KONTROLLØR: Sivilombudsmann Hanne Harlem forteller at forebyggingsenheten planlegger besøk til boliger for mennesker med utviklingshemming. Foto: Heiko Junge

Skal finne ut om utviklingshemmede opplever ulovlig frihetsberøvelse

Helsedirektoratet varsler en opprydding i regelverk og Stortinget krever en kartlegging. Sivilombudsmannen vil for første gang besøke kommunale boliger for utviklingshemmede i høst.

 • Mona Grivi Norman
 • Ronny Berg

VG avslørte i september at minst 2700 utviklingshemmede har fått innført besøksstans til sine private hjem. Et ufrivillig besøksforbud er et brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Tirsdag stemte et enstemmig storting for å pålegge regjeringen å kartlegge omfanget av besøksstans og besøksrestriksjoner.

Samtidig varsler myndighetene flere tiltak for å sikre at ingen utviklingshemmede lenger skal bli nektet å ta imot besøk.

Helsedirektoratet varsler at de vil lage en ny veileder og sende alle kommuner. Statens helsetilsyn skriver at det «påhviler kommunene ansvar for å sørge for at de forholdene som VG har avdekket i tidlig fase av pandemien, er/blir bragt i orden».

– Mer sårbare for krenkelser

I høst vil Sivilombudsmannens forebyggingsenhet for første gang besøke kommunale sykehjem og omsorgsboliger for utviklingshemmede.

– Å besøke denne typen boliger har blitt mer aktuelt som følge av pandemien, skriver sivilombudsmann Hanne Harlem.

Forebyggingsenheten har som mål å avdekke og forebygge tortur og umenneskelig behandling. Tidligere har de gjort tilsyn med statlige institusjoner der nordmenn opplever frihetsberøvelse som fengsler, barnevernsinstitusjoner og psykiatriske sykehus.

– Alle steder der noen er fratatt friheten, vil det være en risiko for at de utsettes for krenkelser av deres menneskerettigheter. Mennesker med utviklingshemming har i ulik grad hjelpebehov og det gjør dem også mer sårbare for krenkelser, skriver Harlem.

Les også: Marianne ville besøke datteren – måtte underskrive brev om at datteren kunne dø av Covid-19

– Vi har merket oss de alvorlige forholdene som er blitt beskrevet i VGs artikler. Dette er informasjon vi tar med oss når vi nå planlegger besøk til boliger for mennesker med utviklingshemming.

HELSEMINISTER: Bent Høie (H) og regjeringen har fått et oppdrag av Stortinget. Foto: Terje Bringedal

Enstemmig storting

Helseminister Bent Høie (H) har tidligere sagt at han ikke mener det er nødvendig å kartlegge det nøyaktige omfanget av ulovlig besøksstans.

– Vi vet nok til å vite at omfanget er betydelig og at det har vært et problem, sa Høie til VG.

Tirsdag fikk han klar beskjed fra et samlet storting om at det ikke er nok. Samtlige partier stemte for et forslag fra Senterpartiet der regjeringen ble bedt om å kartlegge besøksstans for eldre og funksjonshemmede.

Regjeringen kan enten løse det ved å opprette en egen gransking eller tydeliggjøre behovet for en kartlegging i mandatet til koronakommisjonen.

– Forslaget bygger blant annet på VGs arbeid som viste at dette er et stort samfunnsproblem. Nå har regjeringen plikt til å følge det opp, sier helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe (Sp).

Helsedepartementet svarte torsdag at de ennå ikke har besluttet hvordan vedtaket skal følges opp.

les også

Flere kommuner innførte ulovlig besøksstans: – Misforståelse

Lager nye anbefalinger

Helsedirektoratet forteller at de nå vil lage en ny veileder som skal gå ut til alle landets kommuner.

– Fordi vi ser at noen kommuner har hatt en praksis som er i strid med lovverket, lager vi nå en egen anbefaling for besøk i omsorgsboliger. Den vil være klar og blir sendt til kommunene i løpet av et par uker, skriver avdelingsdirektør Helga Katharina Haug.

– Vi kommer om kort tid til å sende ut informasjon til kommunene om hvilke regler som gjelder og hvordan vi anbefaler kommunene å veilede og støtte personer som bor i omsorgsboliger slik at de kan gjøre gode valg ved lokale smitteutbrudd.

NY VEILEDER: Avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet. Foto: Mona Grivi Norman

Forskning og undersøkelser

Helsedirektoratet sier at det aldri har vært hjemmel til å innføre generell besøksstans i de private hjemmene til utviklingshemmede. Likevel viste VGs kartlegging at det skjedde for minst 2700 personer.

Dette ble presisert i et brev fra direktoratet 20. april. Likevel kjenner VG til flere tilfeller der besøksstans vart til slutten av mai.

– Hva vet Helsedirektoratet om omfanget av besøksstans i kommunene etter 20. april?

– Vi har ikke oversikt over dette, men har god dialog med fylkesmennene, Helsetilsynet og brukerorganisasjoner. De har sagt tydelig fra til oss at dette er et problem, skriver Haug.

Se video om corona-vaksinen fra VGTV:

Mer om

 1. De utsatte
 2. Coronaviruset
 3. Smittevern
 4. Sivilombudsmannen
 5. Helsedirektoratet
 6. Statens helsetilsyn
 7. Bent Høie

Flere artikler

 1. Krever svar på lovbrudd mot utviklingshemmede

 2. Høie sier besøksstans er ekstremt inngripende - men ønsker ingen gransking

 3. Marianne ville besøke datteren – måtte underskrive brev om at datteren kunne dø av covid-19

 4. Fylkesmann ville forenkle tvangskontroll under pandemien

 5. Flere kommuner innførte ulovlig besøksstans: – Misforståelse

Fra andre aviser

 1. Over 100 kommuner innførte besøksstans for personer med psykisk utviklingshemming

  Aftenposten
 2. Aftenposten mener: Besøksstans kan ikke forsvares

  Aftenposten
 3. Mens vi andre er på smitteverndugnad

  Fædrelandsvennen
 4. Dette skjer viss Bergen må ta i mot eit «koronaskip»

  Bergens Tidende
 5. Europa er mørkerødt. Slik kan det ramme Norge.

  Bergens Tidende
 6. Sexarbeiderne ble overlatt til seg selv da koronaen kom. Flere solgte sex selv om de var redde for å smitte andre.

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no