsdeler og hvordan dette skaffes til veie på internett. Det er óg detaljert beskrivelse av innvielsesrituale. [Vitnet forklarer hvordan dette i følge manifestet skal gjøres og hvem som kan og eventuelt skal være tilstede] [Dommer Arntzen: - Fremstår dette som forslag fra Breivik sin side eller fremstår det som et eksisterende system?]
  - Det framgår tidlig at dette her, altså, du skal gi av deg selv, det er masse informasjon om hvordan du skal fremskaffe ting på internett, hvordan man kan skaffe disse medaljene, hvordan man selv kan sette sammen uniformene. Men det er vanskelig å svare på, jeg skal komme litt tilbake til det. I temaet «Planning the Operation», skriver tiltalte om planlegging og forberedelser til en voldelig operasjon. Tiltalte gir inntrykk av at han har brukt mye tid på forberedelser, som han senere har skrevet ned. Informasjonen er på et så detaljert nivå, at tiltalte skriver om pris på sprittusj og fargen på kevlar[...].
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Breivik smiler på nytt når Uppheim snakker om hva Breivik har skrevet om planlegging, og at han skriver at han råder andre å tenke som en bonde. Da Breivik flyttet til Vålstua gård i april 2011, tre måneder før terroren, gikk han under dekkhistorien å dyrke rot- og knollvekster. På forhånd hadde han opprettet enmannsforetaket Geofarm, blant annet for å få kjøpt kunstgjødsel.
 • 11:26Vitne Dag Uppheim, politioverbetjent PST: - Selv om dette beskrives som en guide til andre, trekker tiltalte hele tiden frem hva han selv har gjort, av utstyr, og hvordan han har forberedt seg. Som her i et kapittel som omhandler viktighet av selvmotivering, skriver tiltalte, og jeg oversetter til norsk; [leser fra manifestet om hvordan Breivik beskriver seg selv og hvordan han har motivert seg selv. Breivik forteller om at han har klart å holde seg motivert og fokusert i over ni år] I temaet «motivering» står det hvordan man kan motiveres og komme i fysisk form, herunder motivasjon, aspiring og bruk av steroioder som tiltalte selv innrømmer at han bruker, eller har brukt. Tiltalte skriver om å unngå mistnake fra familie og venner og om å unngå å havne i søkelyset til sikkerhetstjenesten, tiltalte beskriver i flere sekvenser hvilke coverhistorier han selv har benyttet seg av når det gjelder ulike anskaffelser. Det fremgår at det er viktig å bruke cpver og gi det troverdighet. Blant annet at om man skal ha et firma som cover for å kjøpe kunstgjødsel, så er det viktig å te seg som en bonde. Det er også inntatt rundt 20 sider om ord og uttrykk som er vanlige i jordbruk. Som eksempel fra manifestet kan nevnes å først gjøre undersøkelser og anskaffe verneutstyr før en starter på undersøkelser om våpen.
  - For å unngå besittelse av bevis, skriver han at han har skiftet harddisk mellom hver fase. Utystyret knyttet til hver fase graves ned i depot. Tiltalte skriver også generelt om hvordan prioritere mål for en væpnet aksjon. De er generelt forumlert og ikke spesielt for norske forhold [siterer fra manifestet] Det fremgår ikke hvilke steder tiltalte selv har valgt ut for forbrytelsen. Hverken Regjeringskvartalet eller Utøya er nevnt i manifestet. Aksjonen har ikke utelukkende som mål å henrette A og B-forredre, men også å sette søkelys på bevegelsen. Det skrives ikke bare om forberedelser, men også om tiden etter en voldig aksjon. Det fremgår at man må regne med å bli demonisert og kalt gal eller få en offerrolle. Men om 100 år vil folk forstå og da vil de bli dyrket som helter. En praktisk tilnærming. Som motvekt til de fangebilder politiet vil lekke til pressen, gis det råd om hvordan man kan ta egne fotografier av seg selv. Et fengeselsopphold beskrives som en mulighet til å rekruttere til politiske forhold. Tiltalte beskrives i et eget tema ulike former for angrep, inklusiv angrep angrep mot partimøter med flammekaster. Han skriver om biologiske og kjempiske våpen og tar grundig for seg antrax og hvordan dette kan distribueres forrædere per epost. Det er generelt mye opplisting i bok 3, i ulike sammenhenger og ulike temaer.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Med jevnlige mellomrom bytter polititjenestemennene som sitter rett bak Breivik på hans høyre side på å holde vakt. De to som har sittet her siden etter pausen hadde nettopp vaktbytte med to andre som kom inn fra bakrommet. Dette gjøres nærmest lydløst og merkbart.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Det viktigste for politiet i forbindelse med manifestet har vært å hente ut informasjon som kan være interessant i forbindelse med etterforskningen. Det gjelder hovedsaklig det Breivik skriver om forberedelsene og personer han har hatt kontakt med. Store deler av manifestet handler imidlertid om ideologi og det er det Uppheim nå går gjennom i retten.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Uppheim lister nå opp visjonene i manifestet. Når han kommer til punktet om såkalte fødselsfabrikker og surrogati smilte Breivik bredt og lenge. Breivik har tidligere greiet ut om sine tanker om å gjennomføre avl på nordmenn, og organisere dem i reservater. De første sakkyndige, Torgeir Husby og Synne Sørheim, omtalte dette i sin rapport som bissarre uttalelser og uttrykk for vrangforestillinger.
 • 11:36Vitne Dag Uppheim, politioverbetjent PST: - Han skriver og om ivaretakelse av europeisk genetikk, som trues av masseinnvandring. Men påpeker at det kun er etter ønske om å bevare vår genetiske særegenhet og at det ikke bygger på tanker om nazistisk suverenitet knyttet til rase. Det beskrives et tallrikt forslag om fabrikker med surrogatmødre i lavkostland. Det skissers en fremtidig økonomisk modell og et nytt, kjønnsdelt skolesystem. Reformering av kirken er en del av fremtidsvisjonene, kritendommen skal bli dren eneste religionen i Europa. I et eget tema er det inntatt blant annet bibelvers som legitimerer rett til selvforsvar. I et eget tema skriver tiltalte om forløpet de kommende faser i borgerkrigen. Det vil bli mulig å rekruttere personell fra sikkerhetstjenesten, militære og politi. Det fremgår at forrædere kan bli innvilget ulike grader av benåding i fase to. Her ser vi eksempler på erklæringen som forrædere må publisere. [Viser på skjerm] Jeg leser det kke opp, men jeg kan nevne at det også er en ed som er skal lese i innvielsesrituale i Knights Templar, og forslag til åpnings- og avslutningstale som kan brukes i en rettssak.
  - Og det er flere kapitler som har rene opplesninger. Blant annet olje og gassraffineri i ulike europeiske land. I andre sammenhenger det opplisting av parti og organisasjoner som er innvandringskritiske og hvordan våpen kan skaffes til veie fra kriminelle organisasjoner. Av de kriminelle organisasjonene som listes opp er MC-klubber og russisk mafia. Tiltalte snakker om å lage eksplosiver og har brukt mye tid på google og oppskriftene har han klippet ut fra nettet. Han skriver om laboratorieutstyr og veiledninger om hvordan man kan lage hulspiss-ammunisjon egnet på grunn av skadeomfanget det fører til. Han skriver også om ammunisjon med gift. Det fremkommer at han ikke har prøvd å lage slik selv. Herunder gjelder det ren nikotin og døden under nikotinoverdose beskrives som svært smertefull. Det fremgår at tiltalte har bestilt ren nikotin fra Kina, og negative og positive bruk av atomvåpen der det listes opp reaktorer i ulike europeiske land. Og om muligheten for å spre stråling for radioaktiv avfall, der Eiffeltårnet peker seg ut som et egnet mål.
  - Den tredje kategorien av angrep som vi ser på skjermen, defineres som store angrep mot muslimer med den hensikt å lede dem til kollektiv jihad. Det er for meg litt uklart hva tiltalte ønsker å formidle med hensyn til angrep mot muslimer. I noen deler fraråder tiltalte å bruke energi på angrep mot muslimer, mens han i andre deler oppfordrer til det for å lede dem til kollektiv jihad. Det brukes også mye plass på å oppfordre til en dreining av kulturen mot blant annet middelalderidealer. Japan og Sør-Korea trekkes fram i flere sammenhenger fordi de har klart å verne sin kultur. Det er flere eksempler som omhandler manglende seksualmoral.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Dag Uppheim mistet tråden i foredraget sitt fordi presentasjonen visstnok ikke samsvarer med den utprintede versjonen som ble delt ut til aktørene.
 • 11:39Vitne Dag Uppheim, politioverbetjent PST: - Nå er det litt rot i presentasjonen min... [pause] Det ser ut som det mangler en del, men jeg går videre. Tiltalte skriver om hvordan ulike konservative krefter i Europa kan samles til et felles mål. Jeg kan ikke se at andre artikkelforfattere i manifestet henviser til denne tankeretningen. Det er snakk om ulike høyrevridde ideologier. Fjordmann, Robert Spencer og websider som The Gates of Vienna og The Green Arrow nevnes. Å spre sannheten innenfor lovens ramme vil utgjøre 99 prosent av motstanden, og danne grobunn før rekruttering til væpnet motstand. [leter videre etter hvor i presentasjonen]. Den versjonen som er lagt inn på nettet, av en annen enn meg er annerledes enn den versjonen dere har fått utdelt. [Dommer Arntzen: - Da tar vi lunsj nå, til klokken halv ett.] Da beklager jeg at det ble rot med det. [Dommer Arntzen: - Det går helt bra.]
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Siden Uppheim kom ut av det, tar retten nå pause frem til klokken 12.30. Politioverbetjenten fra PST er ikke ferdig med sitt foredrag, så dette vil fortsette etter lunsjpausen. Breivik er nå ført ut av rommet. I pausene pleier han å sitte i en ventecelle.
  I lunsjpausen sender VGTV direkte fra tingretten med programlederne Mads A. Andersen og Siri Nilminie Avlesen. Den kan du følge i ruten øverst til høyre i dette vinduet.

Mer om

 1. Terrorangrepet 22. juli - Rettssaken
 2. Terrorangrepet 22. juli - Etterforskningen

Flere artikler

 1. Fant mystiske tallrekker i manifestet

 2. Politiet: Sikre på at Knights Templar ikke finnes

 3. Tørrissen: - Tror det var jeg som lærte Breivik ordet «pompøs»

 4. Holden: - Dette henger jo ikke på greip, Breivik

 5. Breivik angriper aktors strategi

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder