OFFISIELT BESØK: Stig Traavik sitter side ved side med utenriksminister Børge Brende under utenriksministerens besøk hos Indonesias president Joko Widodo (til høyre) i mai 2016.

OFFISIELT BESØK: Stig Traavik sitter side ved side med utenriksminister Børge Brende under utenriksministerens besøk hos Indonesias president Joko Widodo (til høyre) i mai 2016. Foto: Anadolu Agency

Lot hjemkalt ambassadør beholde sikkerhetsklareringen

Mens andre diplomater har mistet sikkerhetsklareringen etter å ha giftet seg med utenlandske statsborgere, beholdt tidligere ambassadør Stig Traavik klarering etter å ha innledet hemmelige forhold til tre lokale kvinner.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

For en ansatt i Utenriksdepartementet (UD) er det svært dramatisk å miste sikkerhetsklareringen. Uten gyldig klarering får man ikke adgangskort til UDs lokaler i Norge eller ute på ambassadene. Ansettelsesforholdet er avhengig av en til enhver tid gyldig klarering.

VG avslørte denne uken at den tidligere ambassadøren Stig Traavik personlig medvirket til at en kvinne han var i et hemmelig forhold med mottok 1,4 bistandsmillioner til kulturprosjektet sitt i Indonesia.

UD kalte hjem Traavik høsten 2016 etter å ha blitt varslet om dette forholdet i mai 2016. Det ble også kjent for departementet på et tidspunkt at Traavik hadde innledet skjulte forhold til to andre kvinner fra Jakartas forretningsliv.

Les VGs avsløring: Ambassadøren

Kan brukes til å presse

I november 2014 fortalte VG historien om fire norske diplomater som hadde innledet åpne og legitime kjærlighetsforhold mens de var utstasjonert. Enkelte giftet seg. Konsekvensen var at de ble hjemsendt og fratatt sikkerhetsklareringen.

De hemmelige forholdene har imidlertid ikke ført til at tidligere ambassadør Stig Traavik har mistet sin sikkerhetsklarering. Etter retur til Norge fikk han jobb som seniorrådgiver i UDs næringslivsseksjon med Asia som arbeidsfelt - og var blant annet med i UD-delegasjonen da Erna Solberg besøkte Kina i april i år.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har ansvaret for å rådgi utenrikstjenesten og innhente personopplysninger ved sikkerhetsklarering. Sikkerhetsloven krever at det gjennomføres en ny klareringsprosess dersom en person inngår ekteskap, partnerskap eller samboerskap.

– Da innhentes det personhistorikk, slik at man kan vurdere om personen utgjør en bekymring, sier fagdirektør personellsikkerhet Erik Nyblom ved Avdeling for sikkerhetsstyring ved NSM.

Les også: Diplomater fant kjærligheten - ble sendt hjem

– Er det forskjell på vurderinger rundt åpne kjærlighetsforhold og forhold som blir inngått i hemmelighet?

– Generelt er det slik at dersom man forsøker å skjule noe, så åpner det mulighet for at andre kan bruke informasjonen til å presse vedkommende. Å skjule noe er alltid bekymringsfullt når det kommer til sikkerhetsspørsmål, sier Nyblom.

IKKE INFORMERT: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet Foto: Harald Henden VG

NSM ikke varslet

Det er Utenriksdepartementet som er ansvarlige for å fatte beslutningene i hver enkelt sak. NSM avviser at de har vært inne i vurderingene i den konkrete saken til Stig Traavik.

– Er slike saker noe NSM varsles om?

– NSM skal informeres dersom en person blir fratatt klareringen. Så lenge saken er til behandling, er det ingen automatikk i at NSM informeres, sier Nyblom.

– Har NSM vært inne i vurderingene i denne konkrete saken?

– Nei, det har vi ikke. Vi kjenner heller ikke til om det faktisk foreligger en slik sak som det her refereres til.

Utenriksdepartementet bekrefter at de mottok et eksternt varsel knyttet til ambassadør Traavik i mai i fjor. UD vil ikke svare på om det ble satt i gang en vurdering av Traaviks sikkerhetsklarering etter varselet.

På spørsmål om hvilken sikkerhetsklarering Traavik har i dag – og hvorvidt dette er den samme han hadde som ambassadør, svarer kommunikasjonssjef Frode O. Andersen: «Det er taushetsbelagt hvilken sikkerhetsklarering enkeltansatte til enhver tid har».

Plikter å varsle

Nasjonal sikkerhetsmyndighet opplyser at en sikkerhetsklarert og autorisert person, etter Sikkerhetsloven, har «en plikt til å holde autorisasjonsansvarlige orientert om forhold som antas å kunne være av betydning for vedkommendes sikkerhetsmessige skikkethet».

– Det inkluderer forhold man ellers kunne ønske å holde skjult?

– Dersom man har en tilknytning til en annen person som kan føre til press, vil det trolig være et slikt forhold, sier fagdirektør Erik Nyblom.

– Hvordan vil disse personene da sjekkes av klareringsmyndighetene?

– For å kunne kjøre bakgrunnskontroll etter sikkerhetsloven må forholdet være definert som nærstående. I forskriften er det definert som samboer i mer enn tre måneder. Det er ikke hjemmel for å innhente personopplysninger fra de ulike kildene om en person man bare er kjæreste med, sier Nyblom.

Les mer: Spion-frykt i UD: Strammer innsikkerhetsregler

– Dersom man ikke har anledning til å innhente personopplysninger om personer som har mer kortvarige forhold til en sikkerhetsklarert diplomat, hvordan skal klareringsmyndighetene da gjøre vurderingene når man blir varslet om slike forhold?

– Generelt kan det sies at en klareringsmyndighet vil forsøke å avklare om det foreligger forhold av sikkerhetsmessig betydning, eksempelvis forhold som kan føre til press. Dette kan blant annet gjøres ved å gjennomføre en sikkerhetssamtale med den som har eller skal ha en sikkerhetsklarering.

– Taushetsbelagt

VG har stilt UD spørsmål om Stig Traavik selv varslet om at han hadde inngått private forhold med lokale kvinner før UD mottok et eksternt varsel i mai 2016.

VG har videre stilt spørsmål om hvorvidt Traaviks sikkerhetsklareringen er behandlet – og hvordan UD ser på NSMs bekymring for press.

– UD har fulgt opp denne saken ut fra de lover og retningslinjer som gjelder for våre ansatte. Spørsmål om sikkerhetsklarering er taushetsbelagt, skriver UDs kommunikasjonsdirektør i et samlet svar på VGs spørsmål.

FÅ SVAR: Kommunikajonsdirektør Frode Overland Andersen i UD viser til taushetsplikten. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Hverken utenriksminister Børge Brende eller utenriksråd Wegger Chr. Strømmen har ønsket å svare på noen spørsmål i denne saken.

VG skrev mandag at UD ble varslet om ambassadør Stig Traaviks hemmelige forhold i mai 2016. Én måned senere fikk han «muntlig tilrettevisning» av departementet. Først fire måneder etter denne reaksjonen ble den norske ambassadøren i Indonesia kalt hjem.

Fratatt sikkerhetsklarering

Private forhold til utenlandske statsborgere, uavhengig av om de er hemmelige eller ikke, er normalt en utfordring for sikkerhetsklareringen til ansatte i UD.

Da VG i 2014 skrev om fire diplomater som mistet sikkerhetsklareringen etter å ha innledet åpne og legitime kjærlighetsforhold mens de var utstasjonert, hadde lederne i UDs fagforeninger i et brev kommentert hvordan innstrammingene fra NSM rammet deres medlemmer som ikke fikk fornyet klarering.

I 2015 endret UD reglene, slik at de fleste ansatte i UD nå har laveste klarering «konfidensielt». For ambassadører anbefaler NSM klareringen «hemmelig».

Ikke sikkerhetssamarbeid

For å bli klarert til sikkerhetsnivå «hemmelig», må UD få tilgang på «sikkerhetsmessig relevant informasjon» for de siste 10 år for såkalte nærstående. Dersom en diplomat blir sammen med en kvinne eller mann fra et land Norge ikke har et sikkerhetssamarbeid med, blir det krevende å innhente denne personhistorikken, skriver NSM om sikkerhetsklarering av personell i utenrikstjenesten.

NSM opplyser til VG at de ikke kan innhente personkontrollopplysninger fra Indonesia.

VG har vært i kontakt med lederne for Akademikerne i UD og Norsk Tjenestemannslag i UD. Ingen ønsker å kommentere saken.

Stig Traavik innrømmer å ha gjort feil, men mener VGs fremstilling av saken er gal og at avisen velger en fremstilling som mistenkeliggjør og trekker i tvil motiver. Traavik understreker at ingen offentlige midler er misbrukt og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler. Les hele Traaviks uttalelse nederst i denne saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder