MOBBEOMBUD: Kjerstin Owren (33) er Oslo kommunes første mobbeombud - og det første kommunale mobbeombudet i landet. Foto: Tore Kristiansen VG

Mobbe-alarm i osloskolen - nytt mobbeombud får hendene fulle

5,9 prosent av elevene i Osloskolen oppgir at de blir mobbet av andre elever flere ganger i måneden. Det tilsvarer mer enn 5000 elever. Tallet uroer Oslos første mobbeombud.

 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over tre år gammel

Oslos nyansatte mobbeombud, Kjersti Owren (33) trenger ikke frykte dager med tom epostkasse og tvinning av tommeltotter.

Spesielt blant barn i de siste årene på barneskolen - fra 5. til 7. trinn, er det en høy forekomst av mobbing.

I de tre årstrinnene oppgir 7,3 prosent at de blir mobbet to eller tre ganger i måneden - eller oftere, viser den siste Elevundersøkelsen fra dette skoleåret.

Undersøkelsen har tall både for barneskolen, ungdomsskolen og videregående.

Les også: Rundt 39.000 elever mobbes i Norge

Mange sier ikke fra til læreren

Oslo kommunes aller første mobbeombud, Kjerstin Owren, synes tallene er bekymringsfullt høye.

– Jeg lurer jo på hvor mange av disse som har sagt ifra til voksne. Hvis det er et stort antall som ikke har sagt ifra eller har sagt ifra, men ikke blir tatt på alvor, så har vi en kjempeoppgave foran oss, sier mobbeombud Owren.

Les også: En av fire hørselshemmede opplever mobbing

VELKOMMENT OMBUD: Osloskolens nye vaktbikkje mot mobbing, Kjerstin Owren, ble ønsket varmt velkommen av ordfører Marianne Borgen (SV) på Oslo rådhus. Foto: Tore Kristiansen VG

Elevundersøkelsen i Oslo svarer på nettopp dette:

37 prosent av elevene i 5. klasse som er mobbet, svarer at ingen voksne visste noe, mens 19 prosent svarer at skolen visste det, men gjorde ikke noe.

Fanges ikke opp

Owren lurer veldig på hvorfor så mange ikke sier i fra.

– Det kan henge sammen med at lærere og ledelsen på skolen ikke har gode nok rutiner for å fange opp mobbing. Kanskje ting som lett kunne ha blitt løst - utvikler seg til at man står fast i en vond og vanskelig mobbesak, sier Owren.

Les også: Fryktet sminkede mobbetall i Oslo

Ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo ønsket mobbeombudet velkommen til sin nye jobb i Oslo sist uke. Ordføreren er spesielt opptatt av barns levekår, og har tidligere jobbet både hos Barneombudet og Redd Barna.

Vaktbikkje

– Vi må gjøre alt vi kan for å få disse mobbetallene ned. Det er for mange barn som gruer seg til å gå på skolen. Altfor mange blir holdt utenfor og har det ikke bra på skolen. Dette er et ledelsesansvar. Nå har vi fått en egen uavhengig vaktbikkje som skal følge oss opp, sier Borgen til VG.

Hun understreker betydningen av at mobbeombudet er nettopp uavhengig, og i stand til å si i fra til bystyret og Utdanningsetaten om mobbing og hva som skal til for å redusere mobbingen.

Les også: Bekymringsnotat: Vold, narkobruk og -salg på Oslo-skole

Utdanningsetaten i Oslo har nå kategorisert skoler som har den høyeste forekomsten av mobbing blant elevene. De skolene får en egen rødmerking i kommunen sitt oppfølgingsarbeid.

– På skoler som dette må det ofte en mer kvalitativ analyse av situasjonen til før det settes inn mest mulig treffsikre tiltak. Men det må være et ønske om forandring på skolene hvis jeg skal hjelpe, sier mobbeombud Owren.

Trenger veiledning

– Dette er skoler som trenger hjelp og veiledning for å få redusert mobbingen, heter det i kommunens eget oppfølgingsopplegg.

– Tror du på rektorer som sier at på min skole har alle elevene det bra?

– De rektorene som sier det, tror det kanskje selv. Men de rektorene er nok ikke så mye til stede i elevenes liv og snakker med dem som sitter der for seg selv. Noen kan nok også ha sitt fokus på andre resultater enn mobbetallene, svarer Owren.

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Oppvekst
 3. Mobbing
 4. Barn og unge

Flere artikler

 1. Mobbe-alarm i Osloskolen: Mer enn 5000 elever oppgir at de blir mobbet flere ganger i måneden

 2. Mobbeombud til alle fylker neste år

 3. Ny undersøkelse: Færre elever blir mobbet

 4. Mobbingen øker - over 50.000 elever plages

 5. Ny undersøkelse: Én av fire hørselshemmede mobbet i skolen

Fra andre aviser

 1. 50.000 barn- og unge opplever mobbing

  Aftenposten
 2. Høyre ønsker mobbeombud

  Bergens Tidende
 3. Mobbeombudet overrasket over mobbetall

  Fædrelandsvennen
 4. Mobbeombudet: - Skoler svikter elever

  Fædrelandsvennen
 5. Du har rett til å ha det bra på skolen

  Bergens Tidende
 6. Elevundersøkelsen: Elever i 5. klasse opplever mest mobbing

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no