VILLE STYRKE ARBEIDSMILJØLOVEN: Men nå har regjeringspartiene stemt mot APs forslag i Stortinget.

VILLE STYRKE ARBEIDSMILJØLOVEN: Men nå har regjeringspartiene stemt mot APs forslag i Stortinget. Foto: Frode Hansen VG

Støre ut mot regjeringens arbeidslivspolitikk: – Fremstår rart

Arbeiderpartiet mener regjeringspartiene opptrer vinglete når de ikke går med på Ap-forslaget om styrking av arbeidsmiljøloven.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I bygg- og anleggsbransjen er det vanlig å ha faste ansatte som ikke får fast lønn. Tvert imot får de kun lønn når de har konkrete oppdrag å jobbe med. Det vil arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie gjøre noe med. Meningsmotstander og leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, vil også det, men ikke på samme måte som regjeringen vil. Derfor foreslår partiet å styrke arbeidsmiljøloven.

Forslaget, som var til behandling i Stortinget, gikk ut på at regjeringen skulle fremme et lovforslag om å styrke arbeidsmiljøloven ved å tydeliggjøre definisjonen av fast ansettelse, at kontraktsfestet arbeidstid skal være i samsvar med det forventede behovet til arbeidsgiveren, og at bemanningsbransjens adgang til å ansette midlertidig, ikke skal utvides.

– Det gjenstår å se om de mener alvor med å ville gjøre noe med nulltimerskontraktene. Om de gjør det, kunne de jo stemt for våre forslag i Stortinget. Det har de altså ikke gjort, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Forslaget ble nedstemt, blant annet av Høyre.

«Når de stemmer mot våre forslag nå, følger de i alle fall opp det de har gjort hele denne stortingsperioden, nemlig å stemme ned våre forslag for et mer seriøst arbeidsliv», skriver Støre i en e-post til VG.

Ap om Hauglies kamp mot nulltimerskontrakter: – Et spill for galleriet

Vil bevare muligheten for klassisk vikarvirksomhet

Forslaget kommer bare halvannen uke etter at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie lovet å sende ut flere forslag på høring som skulle sikre et tak for innleie av arbeidskraft, og hindre at arbeidere ikke får lønn mellom ulike oppdrag.

I samme slengen vil Hauglie fremme forslag om ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsbyråene; altså tillate mer bruk av vikarer.

Ap-lederen opplever det som merkelig at regjeringspartiene stemte mot et forslag som arbeidsministeren selv - i større eller mindre grad - har ønsket.

«Det fremstår rart og lite troverdig», sier han.

Selv mener Hauglie at Arbeiderpartiet ikke ser utfordringene ved å ikke å tillate den mer klassiske vikarvirksomheten hos bemanningsbyråer.

ARBEIDSMINISTER: Anniken Hauglie. Foto: Odin Jæger VG

– I dag bruker bemanningsbyråene kontraktsformen «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag», både til de som burde være faste ansatte på ordinære vilkår, og til «klassiske» vikariater, for eksempel til en sykemelding eller en permisjon. Da bruker de formen «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag», sier Hauglie.

Vil spesifisere begrep i loven

Det innebærer, som begrepet sier, at de ansatte ikke får lønn med mindre de har et oppdrag å jobbe med - selv om de er fast ansatt. Det er det hun nå forsøker å gjøre noe med.

– Vi vil spesifisere begrepet «fast ansettelse» i loven, slik at det ikke lenger vil være mulig å ha faste ansatte som ikke får lønn mellom oppdragene. Da blir man kvitt ordningen med at enkelte leier inn arbeidskraft til oppdragene, og baserer virksomheten på den måten.

Likevel vil regjeringen gi bemanningsbyråene mulighet til å erstatte bedrifters ansatte når det er snakk om en sykemelding eller en annen form for «vanlig» vikariat. Ordningen slik den er i dag, er ikke god nok i dag, mener Hauglie.

– Vi vil forby den typen innleie vi ser i bygg- og anleggsbransjen i dag, men samtidig bevare muligheten for klassisk vikarvirksomhet. Den nøtten mener vi vi klarer å løse nå, sier hun.

Lest denne? Hauglie ber om å åpne dørene for unge som sliter

– Arbeiderpartiet vil markere seg

Når det kommer til forslaget Arbeiderpartiet kom med i Stortinget onsdag, mener Hauglie det trengs mer tid for å utrede forslaget ordentlig.

– På Stortingets siste dag fremmet Ap et forslag over bordet som hverken var behandlet eller vurdert av noen. Så vidt jeg kan se balanserer det heller ikke de ulike hensynene.

Også stortingsrepresentant for Høyre, Stefan Heggelund, blir frustrert over Arbeiderpartiet.

– Det har nærmest blitt en vane at Arbeiderpartiet fremmer forslag som de vet regjeringen jobber med. Vi har våre egne forslag vi vil vedta, sier Heggelund til VG.

– Hvorfor kan dere ikke vedta dette forslaget hvis dere egentlig vil ha det?

– Det er akkurat det som er poenget; der Arbeiderpartiet vil gjøre det på sin måte, mener vi summen er det viktigste. Nå skal regjeringens forslag ut på høring, da vil vi få mange høringsutspill og dialog med partene i arbeidslivet. Da får heller ikke Arbeiderpartiet markere sine egne løsninger samme dag som Stortinget trer fra hverandre, sier Heggelund.

Han mener det er viktig å se på hvorfor Arbeiderpartiet kom med det forslaget de gjorde.

– Arbeiderpartiet vil markere seg fremfor å gjøre en ordentlig jobb. Vi ønsker å gjøre dette på en grundig måte, sier Heggelund.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder