Ap: Selv ikke UDI er enige med Listhaug

I ITALIA: Sylvi Listhaug (Frp) besøkte Pozzalloo Hotspot på Sicilia 31.mai i år. Foto: Terje Bringedal VG

Listhaug får ikke flertall for innstramning, så nå fillerister hun Ap

Sylvi Listhaug (Frp) er skuffet over at Ap ikke vil være med og stramme inn reglene for opphold for de enslige mindreårige asylsøkere.

Artikkelen er over tre år gammel

Innvandringsministeren mener at partiet dermed påtar seg et medansvar for at flere kan ta veien til Norge.

Listhaug viser til at det var Arbeiderpartiet og Senterpartiet, da de var i regjering, som fikk innført midlertidig opphold for de mellom 16 og 18 år, som ikke var mulig å returnere til kjente omsorgspersoner.

Bakgrunn: Listhaug får ikke flertall for innstramninger

– Jeg registrerer at de ikke vil fjerne den ordningen nå. Da må de jo mene at den hadde effekt. Og da blir det rart at de ikke vil være med på en ytterligere innstramning når så mange mindreårige kom til Norge i fjor. Det betyr at Norge fremstår veldig attraktivt, og da burde de støttet våre innstramningsforslag, sier Listhaug til VG.

Regjeringen vil fjerne denne aldersgrensen og vil gi alle under 18 år som får opphold, en slik midlertidighet fram til de blir myndige. Flertallet på Stortinget avviser dette forslaget i innstillingen til ny utlendingslov, som Stortinget skal behandle fredag.

Listhaug: Norge er blitt mindre attraktivt

UDI støttet ikke

Helga Pedersen (Ap) slår tilbake overfor VG og sier at Listhaug må være den eneste som mener et slikt forslag har effekt:

– Hennes eget fagmiljø i UDI støttet ikke forslaget om å fjerne 16-årsgrensen, og det det finnes heller ikke noe annet belegg for at dette vil ha noen effekt, sier Pedersen.

«Vi viser til at det å ha en uavklart situasjon over flere år vil være belastende, særlig for de yngste», het det i UDIs høringsuttalelse til lovforslaget i vinter.

Asylbarn på flukt alene: Kun et fåtall får familien til Norge

Men Listhaug viser til at Norge var blant de mest attraktive landene for enslige mindreårige asylsøkere i 2015. 16 prosent av asylsøkerne som kom til Norge i fjor, var mindreårige som kom alene. Bare Sverige lå høyere med 22 prosent.

– Fire av ti enslige som kom til EU/EØS-land, kom til Norge eller Sverige, sier Listhaug.

– Vi ser en økning i antallet enslige mindreårige som kommer fra Libya til Italia. De kommer fra land i der de i utgangspunktet ikke trenger beskyttelse. Men vi vet at når det er snakk om enslige mindreårige., så er det stor sannsynlighet for at de likevel får opphold, fordi det er så krevende å finne omsorgspersoner i opprinnelseslandet.

Les også: Frykter at migrasjonspresset skal øke

Toe hendene

Listhaug sier at statistikken viser at det burde vært strammet kraftig inn fordi Norge har vært for attraktivt:

– Vi vet at de er sendt fra foreldrene på en veldig farefull ferd, og vi vet at det er kostbart å følge dem opp i det norske samfunnet. Alt tilsier at vi burde gjort mer enn å toe hendene og si at vi må hjelpe alle som dukker opp her ukritisk. Det betyr at menneskesmuglerne kan fortsette å smugle dem til Norge gjennom Europa, sier innvandringsministeren.

Pedersen viser også til statistikk som hun mener peker i motsatt retning:

– 212 barn fikk opphold på dette grunnlaget i fjor. De aller fleste som fikk midlertidighet, får senere et permanent opphold. De midlertidige er vanskelige å få bosatt i kommunene, og mange av dem forsvinner underveis. For å løse et problem, lager regjeringen nye problemer, sier Helga Pedersen.

Hun vil heller ha et europeisk system med kvotefordeling mellom landene slik at byrden med å ta seg av enslige mindreårige, blir likere fordelt mellom Schengen-landene.

Les også: UDI avlyser asylmottak på Bolkesjø

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder